เนื้อเพลง She’s Electric คำอ่านไทย Oasis

She’s electric
( ชี อิเลคทริค)
She’s in a family full of eccentrics
(ชี ซิน อะ แฟมอิลิ ฟูล อ็อฝ เอ็คเซนทริค)
She’s done things I’ve never expected
(ชี ดัน ธิง แอฝ เนฝเวอะ เอ็คซเพคท)
And I need more time
(แอ็นด ดาย นีด โม ไทม)

She’s got a sister
(ชี ก็อท ดา ซีซเทอะ)
And God only knows how I’ve missed her
(แอ็นด ก็อด โอ๊นลี่ โน เฮา แอฝ มิซ เฮอ)
And on the palm of her hand is a blister
(แอ็นด ออน เดอะ พาม อ็อฝ เฮอ แฮ็นด อีส ซา บลีซเทอะ)
And I need more time
(แอ็นด ดาย นีด โม ไทม)

And I want you to know
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน)
I’ve got my mind {made up now/mind made up now}
(แอฝ ก็อท มาย ไมนด {เมด อัพ เนา /ไมนด เมด อัพ เนา })
But I need more time
(บัท ไอ นีด โม ไทม)
And I want you to say
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู เซ)
Do you know what {I’m saying/what I’m saying}
(ดู ยู โน ว็อท {แอม กำลังเซ /ว็อท แอม กำลังเซ })
But I need more
(บัท ไอ นีด โม)
{‘Cuz I’ll be you and you’ll be me/tiiiiii-iiime}
({คัซ แอล บี ยู แอ็นด โยว บี มี /tiiiiii iiime})
{There’s lots and lots for us to see/ahhhhh-ahhhhh}
({แดร์ ล็อท แซน ล็อท ฟอ อัซ ทู ซี /อา~ อา~ })
{Lots and lots for us to do/ahhhhh-ahhhhh}
({ล็อท แซน ล็อท ฟอ อัซ ทู ดู /อา~ อา~ })
{She is electric/ahhhhh}
({ชี อีส อิเลคทริค /อา~ })
{Can I be electric too?/ahhhhh}
({แค็น นาย บี อิเลคทริค ทู /อา~ })

[A real ” feel good ” bouncy guitar solo]
([ อะ ริแอ็ล ” ฟีล เกิด ” bouncy กิทา โซโล ])

She’s got a brother [a brother]
(ชี ก็อท ดา บรัฑเออะ [ อะ บรัฑเออะ ])
We don’t get on with one another
(วี ด้อนท์ เก็ท ออน วิฑ วัน แอะนัธเออะ)
But I quite fancy her mother
(บัท ไอ คไวท แฟนซิ เฮอ ม๊าเธ่อร์)
And I think that she likes me
(แอ็นด ดาย ธิงค แดท ชี ไลค มี)

She’s got a cousin [a cousin]
(ชี ก็อท ดา เค๊าซิน [ อะ เค๊าซิน ])
In fact she’s got a dozen [a dozen]
(อิน แฟ็คท ชี ก็อท ดา ดออเซน [ อะ ดออเซน ])
She’s got one in the oven [oven]
(ชี ก็อท วัน อิน ดิ อัฝเอ็น [ อัฝเอ็น ])
But it’s nothing to do with me
(บัท อิทซ นัธอิง ทู ดู วิฑ มี)

And I want you to know
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน)
I’ve got my mind {made up now/mind made up now}
(แอฝ ก็อท มาย ไมนด {เมด อัพ เนา /ไมนด เมด อัพ เนา })
But I need more time
(บัท ไอ นีด โม ไทม)
And I want you to say
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู เซ)
Do you know what {I’m saying/what I’m saying}
(ดู ยู โน ว็อท {แอม กำลังเซ /ว็อท แอม กำลังเซ })
But I need more
(บัท ไอ นีด โม)
{‘Cuz I’ll be you and you’ll be me/tiiiiii-iiime}
({คัซ แอล บี ยู แอ็นด โยว บี มี /tiiiiii iiime})
{There’s lots and lots for us to see/ahhhhh-ahhhhh}
({แดร์ ล็อท แซน ล็อท ฟอ อัซ ทู ซี /อา~ อา~ })
{There’s lots and lots for us to do/ahhhhh-ahhhhh}
({แดร์ ล็อท แซน ล็อท ฟอ อัซ ทู ดู /อา~ อา~ })
{She is electric/ahhhhh}
({ชี อีส อิเลคทริค /อา~ })
{Can I be electric too?/ahhhhh}
({แค็น นาย บี อิเลคทริค ทู /อา~ })
Can I be electric too? <-- 3 times (แค็น นาย บี อิเลคทริค ทู < ที ไทม)

Haaa-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh!
(Haaa อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ อาห์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She’s Electric คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น