เนื้อเพลง Down In Flames คำอ่านไทย Relient K

Christians– we’re all afraid of fire.
( ครีซแช็น เวีย ออล อัฟเรด อ็อฝ ไฟร)
We prefer to s*ck on pacifiers.
(วี พริเฟอ ทู เอส *ck ออน pacifiers)
Baby pacifists, we’re throwing fits.
(เบบิ แพซอิฟิซท , เวีย โตววิง ฟิท)
We don’t shake hands, we shake our fists.
(วี ด้อนท์ เฌค แฮ็นด , วี เฌค เอ๊า ฟิซท)

We’re cannibals.
(เวีย แคนนิแบ็ล)
We watch our brothers fall.
(วี ว็อช เอ๊า บรัฑเออะ ฟอล)
We eat our own, the bones and all.
(วี อีท เอ๊า โอน , เดอะ บอน แซน ออล)

Finally fell asleep on the plane
(ไฟแน็ลลิ เฟ็ล อัซลีพ ออน เดอะ พเลน)
to wake to see we’re going down in flames.
(ทู เวค ทู ซี เวีย โกอิ้ง เดาน อิน ฟเลม)

We’re going down, down, down in flames.
(เวีย โกอิ้ง เดาน , เดาน , เดาน อิน ฟเลม)
We’re gonna drown, drown, drown insane.
(เวีย กอนนะ ดเราน , ดเราน , ดเราน อินเซน)

We see the problem and the risk,
(วี ซี เดอะ พรอบเล็ม แอ็นด เดอะ ริซค ,)
but nothing’s solved.
(บัท นัธอิง ซอลฝ)
We just say, ” Tisk, tisk, tisk, ”
(วี จัซท เซ , ” Tisk , tisk , tisk , “)
and, ” Shame, shame, shame. ”
(แอ็นด , ” เฌม , เฌม , เฌม “)

Finally fell asleep on the plane
(ไฟแน็ลลิ เฟ็ล อัซลีพ ออน เดอะ พเลน)
to wake to see we’re going down in flames.
(ทู เวค ทู ซี เวีย โกอิ้ง เดาน อิน ฟเลม)

Let’s go!
(เล็ท โก !)

Christians– we mourn, the thorn is stuck
(ครีซแช็น วี โมน , เดอะ ธอน อีส ซทัค)
in the side of the body watch it self-destruct.
(อิน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ บอดอิ ว็อช อิท เซ็ลฟ ดีซทัซ)
The enemy is much ignored
(ดิ เอนอิมิ อีส มัช อิกนอร์)
when we fight this Christian civil war.
(ฮเว็น วี ไฟท ดีซ ครีซแช็น ซิฝอิล วอ)

We’re cannibals.
(เวีย แคนนิแบ็ล)
We watch our brothers fall.
(วี ว็อช เอ๊า บรัฑเออะ ฟอล)
We eat our own, the bones and all.
(วี อีท เอ๊า โอน , เดอะ บอน แซน ออล)

Finally fell asleep on the plane
(ไฟแน็ลลิ เฟ็ล อัซลีพ ออน เดอะ พเลน)
to wake to see we’re going down in flames.
(ทู เวค ทู ซี เวีย โกอิ้ง เดาน อิน ฟเลม)

We’re going down, down, down in flames.
(เวีย โกอิ้ง เดาน , เดาน , เดาน อิน ฟเลม)
We’re gonna drown, drown, drown insane.
(เวีย กอนนะ ดเราน , ดเราน , ดเราน อินเซน)

We see the problem and the risk,
(วี ซี เดอะ พรอบเล็ม แอ็นด เดอะ ริซค ,)
but nothing’s solved.
(บัท นัธอิง ซอลฝ)
We just say, ” Tisk, tisk, tisk, ”
(วี จัซท เซ , ” Tisk , tisk , tisk , “)
and, ” Shame, shame, shame. ”
(แอ็นด , ” เฌม , เฌม , เฌม “)

Finally fell asleep on the plane
(ไฟแน็ลลิ เฟ็ล อัซลีพ ออน เดอะ พเลน)
to wake to see we’re going down in flames.
(ทู เวค ทู ซี เวีย โกอิ้ง เดาน อิน ฟเลม)

Na na na na, na na na na.
(นา นา นา นา , นา นา นา นา)
Na na na na, na na na na.
(นา นา นา นา , นา นา นา นา)
Na na na na, na na na na.
(นา นา นา นา , นา นา นา นา)
Na na na na, na na na na.
(นา นา นา นา , นา นา นา นา)
Na na na na, na na na na.
(นา นา นา นา , นา นา นา นา)
Na na na na, na na na na.
(นา นา นา นา , นา นา นา นา)
Na na na na, na na na na.
(นา นา นา นา , นา นา นา นา)
Bana na na na, na na na
(Bana นา นา นา , นา นา นา)

Let me pause to clarify
(เล็ท มี พอส ทู คแลริไฟ)
[’cause I’m sure you’re asking, ” Why? ” ].
([ คอส แอม ฌุร ยัวร์ อาคกิ้ง , ” ฮไว ” ])
I stand before you and proudly claim
(ไอ ซแท็นด บิโฟ ยู แอ็นด พเราดลิ คเลม)
to belong to what this song complains.
(ทู บิลอง ทู ว็อท ดีซ ซ็อง ค็อมพเลน)

I’m part of the problem,
(แอม พาท อ็อฝ เดอะ พรอบเล็ม ,)
I confess,
(ไอ ค็อนเฟซ ,)
But I gotta get this off my chest.
(บัท ไอ กอททะ เก็ท ดีซ ออฟฟ มาย เช็ซท)

Let’s extinguish the anguish
(เล็ท เอ็คซทีงกวิฌ ดิ แองกวิฌ)
for which we’re to blame,
(ฟอ ฮวิช เวีย ทู บเลม ,)
and save the world
(แอ็นด เซฝ เดอะ เวิลด)
from going down in flames.
(ฟร็อม โกอิ้ง เดาน อิน ฟเลม)

Let me pause to clarify
(เล็ท มี พอส ทู คแลริไฟ)
[’cause I’m sure you’re asking, ” Why? ” ].
([ คอส แอม ฌุร ยัวร์ อาคกิ้ง , ” ฮไว ” ])
I stand before you and proudly claim
(ไอ ซแท็นด บิโฟ ยู แอ็นด พเราดลิ คเลม)
to belong to what this song complains.
(ทู บิลอง ทู ว็อท ดีซ ซ็อง ค็อมพเลน)

I’m part of the problem,
(แอม พาท อ็อฝ เดอะ พรอบเล็ม ,)
I confess,
(ไอ ค็อนเฟซ ,)
But I gotta get this off my chest.
(บัท ไอ กอททะ เก็ท ดีซ ออฟฟ มาย เช็ซท)

Let’s extinguish the anguish
(เล็ท เอ็คซทีงกวิฌ ดิ แองกวิฌ)
for which we’re to blame,
(ฟอ ฮวิช เวีย ทู บเลม ,)
and save the world
(แอ็นด เซฝ เดอะ เวิลด)
from going down in flames.
(ฟร็อม โกอิ้ง เดาน อิน ฟเลม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down In Flames คำอ่านไทย Relient K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น