เนื้อเพลง P.L.U.C.K. คำอ่านไทย System of A Down

Elimination
( อิลิมิเนฌัน)

Why, Die Walk Down
(ฮไว , ได วอค เดาน)

A whole race Genocide,
(อะ โฮล เรซ เจนโอะไซด ,)
Taken away all of our pride,
(เทคเอ็น อะเว ออล อ็อฝ เอ๊า พไรด ,)
A whole race Genocide,
(อะ โฮล เรซ เจนโอะไซด ,)
Taken away, Watch Them all fall down.
(เทคเอ็น อะเว , ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)

Revolution, the only solution,
(เรโฝะลยูฌัน , ดิ โอ๊นลี่ โซลยูฌัน ,)
The armed response of an entire nation,
(ดิ อาม ริซพอนซ อ็อฝ แอน เอ็นไทร เนฌัน ,)
Revolution, the only solution,
(เรโฝะลยูฌัน , ดิ โอ๊นลี่ โซลยูฌัน ,)
We’ve taken all your sh*t, now it’s time for restitution.
(หวีบ เทคเอ็น ออล ยุร ฌะ *ที , เนา อิทซ ไทม ฟอ เรซทิทยูฌัน)

Recognition, Restoration, Reparation,
(เรค็อกนีฌอัน , เรซโทะเรฌัน , เรพะเรฌัน ,)
Recognition, Restoration, Reparation,
(เรค็อกนีฌอัน , เรซโทะเรฌัน , เรพะเรฌัน ,)
Watch them all fall down.
(ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน)

Revolution, the only solution,
(เรโฝะลยูฌัน , ดิ โอ๊นลี่ โซลยูฌัน ,)
The armed response of an entire nation,
(ดิ อาม ริซพอนซ อ็อฝ แอน เอ็นไทร เนฌัน ,)
Revolution, the only solution,
(เรโฝะลยูฌัน , ดิ โอ๊นลี่ โซลยูฌัน ,)
We’ve taken all your sh*t, now it’s time for restitution.
(หวีบ เทคเอ็น ออล ยุร ฌะ *ที , เนา อิทซ ไทม ฟอ เรซทิทยูฌัน)

The plan was mastered and called Genocide [Never want to see you around]
(เดอะ แพล็น วอส มาซเทอะ แอ็นด คอล เจนโอะไซด [ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ซี ยู อะเรานด ])
Took all the children and then we died, [Never want to see you around]
(ทุค ออล เดอะ ชีลดเร็น แอ็นด เด็น วี ได , [ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ซี ยู อะเรานด ])
The few that remained were never found, [Never want to see you around]
(เดอะ ฟยู แดท ริเมน เวอ เนฝเวอะ เฟานด , [ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ซี ยู อะเรานด ])
All in a system of Down……Down…..Down…….Down……..Walk Down………..
(ออล อิน อะ ซีซเท็ม อ็อฝ เดาน เดาน เดาน เดาน วอค เดาน)

Watch them all fall down,
(ว็อช เฑ็ม ออล ฟอล เดาน ,)
Revolution, the only solution,
(เรโฝะลยูฌัน , ดิ โอ๊นลี่ โซลยูฌัน ,)
The armed response of an entire nation,
(ดิ อาม ริซพอนซ อ็อฝ แอน เอ็นไทร เนฌัน ,)
Revolution, the only solution,
(เรโฝะลยูฌัน , ดิ โอ๊นลี่ โซลยูฌัน ,)
We’ve taken all your sh*t, now it’s time for restitution.
(หวีบ เทคเอ็น ออล ยุร ฌะ *ที , เนา อิทซ ไทม ฟอ เรซทิทยูฌัน)

The plan was mastered and called Genocide [Never want to see you around]
(เดอะ แพล็น วอส มาซเทอะ แอ็นด คอล เจนโอะไซด [ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ซี ยู อะเรานด ])
Took all the children and then we died, [Never want to see you around]
(ทุค ออล เดอะ ชีลดเร็น แอ็นด เด็น วี ได , [ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ซี ยู อะเรานด ])
The few that remained were never found, [Never want to see you around]
(เดอะ ฟยู แดท ริเมน เวอ เนฝเวอะ เฟานด , [ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ซี ยู อะเรานด ])
All in a system , Down~
(ออล อิน อะ ซีซเท็ม , Down~)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง P.L.U.C.K. คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น