เนื้อเพลง Live and Learn คำอ่านไทย The Cardigans

I came home in the morning
( ไอ เคม โฮม อิน เดอะ มอนิง)
And everything was gone
(แอ็นด เอ๊วี่ติง วอส กอน)
Oh what have I done
(โอ ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
I dropped dead in the hallway
(ไอ ดร็อพ เด็ด อิน เดอะ ฮอวเวย์)
Cursing the dawn
(เคริสซิง เดอะ ดอน)
Oh come on son
(โอ คัมมอน ซัน)
Why must I burn
(ฮไว มัซท ไอ เบิน)
I’m just trying to learn
(แอม จัซท ทไรอิง ทู เลิน)

I stared into the light
(ไอ ซทา อีนทุ เดอะ ไลท)
To kill some of my pain
(ทู คิล ซัม อ็อฝ มาย เพน)
It was all in vane
(อิท วอส ซอร์ อิน เฝน)
Cause no senses remain
(คอส โน เซ็นซ ริเมน)
But an ache in my body
(บัท แอน เอค อิน มาย บอดอิ)
And regret on my mind
(แอ็นด ริกเรท ออน มาย ไมนด)
But I’ll be fine
(บัท แอล บี ไฟน)

Cause I live and I learn
(คอส ไอ ไลฝ แอ็นด ดาย เลิน)
Yes I live and I learn
(เย็ซ ซาย ไลฝ แอ็นด ดาย เลิน)
If you live you will learn
(อิฟ ยู ไลฝ ยู วิล เลิน)
I live and I learn
(ไอ ไลฝ แอ็นด ดาย เลิน)

God kicked you in the head
(ก็อด คิด ยู อิน เดอะ เฮ็ด)
So I started a fight
(โซ ไอ ซทาท อะ ไฟท)
Cause I knew I was right
(คอส ไอ นยู ไอ วอส ไรท)
But I learned I was wrong
(บัท ไอ เลิน ดาย วอส ร็อง)
I remember a slaughter
(ไอ ริเมมเบอะ รา ซลอเทอะ)
I remember I fought
(ไอ ริเมมเบอะ ไอ ฟอท)
For the money I brought
(ฟอ เดอะ มันอิ ไอ บรอท)
I got blistered and burned
(ไอ ก็อท บลีซเทอะ แอ็นด เบิน)
And lost what I earned
(แอ็นด ล็อซท ว็อท ไอ เอิน)

But I live and I learn
(บัท ไอ ไลฝ แอ็นด ดาย เลิน)
Yes I live and I learn
(เย็ซ ซาย ไลฝ แอ็นด ดาย เลิน)

I got, I got it now
(ไอ ก็อท , ไอ ก็อท ดิธ เนา)
She’s got, She’s got it now
(ชี ก็อท , ชี ก็อท ดิธ เนา)

I came to one a corner
(ไอ เคม ทู วัน อะ คอเนอะ)
With some help from a man and goddamn
(วิฑ ซัม เฮ็ลพ ฟร็อม มา แม็น แอ็นด ก๊อดแดม)
I don’t see to have learn
(ไอ ด้อนท์ ซี ทู แฮ็ฝ เลิน)
That a lady in need is guilty indeed
(แดท ดา เลดิ อิน นีด อีส กีลทิ อินดีด)
So I paid and got laid in return
(โซ ไอ เพลด แอ็นด ก็อท เลด อิน ริเทิน)
And I don’t know what I’ve learned
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท แอฝ เลิน)

Well you get what you give
(เว็ล ยู เก็ท ว็อท ยู กิฝ)
And hell yes I lived
(แอ็นด เฮ็ล เย็ซ ซาย ไลฝ)
But if you live as you learn
(บัท อิฟ ยู ไลฝ แอ็ส ยู เลิน)
I don’t think I’d be learned
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อาย บี เลิน)
Oh with the sun in my eyes
(โอ วิฑ เดอะ ซัน อิน มาย ไอ)
Surprise, I’m living a life
(เซิพไรส , แอม ลีฝอิง อะ ไลฟ)
But I don’t seem to learn
(บัท ไอ ด้อนท์ ซีม ทู เลิน)
No I don’t think I can learn
(โน ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น เลิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Live and Learn คำอ่านไทย The Cardigans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น