เนื้อเพลง Lullabye (Goodnight, My Angel) คำอ่านไทย Billy Joel

Goodnight, my angel
( กู๊ดไนท์ , มาย เอนเจล)
Time to close your eyes
(ไทม ทู คโลส ยุร ไอ)
And save these questions for another day
(แอ็นด เซฝ ฑิส คเวซชัน ฟอ แอะนัธเออะ เด)
I think I know what you’ve been asking me
(ไอ ธิงค ไอ โน ว็อท ยู๊ฟ บีน อาคกิ้ง มี)
I think you know what I’ve been trying to say
(ไอ ธิงค ยู โน ว็อท แอฝ บีน ทไรอิง ทู เซ)
I promised I would never leave you
(ไอ พรอมอิซ ดาย เวิด เนฝเวอะ ลีฝ ยู)
And you should always know
(แอ็นด ยู เชิด ออลเว โน)
Wherever you may go
(ฮแวเรฝเออะ ยู เม โก)
No matter where you are
(โน แมทเทอะ ฮแว ยู อาร์)
I never will be far away
(ไอ เนฝเวอะ วิล บี ฟา อะเว)

Goodnight, my angel
(กู๊ดไนท์ , มาย เอนเจล)
Now it’s time to sleep
(เนา อิทซ ไทม ทู ซลีพ)
And still so many things I want to say
(แอ็นด ซทิล โซ เมนอิ ธิง ซาย ว็อนท ทู เซ)
Remember all the songs you sang for me
(ริเมมเบอะ ออล เดอะ ซ็อง ยู แซ็ง ฟอ มี)
WHen we went sailing on an emerald bay
(ฮเว็น วี เว็นท เซลลิง ออน แอน เอมเออะแร็ลด เบ)
ANd like a boat out on the ocean
(แอ็นด ไลค เก โบท เอ้า ออน ดิ โอแฌ็น)
I’m rocking you to sleep
(แอม รอคกิง ยู ทู ซลีพ)
THe water’s dark
(เดอะ วอเทอะ ดาค)
And deep inside this ancient heart
(แอ็นด ดีพ อีนไซด ดีซ เอนเฌ็นท ฮาท)
You’ll always be a part of me
(โยว ออลเว บี อะ พาท อ็อฝ มี)

Goodnight, my angel
(กู๊ดไนท์ , มาย เอนเจล)
Now it’s time to dream
(เนา อิทซ ไทม ทู ดรีม)
And dream how wonderful your life will be
(แอ็นด ดรีม เฮา วันเดอะฟุล ยุร ไลฟ วิล บี)
Someday your child may cry
(ซัมเดย์ ยุร ไชล เม คไร)
And if you sing this lullabye
(แอ็นด อิฟ ยู ซิง ดีซ lullabye)
Then in your heart
(เด็น อิน ยุร ฮาท)
There will always be a part of me
(แดร์ วิล ออลเว บี อะ พาท อ็อฝ มี)

Someday we’ll all be gone
(ซัมเดย์ เว็ล ออล บี กอน)
But lullabyes go on and on…
(บัท lullabyes โก ออน แอ็นด ออน)
They never die
(เด เนฝเวอะ ได)
That’s how you
(แด๊ท เฮา ยู)
And I
(แอ็นด ดาย)
Will be
(วิล บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lullabye (Goodnight, My Angel) คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น