เนื้อเพลง Shake Down คำอ่านไทย Akon

Konvict
( โคนวิคทฺ)
Stand up
(ซแท็นด อัพ)
Salute
(ซัลยูท)
Devon Stephens
(ดเฝอัน สติบเปน)
Up front is in the building
(อัพ ฟรันท อีส ซิน เดอะ บีลดิง)
It’s the konvict album
(อิทซ เดอะ โคนวิคทฺ แอลบัม)
Yeah
(เย่)
Yall done f*cked up now
(ยอล ดัน เอฟ *cked อัพ เนา)
I got money now n*gga
(ไอ ก็อท มันอิ เนา เอ็น *gga)
I got enough money to free all the stars
(ไอ ก็อท อินัฟ มันอิ ทู ฟรี ออล เดอะ ซทา)

He ain’t lyin
(ฮี เอน ลายอิน)
If you sellin we ain’t buyin
(อิฟ ยู เซลลิน วี เอน บายเอน)
If you got it on ya block
(อิฟ ยู ก็อท ดิธ ออน ยา บล็อค)
You best believe we supplyin’
(ยู เบ็ซท บิลีฝ วี supplyin)
From a key to a half a pound
(ฟร็อม มา คี ทู อะ ฮาล์ฟ อะ เพานด)
A quarter to a dime
(อะ ควอเทอะ ทู อะ ไดม)
Tryin’ to own a piece of Brooklyn
(ทายอิน ทู โอน อะ พีซ อ็อฝ บรูกคิน)
Like my n*ggas John Klein
(ไลค มาย เอ็น *ggas จอน Klein)
Hey
(เฮ)
Ya know me I’m known to rock wit it
(ยา โน มี แอม โนน ทู ร็อค วิท ดิธ)
Roll through your spot wit it
(โรล ธรู ยุร สพอท วิท ดิธ)
Post up block wit it
(โพซท อัพ บล็อค วิท ดิธ)
Hey ya know me I’m on the block with it
(เฮ ยา โน มี แอม ออน เดอะ บล็อค วิฑ อิท)
Non-stop wit it
(น็อน ซท็อพ วิท ดิธ)
Violate and get popped wit it
(ไฝโอะเลท แอ็นด เก็ท โพพี วิท ดิธ)
Hey
(เฮ)
So I suggest ya keep steppin on me
(โซ ไอ ซะเจซท ยา คีพ สเตปปิน ออน มี)
Cause you will rarely find me
(คอส ยู วิล แรลิ ไฟนด มี)
Without my weapon on me
(วิเฑาท มาย เวพอัน ออน มี)
Got the whole konvict squad bettin on me
(ก็อท เดอะ โฮล โคนวิคทฺ ซคว็อด เบิ๊ดดิน ออน มี)
And now the dots around the world
(แอ็นด เนา เดอะ ด็อท อะเรานด เดอะ เวิลด)
Are now connectin’ on me
(อาร์ เนา connectin ออน มี)

Hey now
(เฮ เนา)
A bunch of gangstas strapped
(อะ บันช อ็อฝ แก๊งซดา สแตปชฺ)
So make a wish now
(โซ เมค เก วิฌ เนา)
When they come wavin’ them ghats
(ฮเว็น เด คัม เวฝวิน เฑ็ม ghats)
Ya know to lay down
(ยา โน ทู เล เดาน)
And give em all ya got
(แอ็นด กิฝ เอ็ม ออล ยา ก็อท)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Hey now
(เฮ เนา)
A bunch of gangstas strapped
(อะ บันช อ็อฝ แก๊งซดา สแตปชฺ)
So make a wish now
(โซ เมค เก วิฌ เนา)
When they come wavin’ them ghats
(ฮเว็น เด คัม เวฝวิน เฑ็ม ghats)
Ya know to lay down
(ยา โน ทู เล เดาน)
And give em all ya got
(แอ็นด กิฝ เอ็ม ออล ยา ก็อท)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Do I make myself clear
(ดู ไอ เมค ไมเซลฟ คเลีย)
Oh oh oh hey hey hey
(โอ โอ โอ เฮ เฮ เฮ)

A fleet of European cars in my driveway
(อะ ฟลีท อ็อฝ ยูโระพีแอ็น คา ซิน มาย ดายเวย์)
Ferarri
(Ferarri)
My shortie ridin’ shotgun
(มาย shortie ริดอิน ชอทกัน)
Bumpin sadie
(บั้มปิน ซาดี)
Toes hangin’ out the window
(โท แฮนจิ้นเอ้า เดอะ วีนโด)
Loadin’ up my army
(Loadin อัพ มาย อามิ)
You know I keep a bad b*tch breathin’ on me
(ยู โน ไอ คีพ อะ แบ็ด บี *tch บีตดิน ออน มี)
Also known to have no business with no beefin on me
(ออลโซ โนน ทู แฮ็ฝ โน บีสเน็ซ วิฑ โน บีฟิน ออน มี)
And won’t hesitate to cock it
(แอ็นด ว็อนท เฮสอิเทท ทู ค็อค อิท)
When them people on me
(ฮเว็น เฑ็ม พี๊เพิ่ล ออน มี)
So guess what
(โซ เก็ซ ว็อท)
No exceptions to ya neither homie
(โน เอ็คเซพฌัน ทู ยา นีเฑอะไนเฑอะ โฮมี)
Ya know I got that African connection
(ยา โน ไอ ก็อท แดท แอฟริแค็น ค็อนเนคฌัน)
Locked up in a facility correction
(ล็อค อัพ อิน อะ ฟะซีลอิทิ เคาะเรคฌัน)
I’m a star, style changed
(แอม มา ซทา , ซไทล เชนจ)
Hangin’ like blow
(แฮนจิ้นไลค บโล)
Black royals in the front
(บแล็ค รอยแอ็ล ซิน เดอะ ฟรันท)
We in the place now
(วี อิน เดอะ พเลซ เนา)

