เนื้อเพลง Sway คำอ่านไทย Peter Cincotti

When marimba rhythms start to play
( ฮเว็น marimba ริธึ่ม ซทาท ทู พเล)
Dance with me, make me sway
(ดานซ วิฑ มี , เมค มี ซเว)
Like the lazy ocean hugs the shore
(ไลค เดอะ เลสิ โอแฌ็น ฮัก เดอะ โฌ)
Hold me close, sway me more
(โฮลด มี คโลส , ซเว มี โม)

Like a flower bending in the breeze
(ไลค เก ฟเลาเออะ แบนดิง อิน เดอะ บรีส)
Bend with me, sway with ease
(เบ็นด วิฑ มี , ซเว วิฑ อีส)
When we dance you have a way with me
(ฮเว็น วี ดานซ ยู แฮ็ฝ อะ เว วิฑ มี)
Stay with me, sway with me
(ซเท วิฑ มี , ซเว วิฑ มี)

Other dancers may be on the floor
(อัฑเออะ แดนเซอร์ เม บี ออน เดอะ ฟโล)
Dear but my eyes will see only you
(เดีย บัท มาย ไอ วิล ซี โอ๊นลี่ ยู)
Only you have that magic technique when we sway I grow weak
(โอ๊นลี่ ยู แฮ็ฝ แดท แมจอิค เท็คนีค ฮเว็น วี ซเว ไอ กโร วีค)

I can hear the sounds of violins
(ไอ แค็น เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ ไฝโอะลีน)
Long before it begins
(ล็อง บิโฟ อิท บีกีน)
Make me thrill as only you know how
(เมค มี ธริล แอ็ส โอ๊นลี่ ยู โน เฮา)
Sway me smooth, sway me now
(ซเว มี ซมูฑ , ซเว มี เนา)

Other dancers may be on the floor
(อัฑเออะ แดนเซอร์ เม บี ออน เดอะ ฟโล)
Dear, but my eyes will see only you
(เดีย , บัท มาย ไอ วิล ซี โอ๊นลี่ ยู)
Only you have that magic technique
(โอ๊นลี่ ยู แฮ็ฝ แดท แมจอิค เท็คนีค)
When we sway I grow weak
(ฮเว็น วี ซเว ไอ กโร วีค)

I can hear the sound of violins
(ไอ แค็น เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ ไฝโอะลีน)
Long before it begins
(ล็อง บิโฟ อิท บีกีน)
Make me thrill as only you know how
(เมค มี ธริล แอ็ส โอ๊นลี่ ยู โน เฮา)
Sway me smooth, sway me now
(ซเว มี ซมูฑ , ซเว มี เนา)
You know how
(ยู โน เฮา)
Sway me smooth, sway me now
(ซเว มี ซมูฑ , ซเว มี เนา)

Other dancers may be on the floor
(อัฑเออะ แดนเซอร์ เม บี ออน เดอะ ฟโล)
Dear, but my eyes will see only you
(เดีย , บัท มาย ไอ วิล ซี โอ๊นลี่ ยู)
Only you have that magic technique
(โอ๊นลี่ ยู แฮ็ฝ แดท แมจอิค เท็คนีค)
When we sway I grow weak
(ฮเว็น วี ซเว ไอ กโร วีค)

I can hear the sound of violins
(ไอ แค็น เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ ไฝโอะลีน)
Long before it begins
(ล็อง บิโฟ อิท บีกีน)
Make me thrill as only you know how
(เมค มี ธริล แอ็ส โอ๊นลี่ ยู โน เฮา)
Sway me smooth, sway me now
(ซเว มี ซมูฑ , ซเว มี เนา)
You know how
(ยู โน เฮา)
Sway me smooth, sway me now
(ซเว มี ซมูฑ , ซเว มี เนา)
Sway me now
(ซเว มี เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sway คำอ่านไทย Peter Cincotti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น