เนื้อเพลง Somebody To Love คำอ่านไทย All-4-One

you and me have got a special thang
( ยู แอ็นด มี แฮ็ฝ ก็อท ดา ซเพฌแอ็ล เตง)
a love like ours could never be replaced
(อะ ลัฝ ไลค เอ๊า เคิด เนฝเวอะ บี รีเพลย์)
and all this time i’ve only been with you
(แอ็นด ออล ดีซ ไทม แอฝ โอ๊นลี่ บีน วิฑ ยู)
cause you have made all my dreams come true
(คอส ยู แฮ็ฝ เมด ออล มาย ดรีม คัม ทรู)
you are the only love i know
(ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ ไอ โน)
and i’ll never let you go
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
you are the sunshine in my life
(ยู อาร์ เดอะ ซันชาย อิน มาย ไลฟ)
and one day you’ll be my wife
(แอ็นด วัน เด โยว บี มาย ไวฟ)
and all my friends wish they could be in love
(แอ็นด ออล มาย ฟเร็นด วิฌ เด เคิด บี อิน ลัฝ)
with someone just like me
(วิฑ ซัมวัน จัซท ไลค มี)
a love that’s sent from up above
(อะ ลัฝ แด๊ท เซ็นท ฟร็อม อัพ อะบัฝ)
cause everybody needs somebody to love
(คอส เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)

cause everybody needs somebody to love
(คอส เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
cause everybody wants somebody to hug
(คอส เอวี่บอดี้ ว็อนท ซัมบอดี้ ทู ฮัก)
cause everybody needs somebody to kiss
(คอส เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู คิซ)
someone just like you who’s heaven sent
(ซัมวัน จัซท ไลค ยู ฮู เฮฝเอ็น เซ็นท)

every guy should have a girl like you
(เอฝริ ไก เชิด แฮ็ฝ อะ เกิล ไลค ยู)
someone so sweet that there’s nothing
(ซัมวัน โซ สวี้ท แดท แดร์ นัธอิง)
she won’t do to make you smile
(ชี ว็อนท ดู ทู เมค ยู ซไมล)
and brighten up your day
(แอ็นด ไบท์อึน อัพ ยุร เด)
like call you up just to see if your ok
(ไลค คอล ยู อัพ จัซท ทู ซี อิฟ ยุร โอเค)

and every day when i see you turn
(แอ็นด เอฝริ เด ฮเว็น นาย ซี ยู เทิน)
all my gray sky blue
(ออล มาย กเร ซไค บลู)
you make me smile you make me sing
(ยู เมค มี ซไมล ยู เมค มี ซิง)
you make me do those crazy things
(ยู เมค มี ดู โฑส คเรสิ ธิง)
and baby you’re the air that i breathe
(แอ็นด เบบิ ยัวร์ ดิ แอ แดท ไอ บรีฑ)
and i’d die girl if you leave
(แอ็นด อาย ได เกิล อิฟ ยู ลีฝ)
cause babygirl it’d be so cool if everybody
(คอส เบบี้เกิล อิทด บี โซ คูล อิฟ เอวี่บอดี้)
had someone like you
(แฮ็ด ซัมวัน ไลค ยู)

cause everybody needs somebody to love
(คอส เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
cause everybody wants somebody to hug
(คอส เอวี่บอดี้ ว็อนท ซัมบอดี้ ทู ฮัก)
cause everybody needs somebody to kiss
(คอส เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู คิซ)
someone just like you who’s heaven sent
(ซัมวัน จัซท ไลค ยู ฮู เฮฝเอ็น เซ็นท)

cause everybody needs somebody to love
(คอส เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
cause everybody wants somebody to hug
(คอส เอวี่บอดี้ ว็อนท ซัมบอดี้ ทู ฮัก)
cause everybody needs somebody to kiss
(คอส เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู คิซ)
someone just like you who’s heaven sent
(ซัมวัน จัซท ไลค ยู ฮู เฮฝเอ็น เซ็นท)

someone like you ho baby
(ซัมวัน ไลค ยู โฮ เบบิ)
someone like you yea yea
(ซัมวัน ไลค ยู เย เย)
someone like you ho baby
(ซัมวัน ไลค ยู โฮ เบบิ)
someone like you yea yea
(ซัมวัน ไลค ยู เย เย)

cause everybody needs somebody to love
(คอส เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
cause everybody wants somebody to hug
(คอส เอวี่บอดี้ ว็อนท ซัมบอดี้ ทู ฮัก)
cause everybody needs somebody to kiss
(คอส เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู คิซ)
someone just like you who’s heaven sent
(ซัมวัน จัซท ไลค ยู ฮู เฮฝเอ็น เซ็นท)
everybody everybody needs somebody needs somebody
(เอวี่บอดี้ เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ นีด ซัมบอดี้)
everybody everybody needs somebody
(เอวี่บอดี้ เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้)
someone just like you who’s heaven sent
(ซัมวัน จัซท ไลค ยู ฮู เฮฝเอ็น เซ็นท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somebody To Love คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น