เนื้อเพลง I Ain’t Movin’ คำอ่านไทย Des’ree

Love is my passion
( ลัฝ อีส มาย แพฌอัน)
Love is my friend
(ลัฝ อีส มาย ฟเร็นด)
Love is universal
(ลัฝ อีส ยูนิเฝอแซ็ล)
Love never ends
(ลัฝ เนฝเวอะ เอ็นด)

Then why am I faced with so much anger, so much pain?
(เด็น ฮไว แอ็ม ไอ เฟซ วิฑ โซ มัช แองเกอะ , โซ มัช เพน)
Why should I hide? Why should I be ashamed?
(ฮไว เชิด ดาย ไฮด ฮไว เชิด ดาย บี อะเฌมด)
Time is much too short to be living somebody elses life
(ไทม อีส มัช ทู ฌอท ทู บี ลีฝอิง ซัมบอดี้ เอ็ลซ ไลฟ)
I walk with dignity, I step with pride
(ไอ วอค วิฑ ดีกนิทิ , ไอ ซเท็พ วิฑ พไรด)

Cos I ain’t movin’ from my face,
(คอซ ซาย เอน มูฝวิน ฟร็อม มาย เฟซ ,)
from my race, from my history
(ฟร็อม มาย เรซ , ฟร็อม มาย ฮีซโทะริ)
I ain’t movin’ from my love,
(ไอ เอน มูฝวิน ฟร็อม มาย ลัฝ ,)
my peaceful dove, it means too much to me
(มาย พีซฟุล ดัฝ , อิท มีน ทู มัช ทู มี)
Loving self can be so hard
(ลัฝอิง เซ็ลฟ แค็น บี โซ ฮาด)
Honesty can be demanding
(ออนเอ็ซทิ แค็น บี ดีแมนดิง)
Learn to love yourself,
(เลิน ทู ลัฝ ยุรเซลฟ ,)
it’s a great, great feeling
(อิทซ ซา กเรท , กเรท ฟีลอิง)

When your down baby, I will set you free
(ฮเว็น ยุร เดาน เบบิ , ไอ วิล เซ็ท ยู ฟรี)
I will be your remedy, I will be your tree
(ไอ วิล บี ยุร เรมอิดิ , ไอ วิล บี ยุร ทรี)
A wise man is clever, seldom ever speaks a word
(อะ ไวส แม็น อีส คเลฝเออะ , เซลดัม เอฝเออะ ซพีค ซา เวิด)
A foolish man keeps talking, never is he heard
(อะ ฟูลอิฌ แม็น คีพ ทอคอิง , เนฝเวอะ อีส ฮี เฮิด)

Time’s too lonely, too lonely without words
(ไทม ทู โลนลิ , ทู โลนลิ วิเฑาท เวิด)
Future voices need to be heard
(ฟยูเชอะ ฝอยซ นีด ทู บี เฮิด)
Eyebrows are always older than the beards
(Eyebrows แซร์ ออลเว โอลเดอะ แฑ็น เดอะ เบียด)
Momma said be brave, you’ve nothing to fear
(มอมมาเซ็ด บี บเรฝ , ยู๊ฟ นัธอิง ทู เฟีย)

I ain’t movin’, I’ve been here long before
(ไอ เอน มูฝวิน , แอฝ บีน เฮียร ล็อง บิโฟ)
I ain’t movin’, ‘cos I want more
(ไอ เอน มูฝวิน , คอซ ซาย ว็อนท โม)
I ain’t movin’, got my feet on the ground
(ไอ เอน มูฝวิน , ก็อท มาย ฟีท ออน เดอะ กเรานด)
As far as I’m concerned, love should win the rounds
(แอ็ส ฟา แอ็ส แอม ค็อนเซิน , ลัฝ เชิด วิน เดอะ เรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t Movin’ คำอ่านไทย Des’ree

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น