เนื้อเพลง Krazy คำอ่านไทย 2Pac feat Bad Ass

[Intro]
( [ อินโทร ])
Hand me a cigarette DAWG! [inhales]
(แฮ็นด มี อะ ซิกะเรท ดาว ! [ อินเฮล ])
They got me feelin crazier than a motherf*cker
(เด ก็อท มี ฟีลิน เครซีเออ แฑ็น อะ motherf*cker)
I got Bad Ass in this motherf*cker
(ไอ ก็อท แบ็ด อาซ ซิน ดีซ motherf*cker)
Makaveli the Don, representin the Outlawz
(แมกเคอเวลลี่ เดอะ ด็อน , เรพพรีเซนทิน ดิ เอ้าหลอด)
Bad Ass representin the L.B.C.
(แบ็ด อาซ เรพพรีเซนทิน เดอะ แอล บี ซี)
So what’cha wanna do? Y’know how we do it
(โซ วอทชา วอนนา ดู Yknow เฮา วี ดู อิท)

[overlapping the Intro]
([ โอเว่อร์แลปพิน ดิ อินโทร ])
.. puffin on lye
(พัฟฟิน ออน ไล)
Hopin that it get me high
(โฮพปิน แดท ดิธ เก็ท มี ไฮ)
Got a n*gga goin cra-zy
(ก็อท ดา เอ็น *gga โกอิน cra zy)
Oh yeah, I feel cra-zy
(โอ เย่ , ไอ ฟีล cra zy)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Time goes by, puffin on lye
(ไทม โกซ ไบ , พัฟฟิน ออน ไล)
Hopin that it gets me high
(โฮพปิน แดท ดิธ เก็ท มี ไฮ)
Got a n*gga goin cra-zy
(ก็อท ดา เอ็น *gga โกอิน cra zy)
Oh yeah, I feel cra-zy
(โอ เย่ , ไอ ฟีล cra zy)

[Tell ’em bout it]
([ เท็ล เอ็ม เบาท ดิธ ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Last year was a hard one, but life goes on
(ลาซท เยีย วอส ซา ฮาด วัน , บัท ไลฟ โกซ ออน)
Hold my head against the wall learnin right from wrong
(โฮลด มาย เฮ็ด อะเกนซท เดอะ วอล เลินนิน ไรท ฟร็อม ร็อง)
They say my ghetto intrumental, detrimental to kids
(เด เซ มาย เกทโท intrumental , เดทริเมนแท็ล ทู คิด)
As if they can’t see the misery in which they live
(แอ็ส อิฟ เด แค็นท ซี เดอะ มีสริ อิน ฮวิช เด ไลฝ)
Blame me, for the outcome, ban my records – check it
(บเลม มี , ฟอ ดิ เอาทคัม , แบ็น มาย เรคออด เช็ค อิท)
Don’t have to bump this but please respect it
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บัมพ ดีซ บัท พลีส ริซเพคท ดิธ)
I took a minus and now the hard times are behind us
(ไอ ทุค กา ไมนัซ แซน เนา เดอะ ฮาด ไทม แซร์ บิไฮนด อัซ)
Turned into a plus, now they stuck livin blinded
(เทิน อีนทุ อะ พลัซ , เนา เด ซทัค ลีฝอิน บไลนด)
Hennesey got me feelin bad, time to stop drinkin
(Hennesey ก็อท มี ฟีลิน แบ็ด , ไทม ทู ซท็อพ ดริงคิน)
Rollin, in my drop-top Jag, what’s that cops thinkin?
(โรลลิน , อิน มาย ดร็อพ ท็อพ แจ็ก , ว็อท แดท ค็อพ ติ้งกิน)
Sittin in my car, watch the stars and smoke
(ซิทดิน อิน มาย คา , ว็อช เดอะ ซทา แซน ซโมค)
I came a long way but still I got so far to go
(ไอ เคม อะ ล็อง เว บัท ซทิล ไอ ก็อท โซ ฟา ทู โก)
Dear mama, don’t worry; I’ma watch for snakes
(เดีย มามะ , ด้อนท์ เวอริ ; แอมอา ว็อช ฟอ ซเนค)
Tell Setchu, that I love her, but it’s hard to take
(เท็ล Setchu , แดท ไอ ลัฝ เฮอ , บัท อิทซ ฮาด ทู เทค)
I got the letter that she sent me, and I cried for weeks
(ไอ ก็อท เดอะ เลทเทอะ แดท ชี เซ็นท มี , แอ็นด ดาย คไร ฟอ วีค)
This what came out when I tried to speak – all I heard was
(ดีซ ว็อท เคม เอ้า ฮเว็น นาย ทไร ทู ซพีค ออล ไอ เฮิด วอส)

[Chorus – repeat 2X]
([ โครัซ ริพีท 2X ])

