เนื้อเพลง Galileo คำอ่านไทย Amy Grant

In the year of fourteen ninety-two
( อิน เดอะ เยีย อ็อฝ โฟทีน ไนนทิ ทู)
When columbus sailed the ocean blue
(ฮเว็น columbus เซล ดิ โอแฌ็น บลู)
Had he landed on india’s shore
(แฮ็ด ฮี แล็นด ออน อีนเดียะ โฌ)
You might never have come to knock on my door.
(ยู ไมท เนฝเวอะ แฮ็ฝ คัม ทู น็อค ออน มาย โด)

Who needs a rhyme or a reason
(ฮู นีด ซา ไรม ออ รา รี๊ซั่น)
Some dreams were made to find
(ซัม ดรีม เวอ เมด ทู ไฟนด)
So I know that I must follow
(โซ ไอ โน แดท ไอ มัซท ฟอลโล)
Ask me just how much I love you
(อาซค มี จัซท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
You are starlight, I’m galileo
(ยู อาร์ สตาร์ไรท์ , แอม แกลลีเลโอ)
Even on the darkest night oh
(อีเฝ็น ออน เดอะ ดาร์คเนท ไนท โอ)
I will find the shining light of our love.
(ไอ วิล ไฟนด เดอะ ชายนิง ไลท อ็อฝ เอ๊า ลัฝ)

Through the rain clouds thundering nights
(ธรู เดอะ เรน คเลาด ธันเดอะริง ไนท)
Mr. franklin stood there holding his kite
(มีซเทอะ franklin ซทูด แดร์ โฮลดิง ฮิส ไคท)
He was crazy always pressing his luck
(ฮี วอส คเรสิ ออลเว พเรซซิง ฮิส ลัค)
But he got what he wanted when lightning struck, yeah.
(บัท ฮี ก็อท ว็อท ฮี ว็อนท ฮเว็น ไลทนิง ซทรัค , เย่)

Who needs a rhyme or a reason
(ฮู นีด ซา ไรม ออ รา รี๊ซั่น)
Some dreams were made to find
(ซัม ดรีม เวอ เมด ทู ไฟนด)
So I know that I must follow
(โซ ไอ โน แดท ไอ มัซท ฟอลโล)
Ask me just how much I love you
(อาซค มี จัซท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
You are starlight, I’m galileo
(ยู อาร์ สตาร์ไรท์ , แอม แกลลีเลโอ)
Even on the darkest night oh
(อีเฝ็น ออน เดอะ ดาร์คเนท ไนท โอ)
I will find the shining light.
(ไอ วิล ไฟนด เดอะ ชายนิง ไลท)

Ask me just how much I love you
(อาซค มี จัซท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
You are starlight, I’m galileo
(ยู อาร์ สตาร์ไรท์ , แอม แกลลีเลโอ)
Even on the darkest night oh
(อีเฝ็น ออน เดอะ ดาร์คเนท ไนท โอ)
I will find the shining light of our love.
(ไอ วิล ไฟนด เดอะ ชายนิง ไลท อ็อฝ เอ๊า ลัฝ)

I believe in you and the special love we could share
(ไอ บิลีฝ อิน ยู แอ็นด เดอะ ซเพฌแอ็ล ลัฝ วี เคิด แฌ)
And maybe one day darling you’ll turn around
(แอ็นด เมบี วัน เด ดาลิง โยว เทิน อะเรานด)
And all I really know is I will be there.
(แอ็นด ออล ไอ ริแอ็ลลิ โน อีส ซาย วิล บี แดร์)

Who needs a rhyme or a reason
(ฮู นีด ซา ไรม ออ รา รี๊ซั่น)
This dream was made to find
(ดีซ ดรีม วอส เมด ทู ไฟนด)
So I know that I will follow
(โซ ไอ โน แดท ไอ วิล ฟอลโล)
Ask me just how much I love you
(อาซค มี จัซท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
You are starlight, I’m galileo
(ยู อาร์ สตาร์ไรท์ , แอม แกลลีเลโอ)
Even on the darkest night oh
(อีเฝ็น ออน เดอะ ดาร์คเนท ไนท โอ)
I will find the shining light
(ไอ วิล ไฟนด เดอะ ชายนิง ไลท)
I will find the shining light of our love.
(ไอ วิล ไฟนด เดอะ ชายนิง ไลท อ็อฝ เอ๊า ลัฝ)

Ask me just how much I love you
(อาซค มี จัซท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
I’m galileo
(แอม แกลลีเลโอ)
Even on the darkest night oh
(อีเฝ็น ออน เดอะ ดาร์คเนท ไนท โอ)
I will find the shining light of our love
(ไอ วิล ไฟนด เดอะ ชายนิง ไลท อ็อฝ เอ๊า ลัฝ)
Ask me just how much I love you
(อาซค มี จัซท เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
I’m galileo.
(แอม แกลลีเลโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Galileo คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น