เนื้อเพลง Cadillac คำอ่านไทย Mest

It’s Friday night. What’s goin’ on tonight I’ll see her later on tonight. But now it’s time to roll. This sober state is getting old well I never do what I am told.
( อิทซ ฟไรดิ ไนท ว็อท โกอิน ออน ทุไนท แอล ซี เฮอ เลทเออะ ออน ทุไนท บัท เนา อิทซ ไทม ทู โรล ดีซ โซเบอะ ซเทท อีส เกดดดิ้ง โอลด เว็ล ไอ เนฝเวอะ ดู ว็อท ไอ แอ็ม โทลด)

So now were gonna roll
(โซ เนา เวอ กอนนะ โรล)
[and now were gonna roll]
([ แอ็นด เนา เวอ กอนนะ โรล ])
With the top down seat back rollin in my cadillac
(วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค โรลลิน อิน มาย คาดิลแล)
With the top down seat back rollin in my cadillac
(วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค โรลลิน อิน มาย คาดิลแล)

We order another round. My girl is no where to be found. I hope she gets here soon before I’m fallin down. Cuz now I’m all torn up, I feel like I might throw up and then I get word my girls showin up.
(วี ออเดอะ แอะนัธเออะ เรานด มาย เกิล อีส โน ฮแว ทู บี เฟานด ดาย โฮพ ชี เก็ท เฮียร ซูน บิโฟ แอม แฟลลิน เดาน คัซ เนา แอม ออล โทน อัพ , ไอ ฟีล ไลค ไก ไมท ธโร อัพ แอ็นด เด็น นาย เก็ท เวิด มาย เกิล โชว์วินอัพ)

So now I’m gonna roll
(โซ เนา แอม กอนนะ โรล)
[and now I’m gonna roll]
([ แอ็นด เนา แอม กอนนะ โรล ])
With the top down seat back rollin in my cadillac
(วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค โรลลิน อิน มาย คาดิลแล)
With the top down seat back rollin in my cadillac
(วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค โรลลิน อิน มาย คาดิลแล)
Rollin………
(โรลลิน)
With the top down seat back rollin in my cadillac self control known right from wrong is what I lack. Top down seat back rollin in my cadillac
(วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค โรลลิน อิน มาย คาดิลแล เซ็ลฟ ค็อนทโรล โนน ไรท ฟร็อม ร็อง อีส ว็อท ไอ แล็ค ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค โรลลิน อิน มาย คาดิลแล)

Top down seat back
(ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค)
With the top down seat back
(วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค)
With the top down seat back top down seat back top down seat back rollin in my cadillac
(วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค โรลลิน อิน มาย คาดิลแล)

Rollin in my cadillac
(โรลลิน อิน มาย คาดิลแล)
Top down seat back
(ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค)
With the down down seat back
(วิฑ เดอะ เดาน เดาน ซีท แบ็ค)
With the top down seat back
(วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค)
With the top down seat back top down seat back
(วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค)
Rollin……
(โรลลิน)

With the top down seat back rollin in my cadillac self control knowin right from wrong is what I lack. Top down seat back rollin in my cadillac
(วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค โรลลิน อิน มาย คาดิลแล เซ็ลฟ ค็อนทโรล โนว์อิน ไรท ฟร็อม ร็อง อีส ว็อท ไอ แล็ค ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค โรลลิน อิน มาย คาดิลแล)
Top down seat back rollin in my cadillac
(ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค โรลลิน อิน มาย คาดิลแล)
Top down seat back rollin in my cadillac
(ท็อพ เดาน ซีท แบ็ค โรลลิน อิน มาย คาดิลแล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cadillac คำอ่านไทย Mest

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น