เนื้อเพลง Do You Want to คำอ่านไทย Franz Ferdinand

Oh well I woke up tonight and said I
( โอ เว็ล ไอ โวค อัพ ทุไนท แอ็นด เซ็ด ดาย)
I’m gonna make somebody love me
(แอม กอนนะ เมค ซัมบอดี้ ลัฝ มี)
I’m gonna make somebody love me
(แอม กอนนะ เมค ซัมบอดี้ ลัฝ มี)
And now I know, now I know, now I know
(แอ็นด เนา ไอ โน , เนา ไอ โน , เนา ไอ โน)
I know that it’s you
(ไอ โน แดท อิทซ ยู)
You’re lucky, lucky
(ยัวร์ ลัคคิ , ลัคคิ)
You’re so lucky!
(ยัวร์ โซ ลัคคิ !)

Oh well do you, do you do you want to?
(โอ เว็ล ดู ยู , ดู ยู ดู ยู ว็อนท ทู)
Oh well do you, do you do you want to, want to go
(โอ เว็ล ดู ยู , ดู ยู ดู ยู ว็อนท ทู , ว็อนท ทู โก)
Where I’ve never let you before?
(ฮแว แอฝ เนฝเวอะ เล็ท ยู บิโฟ)
Oh well do you, do you do you want to?
(โอ เว็ล ดู ยู , ดู ยู ดู ยู ว็อนท ทู)
Oh well do you, do you do you want to, want to go
(โอ เว็ล ดู ยู , ดู ยู ดู ยู ว็อนท ทู , ว็อนท ทู โก)
Where I’ve never let you before?
(ฮแว แอฝ เนฝเวอะ เล็ท ยู บิโฟ)

Well he’s a friend and he’s so proud of you
(เว็ล อีส ซา ฟเร็นด แอ็นด อีส โซ พเราด อ็อฝ ยู)
He’s a friend and I knew him before you, oh yeah
(อีส ซา ฟเร็นด แอ็นด ดาย นยู ฮิม บิโฟ ยู , โอ เย่)
Well he’s a friend and he’s so proud of you
(เว็ล อีส ซา ฟเร็นด แอ็นด อีส โซ พเราด อ็อฝ ยู)
You’re famous friend well I blew him before you, oh yeah
(ยัวร์ เฟมัซ ฟเร็นด เว็ล ไอ บลู ฮิม บิโฟ ยู , โอ เย่)

Oh well do you, do you do you want to?
(โอ เว็ล ดู ยู , ดู ยู ดู ยู ว็อนท ทู)
Oh well do you, do you do you want to, want to go
(โอ เว็ล ดู ยู , ดู ยู ดู ยู ว็อนท ทู , ว็อนท ทู โก)
Where I’ve never let you before?
(ฮแว แอฝ เนฝเวอะ เล็ท ยู บิโฟ)
Oh well do you, do you do you want to?
(โอ เว็ล ดู ยู , ดู ยู ดู ยู ว็อนท ทู)
Oh well do you, do you do you want to, want to go
(โอ เว็ล ดู ยู , ดู ยู ดู ยู ว็อนท ทู , ว็อนท ทู โก)
Where I’ve never let you before?
(ฮแว แอฝ เนฝเวอะ เล็ท ยู บิโฟ)

Well here we are at the transmission party
(เว็ล เฮียร วี อาร์ แอ็ท เดอะ ทแร็นซมีฌอัน พาทิ)
I love your friends they’re all so arty, oh yeah
(ไอ ลัฝ ยุร ฟเร็นด เดรว ออล โซ อาทิ , โอ เย่)

Oh well I woke up tonight and said I
(โอ เว็ล ไอ โวค อัพ ทุไนท แอ็นด เซ็ด ดาย)
I’m gonna make somebody love me
(แอม กอนนะ เมค ซัมบอดี้ ลัฝ มี)
I’m gonna make somebody love me
(แอม กอนนะ เมค ซัมบอดี้ ลัฝ มี)
And now I know, now I know, now I know
(แอ็นด เนา ไอ โน , เนา ไอ โน , เนา ไอ โน)
I know that it’s you
(ไอ โน แดท อิทซ ยู)
You’re lucky, lucky
(ยัวร์ ลัคคิ , ลัคคิ)
You’re so lucky!
(ยัวร์ โซ ลัคคิ !)

Oh well do you, do you do you want to?
(โอ เว็ล ดู ยู , ดู ยู ดู ยู ว็อนท ทู)
Oh well do you, do you do you want to, want to go
(โอ เว็ล ดู ยู , ดู ยู ดู ยู ว็อนท ทู , ว็อนท ทู โก)
Where I’ve never let you before?
(ฮแว แอฝ เนฝเวอะ เล็ท ยู บิโฟ)

Oh lucky lucky
(โอ ลัคคิ ลัคคิ)
You’re so lucky
(ยัวร์ โซ ลัคคิ)
Lucky lucky
(ลัคคิ ลัคคิ)
You’re so lucky
(ยัวร์ โซ ลัคคิ)
Lucky lucky
(ลัคคิ ลัคคิ)
You’re so lucky
(ยัวร์ โซ ลัคคิ)
Lucky lucky
(ลัคคิ ลัคคิ)
You’re so lucky
(ยัวร์ โซ ลัคคิ)
Lucky lucky
(ลัคคิ ลัคคิ)
You’re so lucky
(ยัวร์ โซ ลัคคิ)
Oh lucky lucky
(โอ ลัคคิ ลัคคิ)
You’re so lucky
(ยัวร์ โซ ลัคคิ)
Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Want to คำอ่านไทย Franz Ferdinand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น