[One, two, three, four]
([ วัน , ทู , ธรี , โฟ ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
I see bloods and crips runnin up the hill
(ไอ ซี บลัด แซน คริป รูนนิน อัพ เดอะ ฮิล)
Lookin for a better wayyyyyy..
(ลุคกิน ฟอ รา เบทเทอะ wayyyyyy)
My brothers and sisters it’s time to bail
(มาย บรัฑเออะ แซน ซีซเทอะ อิทซ ไทม ทู เบล)
cause even thug n*ggaz prayyyyyy..
(คอส อีเฝ็น ธัก เอ็น *ggaz prayyyyyy)
Hopin God hear me, I entered the game; look how much I changed
(โฮพปิน ก็อด เฮีย มี , ไอ เอนเทอะ เดอะ เกม ; ลุค เฮา มัช ไอ เชนจ)
I’m no longer innocent – casualties of fame
(แอม โน ลองเงอ อีนโนะเซ็นท แคฉอวลทิส อ็อฝ เฟม)
Made a lot of money, seen a lot of places
(เมด อะ ล็อท อ็อฝ มันอิ , ซีน อะ ล็อท อ็อฝ พเลซ)
And I swear I seen a peaceful smile on my mama’s face
(แอ็นด ดาย ซแว ไอ ซีน อะ พีซฟุล ซไมล ออน มาย มามะ เฟซ)
when I gave her the keys to her own house, this your land
(ฮเว็น นาย เกฝ เฮอ เดอะ คี ทู เฮอ โอน เฮาซ , ดีซ ยุร แล็นด)
Your only son done became a man
(ยุร โอ๊นลี่ ซัน ดัน บิเคม อะ แม็น)
Watchin time fly; I love my people do or die
(วันชิน ไทม ฟไล ; ไอ ลัฝ มาย พี๊เพิ่ล ดู ออ ได)
But I wonder why, we scared to let each other fly
(บัท ไอ วันเดอะ ฮไว , วี ซคา ทู เล็ท อีช อัฑเออะ ฟไล)
June 1-6, ‘7-1, the day
(จูน วัน ซิก , เซฝเว่น วัน , เดอะ เด)
mama pushed me out her womb, told me, ” N*gga get paid. ”
(มามะ พุฌ มี เอ้า เฮอ วูม , โทลด มี , ” เอ็น *gga เก็ท เพลด “)
No one can understand me – the black sheep
(โน วัน แค็น อันเดิซแทนด มี เดอะ บแล็ค ฌีพ)
Outcasted from my family, now packin heat
(เอาทคาซท ฟร็อม มาย แฟมอิลิ , เนา แพคกิน ฮีท)
I run the streets, a young runaway, live for today
(ไอ รัน เดอะ ซทรีท , อะ ยัง รันนาเวย์, ไลฝ ฟอ ทุเด)
When he died, I could hear him say, c’mon..
(ฮเว็น ฮี ได , ไอ เคิด เฮีย ฮิม เซ , ซีมอน)

[Chorus – repeat 2X]
([ โครัซ ริพีท 2X ])

[Bad Ass]
([ แบ็ด อาซ ])
God help me out here, cause I’m posessed
(ก็อด เฮ็ลพ มี เอ้า เฮียร , คอส แอม posessed)
I need the root of all evil for my stress
(ไอ นีด เดอะ รูท อ็อฝ ออล อี๊วิ้ว ฟอ มาย ซทเร็ซ)
Cause money’s like a stong prescription drug, it’s got me addicted
(คอส มันอิ ไลค เก stong พริซครีพฌัน ดรัก , อิทซ ก็อท มี แอดดีคท)
to the pleasure and the pain it inflicted
(ทู เดอะ พเลฉเออะ แอ็นด เดอะ เพน หนิด อินฟลีคท)
Somethin bout the paper wit the pictures of the president’s, head
(ซัมติน เบาท เดอะ เพเพอะ วิท เดอะ พีคเชอะ อ็อฝ เดอะ พเรสอิเด็นท , เฮ็ด)
Damn, it’s like a motherf*ckin plague that spread
(แด็ม , อิทซ ไลค เก motherf*ckin พเลก แดท ซพเร็ด)
It’s epidemic; forgotten, forgotten it got worse
(อิทซ เอพิเดมอิค ; ฟอร์กอทเดน , ฟอร์กอทเดน หนิด ก็อท เวิซ)
I keep my head on straight, makin money cause it’s cursed
(ไอ คีพ มาย เฮ็ด ออน ซทเรท , เมกิน มันอิ คอส อิทซ เคิซ)
Makin money makes a difference day by day so I gotta stay
(เมกิน มันอิ เมค ซา ดีฟเฟอะเร็นซ เด ไบ เด โซ ไอ กอททะ ซเท)
paid, no doubt, day in and day out
(เพลด , โน เดาท , เด อิน แอ็นด เด เอ้า)
This life is like a vicious cycle called fightin to live
(ดีซ ไลฟ อีส ไลค เก ฝีฌอัซ ไซ๊เคิ้ล คอล ไฟท์ดิน ทู ไลฝ)
No matter how hard you try, it’s in death, you gotta die
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ยู ทไร , อิทซ ซิน เด็ธ , ยู กอททะ ได)
A lot of my, peers didn’t make it to the years to come
(อะ ล็อท อ็อฝ มาย , เพีย ดิ๊นอิน เมค อิท ทู เดอะ เยีย ทู คัม)
Did life doin right, or did life livin dumb
(ดิด ไลฟ โดย ไรท , ออ ดิด ไลฟ ลีฝอิน ดัม)
Who has the answers? I wonder; I turn to my elders
(ฮู แฮ็ส ดิ อานเซอะ ซาย วันเดอะ ; ไอ เทิน ทู มาย เอลเดอะ)
They aged and experienced, but they can’t even tell ya
(เด เอจ แอ็นด เอ็คซพีเรียนซ , บัท เด แค็นท อีเฝ็น เท็ล ยา)
or tell me, that there’ll be light at the end of the road
(ออ เท็ล มี , แดท เดอะเรล บี ไลท แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โรด)
[Why?] Cause they don’t even know
([ ฮไว ] คอส เด ด้อนท์ อีเฝ็น โน)
A million thangs run through my mind..
(อะ มีลยัน เตง รัน ธรู มาย ไมนด)
You ain’t gotta be in jail to be doin time..
(ยู เอน กอททะ บี อิน เจล ทู บี โดย ไทม)

