เนื้อเพลง Stockholm Syndrome คำอ่านไทย Muse

I wont stand in your way
( ไอ ว็อนท ซแท็นด อิน ยุร เว)
Let your hatred grow
(เล็ท ยุร เฮทเร็ด กโร)
And she’ll scream and she’ll shout and she’ll pray
(แอ็นด เฌ็ล ซครีม แอ็นด เฌ็ล เฌาท แอ็นด เฌ็ล พเร)
And she had a name yeah she had a name
(แอ็นด ชี แฮ็ด อะ เนม เย่ ชี แฮ็ด อะ เนม)

And I wont hold you back
(แอ็นด ดาย ว็อนท โฮลด ยู แบ็ค)
Let your anger rise
(เล็ท ยุร แองเกอะ ไรส)
And we’ll fly and we’ll fall and we’ll burn
(แอ็นด เว็ล ฟไล แอ็นด เว็ล ฟอล แอ็นด เว็ล เบิน)
No one will recall no one will recall
(โน วัน วิล ริคอล โน วัน วิล ริคอล)

This is the last time I’ll abandon you
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอล อะแบนดัน ยู)
And this is the last time I’ll forget you
(แอ็นด ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอล เฟาะเกท ยู)
I wish I could
(ไอ วิฌ ไอ เคิด)

Look to the stars
(ลุค ทู เดอะ ซทา)
Let hope burn in your eyes
(เล็ท โฮพ เบิน อิน ยุร ไอ)
And we’ll love and we’ll hate and we’ll die
(แอ็นด เว็ล ลัฝ แอ็นด เว็ล เฮท แอ็นด เว็ล ได)
All to no avail all to no avail
(ออล ทู โน อะเฝล ออล ทู โน อะเฝล)

This is the last time I’ll abandon you
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอล อะแบนดัน ยู)
And this is the last time ill forget you
(แอ็นด ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอล เฟาะเกท ยู)
I wish I could
(ไอ วิฌ ไอ เคิด)

This is the last time I’ll abandon you
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอล อะแบนดัน ยู)
And this is the last time I’ll forget you
(แอ็นด ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอล เฟาะเกท ยู)
I wish I could
(ไอ วิฌ ไอ เคิด)
I wish I could
(ไอ วิฌ ไอ เคิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stockholm Syndrome คำอ่านไทย Muse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น