เนื้อเพลง Going Away To College คำอ่านไทย Blink 182

Please take me by the hand
( พลีส เทค มี ไบ เดอะ แฮ็นด)
It’s so cold out tonight
(อิทซ โซ โคลด เอ้า ทุไนท)
I’ll put blankets on the bed
(แอล พัท บแลงแค็ท ออน เดอะ เบ็ด)
I won’t turn out the light
(ไอ ว็อนท เทิน เอ้า เดอะ ไลท)

Just don’t forget to
(จัซท ด้อนท์ เฟาะเกท ทู)
Think about me
(ธิงค อะเบาท มี)
And I won’t forget you
(แอ็นด ดาย ว็อนท เฟาะเกท ยู)
” I’ll write you once a week ” , she said
(” แอล ไรท ยู วันซ อะ วีค ” , ชี เซ็ด)

Why does it feel the same
(ฮไว โด ซิท ฟีล เดอะ เซม)
To fall in love or break it off
(ทู ฟอล อิน ลัฝ ออ บเรค อิท ออฟฟ)
And if young love is just a game
(แอ็นด อิฟ ยัง ลัฝ อีส จัซท ดา เกม)
Then I must have missed the kick off
(เด็น นาย มัซท แฮ็ฝ มิซ เดอะ คิด ออฟฟ)

Don’t depend on me
(ด้อนท์ ดิเพนด ออน มี)
To ever follow through on
(ทู เอฝเออะ ฟอลโล ธรู ออน)
Anything, but
(เอนอิธิง , บัท)
I’d go through Hell for you and
(อาย โก ธรู เฮ็ล ฟอ ยู แอ็นด)

I haven’t been this scared in a long time
(ไอ แฮฟเวน บีน ดีซ ซคา อิน อะ ล็อง ไทม)
And I’m so unprepared, so here’s your valentine
(แอ็นด แอม โซ อันพริแพด , โซ เฮียร ยุร แฝลเอ็นไทน)
Bouquet of clumsy words, a simple melody
(โบเค อ็อฝ คลัมสิ เวิด , อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ)
This world’s an ugly place, but you’re so beautiful to me
(ดีซ เวิลด แอน อักลิ พเลซ , บัท ยัวร์ โซ บยูทิฟุล ทู มี)

I’ll think about the times
(แอล ธิงค อะเบาท เดอะ ไทม)
She kissed me after class and
(ชี คิซ มี อาฟเทอะ คลาซ แซน)
She put up with my friends
(ชี พัท อัพ วิฑ มาย ฟเร็นด)
I acted like an ass
(ไอ แอ็คท ไลค แอน อาซ)

I’d ditch my lecture
(อาย ดิช มาย เลคเชอะ)
To watch the girls play soccer
(ทู ว็อช เดอะ เกิล พเล ซอคเคอะ)
Is my picture
(อีส มาย พีคเชอะ)
Still hanging in her locker?
(ซทิล แฮงอิง อิน เฮอ ลอคเคอะ)

I haven’t been this scared in a long time
(ไอ แฮฟเวน บีน ดีซ ซคา อิน อะ ล็อง ไทม)
And I’m so unprepared, so here’s your valentine
(แอ็นด แอม โซ อันพริแพด , โซ เฮียร ยุร แฝลเอ็นไทน)
Bouquet of clumsy words, a simple melody
(โบเค อ็อฝ คลัมสิ เวิด , อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ)
This world’s an ugly place, but you’re so beautiful
(ดีซ เวิลด แอน อักลิ พเลซ , บัท ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)

I haven’t been this scared in a long time
(ไอ แฮฟเวน บีน ดีซ ซคา อิน อะ ล็อง ไทม)
And I’m so unprepared, so here’s your valentine
(แอ็นด แอม โซ อันพริแพด , โซ เฮียร ยุร แฝลเอ็นไทน)
Bouquet of clumsy words, a simple melody
(โบเค อ็อฝ คลัมสิ เวิด , อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ)
This world’s an ugly place, but you’re so beautiful
(ดีซ เวิลด แอน อักลิ พเลซ , บัท ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Going Away To College คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น