เนื้อเพลง Mr. Crowley คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

Mr. Crowley, what went on in your head?
( มีซเทอะ Crowley , ว็อท เว็นท ออน อิน ยุร เฮ็ด)
Oh, Mr. Crowley, did you talk to the dead?
(โอ , มีซเทอะ Crowley , ดิด ยู ทอค ทู เดอะ เด็ด)
Your life style to me seemed so tragic
(ยุร ไลฟ ซไทล ทู มี ซีมี โซ ทแรจอิค)
With the thrill of it all
(วิฑ เดอะ ธริล อ็อฝ อิท ดอร์)
You fooled all the people with magic
(ยู ฟูล ออล เดอะ พี๊เพิ่ล วิฑ แมจอิค)
Yeah, you waited on satan’s door
(เย่ , ยู เวท ออน ซาตาน โด)

Mr. Charming, did you think you were pure?
(มีซเทอะ ชามิง , ดิด ยู ธิงค ยู เวอ พยูร)
Mr. Alarming, in nocturnal rapport
(มีซเทอะ อะลามิง , อิน น็อคเทอแน็ล แร็พโพท)
Uncovering things that were sacred
(อันโควฝเว่อลิงธิง แดท เวอ เซคเร็ด)
Manifest on this Earth
(แมนอิเฟ็ซท ออน ดีซ เอิธ)
Conceived in the eye of a secret
(ค็อนซีฝ อิน ดิ ไอ อ็อฝ อะ ซีคเร็ท)
And they scattered the afterbirth
(แอ็นด เด ซแคทเทอะ ดิ afterbirth)

Mr. Crowley, won’t you ride my white horse?
(มีซเทอะ Crowley , ว็อนท ยู ไรด มาย ฮไวท ฮอซ)
Mr. Crowley, it’s symbolic, of course
(มีซเทอะ Crowley , อิทซ ซิมบอลอิค , อ็อฝ โคซ)
Approaching a time that is classic
(แอพโพซชิง อะ ไทม แดท อีส คแลซซิแค็ล)
I hear that maiden’s call
(ไอ เฮีย แดท เมเดน คอล)
Approaching a time that is drastic
(แอพโพซชิง อะ ไทม แดท อีส ดแรซทิค)
Standing with their backs to the wall
(ซแทนดิง วิฑ แด แบ็ค ทู เดอะ วอล)

Was it polemically sent
(วอส ซิท polemically เซ็นท)
l want to know what you meant
(แอล ว็อนท ทู โน ว็อท ยู เม็นท)
I want to know, I want to know what you meant, yeah
(ไอ ว็อนท ทู โน , ไอ ว็อนท ทู โน ว็อท ยู เม็นท , เย่)

Verse 1: Will Smith
(เฝิซ วัน : วิล ซมิธ)

Yeah Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)
Miami, uh, uh
(มายเอมอี , อา , อา)
Southbeach, bringin the heat, uh
(Southbeach , บริงอิน เดอะ ฮีท , อา)
Haha, can y’all feel that
(ฮาฮา , แค็น ยอล ฟีล แดท)
Can y’all feel that
(แค็น ยอล ฟีล แดท)
Jig it out, uh
(จิก อิท เอ้า , อา)

Here I am in the place where I come let go
(เฮียร ไอ แอ็ม อิน เดอะ พเลซ ฮแว ไอ คัม เล็ท โก)
Miami the base and the sunset glow
(มายเอมอี เดอะ เบซ แอ็นด เดอะ ซันเซส กโล)
Everyday like a mardi gras, everybody party all day
(เอวี่เดย์ ไลค เก mardi gras , เอวี่บอดี้ พาทิ ออล เด)
No work all play, okay
(โน เวิค ออล พเล , โอเค)
So we sip a little something, lay to rest the spill
(โซ วี ซิพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง , เล ทู เร็ซท เดอะ ซพิล)
Me an Charlie at the bar runnin up a high bill
(มี แอน ชาร์ริ แอ็ท เดอะ บา รูนนิน อัพ อะ ไฮ บิล)
Nothin less than ill, when we dress to kill
(นอทติน เลซ แฑ็น แอล , ฮเว็น วี ดเรซ ทู คิล)
Everytime the ladies pass, they be like [Hi Will]
(เอ๊รี่ไทม์ เดอะ เลดิส เพซ , เด บี ไลค [ ไฮ วิล ])
Can y’all feel me, all ages and races
(แค็น ยอล ฟีล มี , ออล เอจ แซน เรซ)
Real sweet faces
(ริแอ็ล สวี้ท เฟซ)
Every different nation, Spanish, Hatian, Indian, Jamaican
(เอฝริ ดีฟเฟอะเร็นท เนฌัน , ซแพนอิฌ , Hatian , อีนเดียน , จะเมแค็น)
Black, White, Cuban, and Asian
(บแล็ค , ฮไวท , คยูแบ็น , แอ็นด เอแฉ็น)
I only came for two days of playing
(ไอ โอ๊นลี่ เคม ฟอ ทู เด อ็อฝ พเลนิ่ง)
But everytime I come I always wind up stayin
(บัท เอ๊รี่ไทม์ ไอ คัม ไอ ออลเว วินด อัพ สเตยิน)
This the type of town I could spend a few days in
(ดีซ เดอะ ไทพ อ็อฝ ทาวน์ นาย เคิด ซเพ็นด อะ ฟยู เด ซิน)
Miami the city that keeps the roof blazin
(มายเอมอี เดอะ ซีทอิ แดท คีพ เดอะ รูฟ เบลซิน)

Chorus:
(โครัซ :)