Hey now
(เฮ เนา)
A bunch of gangstas strapped
(อะ บันช อ็อฝ แก๊งซดา สแตปชฺ)
So make a wish now
(โซ เมค เก วิฌ เนา)
When they come wavin’ them ghats
(ฮเว็น เด คัม เวฝวิน เฑ็ม ghats)
Ya know to lay down
(ยา โน ทู เล เดาน)
And give em all ya got
(แอ็นด กิฝ เอ็ม ออล ยา ก็อท)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Hey now
(เฮ เนา)
A bunch of gangstas strapped
(อะ บันช อ็อฝ แก๊งซดา สแตปชฺ)
So make a wish now
(โซ เมค เก วิฌ เนา)
When they come wavin’ them ghats
(ฮเว็น เด คัม เวฝวิน เฑ็ม ghats)
Ya know to lay down
(ยา โน ทู เล เดาน)
And give em all ya got
(แอ็นด กิฝ เอ็ม ออล ยา ก็อท)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Do I make myself clear
(ดู ไอ เมค ไมเซลฟ คเลีย)
Oh oh oh hey hey hey
(โอ โอ โอ เฮ เฮ เฮ)

Now Ima show ya how to break this down
(เนา แอมอา โฌ ยา เฮา ทู บเรค ดีซ เดาน)
He’ll show ya how to shake this down
(เฮ็ล โฌ ยา เฮา ทู เฌค ดีซ เดาน)
First n*gga to create this sound
(เฟิซท เอ็น *gga ทู คริเอท ดีซ เซานด)
Can’t believe it took a konvict to shake this town
(แค็นท บิลีฝ อิท ทุค กา โคนวิคทฺ ทู เฌค ดีซ ทาวน์)
Dippin’ European linen with the v-net
(ดิพพิน ยูโระพีแอ็น ลีนอิน วิฑ เดอะ วี เน็ท)
Diamond studded vvs
(ไดมันด ซทัดดิด vvs)
No less
(โน เลซ)
Kunta kinte bracelet
(Kunta kinte บเรซเล็ท)
Lit up the whole set
(ลิท อัพ เดอะ โฮล เซ็ท)
My n*gga we on deck
(มาย เอ็น *gga วี ออน เด็ค)
Believe it’s no sweat
(บิลีฝ อิทซ โน ซเว็ท)
Need street credibility who you go get
(นีด ซทรีท คเรดิบีลอิทิ ฮู ยู โก เก็ท)
I give you that credibility for the right check
(ไอ กิฝ ยู แดท คเรดิบีลอิทิ ฟอ เดอะ ไรท เช็ค)
Keep your future on the shelf
(คีพ ยุร ฟยูเชอะ ออน เดอะ เฌ็ลฟ)
Quiet where it’s best kept
(คไวเอ็ท ฮแว อิทซ เบ็ซท เค็พท)
Don’t want them upfront shooters
(ด้อนท์ ว็อนท เฑ็ม อัพฟ้อน ฌูเทอะ)
Bringin’ red light
(บริงอิน เร็ด ไลท)

Hey now
(เฮ เนา)
A bunch of gangstas strapped
(อะ บันช อ็อฝ แก๊งซดา สแตปชฺ)
So make a wish now
(โซ เมค เก วิฌ เนา)
When they come wavin’ them ghats
(ฮเว็น เด คัม เวฝวิน เฑ็ม ghats)
Ya know to lay down
(ยา โน ทู เล เดาน)
And give em all ya got
(แอ็นด กิฝ เอ็ม ออล ยา ก็อท)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Hey now
(เฮ เนา)
A bunch of gangstas strapped
(อะ บันช อ็อฝ แก๊งซดา สแตปชฺ)
So make a wish now
(โซ เมค เก วิฌ เนา)
When they come wavin’ them ghats
(ฮเว็น เด คัม เวฝวิน เฑ็ม ghats)
Ya know to lay down
(ยา โน ทู เล เดาน)
And give em all ya got
(แอ็นด กิฝ เอ็ม ออล ยา ก็อท)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Cause it’s a shake down
(คอส อิทซ ซา เฌค เดาน)
Do I make myself clear
(ดู ไอ เมค ไมเซลฟ คเลีย)
Oh oh oh hey hey hey
(โอ โอ โอ เฮ เฮ เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shake Down คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น