[Chorus – repeat 2X]
([ โครัซ ริพีท 2X ])

[Chorus repeats while Tupac speaks below]
([ โครัซ ริพีท ฮไวล ทูแปค ซพีค บิโล ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
I feel f*cked up in this b*tch.
(ไอ ฟีล เอฟ *cked อัพ อิน ดีซ บี *tch)
I smoked half a ounce to the head
(ไอ ซโมค ฮาล์ฟ อะ อันซ ทู เดอะ เฮ็ด)
Chocolate tye, indo, Hawaiian, lambsbread, buddha, all that sh*t
(ชอคโอะลิท tye , อีนโดะ , ฮะวอแย็น , lambsbread , บูดดะ , ออล แดท ฌะ *ที)
I’m f*cked up in this motherf*cker, and Hennesey don’t help
(แอม เอฟ *cked อัพ อิน ดีซ motherf*cker , แอ็นด Hennesey ด้อนท์ เฮ็ลพ)
and Hennesey don’t help – Thug Passion in this muh’f*cker
(แอ็นด Hennesey ด้อนท์ เฮ็ลพ ธัก แพฌอัน อิน ดีซ muhf*cker)
Makaveli the Don puttin it down to the fullest, maximum overload
(แมกเคอเวลลี่ เดอะ ด็อน พันดิน หนิด เดาน ทู เดอะ ฟอร์เล็ท , แมคซิมัม โอเฝอะโลด)
3 Day Theory – Killuminati to your body
(ที เด ธีโอะริ คิวลูมมีนาดี ทู ยุร บอดอิ)
with the impact of a 12 gauge shotty
(วิฑ ดิ อีมแพ็คท อ็อฝ อะ 12 เกจ ชอดี้)
Double-I slugs, no love, straight thugs
(ดั๊บเบิ้ล ไอ ซลัก , โน ลัฝ , ซทเรท ธัก)

One time for my n*ggaz in the jail cell
(วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz อิน เดอะ เจล เซ็ล)
[One time for my n*ggaz locked up]
([ วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz ล็อค อัพ ])
One time for my n*ggaz doin life in hell
(วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz โดย ไลฟ อิน เฮ็ล)
[One time for my n*ggaz and sh*t, one time]
([ วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz แอ็นด ฌะ *ที , วัน ไทม ])
One time for my n*ggaz in the jail cell
(วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz อิน เดอะ เจล เซ็ล)
[One time]
([ วัน ไทม ])
One time for my n*ggaz doin life in hell
(วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz โดย ไลฟ อิน เฮ็ล)
[One time for my n*ggaz locked down]
([ วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz ล็อค เดาน ])
One time for my n*ggaz in the jail cell
(วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz อิน เดอะ เจล เซ็ล)
[For my n*ggaz locked up, one time]
([ ฟอ มาย เอ็น *ggaz ล็อค อัพ , วัน ไทม ])
One time for my n*ggaz on Death Row
(วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz ออน เด็ธ เรา)
[One time for my n*ggaz on the Row]
([ วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz ออน เดอะ เรา ])
For my n*ggaz on Death Row
(ฟอ มาย เอ็น *ggaz ออน เด็ธ เรา)
One time for my n*ggaz livin, broke
(วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz ลีฝอิน , บโรค)
[Westside, California style, L.A.!]
([ เวตซาด , แคลิฟอร์เนีย ซไทล , แอล อะ ! ])
One time for my n*ggaz livin, broke
(วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz ลีฝอิน , บโรค)
[You know what time it is, no doubt]
([ ยู โน ว็อท ไทม อิท อีส , โน เดาท ])
One time for my n*ggaz in the.. jail cell
(วัน ไทม ฟอ มาย เอ็น *ggaz อิน เดอะ เจล เซ็ล)
[Get high, puffin on lye, wonder if it get me high]
([ เก็ท ไฮ , พัฟฟิน ออน ไล , วันเดอะ อิฟ อิท เก็ท มี ไฮ ])
[Yeah, yeah, crazy..]
([ เย่ , เย่ , คเรสิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Krazy คำอ่านไทย 2Pac feat Bad Ass

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น