Party in the city where the heat is on
(พาทิ อิน เดอะ ซีทอิ ฮแว เดอะ ฮีท อีส ออน)
All night, on the beach till the break of dawn
(ออล ไนท , ออน เดอะ บีช ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Welcome to Miami
(เวลคัม ทู มายเอมอี)
Buenvenidos a Miami
(Buenvenidos ซา มายเอมอี)
Bouncin in the club where the heat is on
(เบ๊าซิน อิน เดอะ คลับ ฮแว เดอะ ฮีท อีส ออน)
All night, on the beach till the break of dawn
(ออล ไนท , ออน เดอะ บีช ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
I’m goin to Miami
(แอม โกอิน ทู มายเอมอี)
Welcome to Miami
(เวลคัม ทู มายเอมอี)

Verse 2: Will Smith
(เฝิซ ทู : วิล ซมิธ)

Yo I heard the rainstorms ain’t nothin to mess with
(โย ไอ เฮิด เดอะ เรนสตอม เอน นอทติน ทู เมซ วิฑ)
But I can’t feel a drip on the strip, it’s a trip
(บัท ไอ แค็นท ฟีล อะ ดริพ ออน เดอะ ซทริพ , อิทซ ซา ทริพ)
Ladies half-dressed, fully equipped
(เลดิส ฮาล์ฟ ดเรซ , ฟูลลิ อิควีพท)
And they be screamin out, [Will we loved your last hit]
(แอ็นด เด บี สครีมมิน เอ้า , [ วิล วี ลัฝ ยุร ลาซท ฮิท ])
So I’m thinkin I’ma scoot me somethin hot
(โซ แอม ติ้งกิน แอมอา สกูด มี ซัมติน ฮ็อท)
In this south-sea merengue melting pot
(อิน ดีซ เซาธ ซี เมอเรนกี เมลทิง พ็อท)
Hottest club in the city, and it’s right on the beach
(ฮอทเดว คลับ อิน เดอะ ซีทอิ , แอ็นด อิทซ ไรท ออน เดอะ บีช)
Temperature get to ya, it’s about to reach
(เทมเพอะระเชอะ เก็ท ทู ยา , อิทซ อะเบาท ทู รีช)
Five-hundred degrees
(ไฟฝ ฮันดเร็ด ดิกรี)
In the carribean seas, with the hot mommies
(อิน เดอะ คาร์รีบีเอน ซี , วิฑ เดอะ ฮ็อท มอมมีส)
Screamin [Aii poppy]
(สครีมมิน [ Aii พอพพิ ])
Everytime I come to town, they be spottin me
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คัม ทู ทาวน์ , เด บี spottin มี)
In the drop Bentley, ain’t no stoppin me
(อิน เดอะ ดร็อพ เบนลี่ , เอน โน สตอปพิน มี)
So, cash in your door
(โซ , แค็ฌ อิน ยุร โด)
We flow to this fashion show
(วี ฟโล ทู ดีซ แฟฌอัน โฌ)
Pound for pound anywhere you go
(เพานด ฟอ เพานด เอนอิฮแว ยู โก)
Yo, ain’t no city in the world like this
(โย , เอน โน ซีทอิ อิน เดอะ เวิลด ไลค ดีซ)
An if you ask how I know I gots ta plead the fifth
(แอน อิฟ ยู อาซค เฮา ไอ โน ไอ ก็อท ทา พลีด เดอะ ฟิฟธ)

Chorus
(โครัซ)

Verse 3: Will Smith
(เฝิซ ที : วิล ซมิธ)

Don’t get me wrong, Chi-town got it goin on
(ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง , ชี ทาวน์ ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
An New York is the city that we know don’t sleep
(แอน นยู ยอค อีส เดอะ ซีทอิ แดท วี โน ด้อนท์ ซลีพ)
An we all know that L.A. and Philly stay jiggy
(แอน วี ออล โน แดท แอล อะ แอ็นด ฟิวลี่ ซเท เจคกี้)
But on the sneak, Miami bringin heat for real
(บัท ออน เดอะ ซนีค , มายเอมอี บริงอิน ฮีท ฟอ ริแอ็ล)
Y’all don’t understand
(ยอล ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
I never seen so many Dominican women with cinnimon tans
(ไอ เนฝเวอะ ซีน โซ เมนอิ โดมินนีแคน วีมเอิน วิฑ cinnimon แท็น)
Mira, this is the plan
(มายรา , ดีซ ซิส เดอะ แพล็น)
Take a walk on the beach, draw a heart in the sand
(เทค เก วอค ออน เดอะ บีช , ดรอ อะ ฮาท อิน เดอะ แซ็นด)
Gimmie your hand
(กริมมี่ ยุร แฮ็นด)
Damn, you look sexy
(แด็ม , ยู ลุค เซคซิ)
Let’s go to my yacht, in the West Keys
(เล็ท โก ทู มาย ย็อท , อิน เดอะ เว็ซท คี)
Ride my jetskis, loungin in the palm trees
(ไรด มาย jetskis , ลันจิน อิน เดอะ พาม ทรี)
Cause you gotta have cheese for the summerhouse piece on South Beach
(คอส ยู กอททะ แฮ็ฝ ชีส ฟอ เดอะ summerhouse พีซ ออน เซาธ บีช)
Water so clear, you can see to the bottom
(วอเทอะ โซ คเลีย , ยู แค็น ซี ทู เดอะ บอตตัม)
Hundred-thousand dollar cars, e’ybody got em
(ฮันดเร็ด เธาแส็น ดอลเลอะ คา , eybody ก็อท เอ็ม)
Ain’t no surprise in the club to see Sly, Stallone
(เอน โน เซิพไรส อิน เดอะ คลับ ทู ซี ซไล , Stallone)
Miami, my second home
(มายเอมอี , มาย เซคอันด โฮม)

Chorus to fade
(โครัซ ทู เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Crowley คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น