เนื้อเพลง Thy Word คำอ่านไทย Amy Grant

Thy word is a lamp unto my feet
( ไฑ เวิด อีส ซา แล็มพ อันทู มาย ฟีท)
And a light unto my path.
(แอ็นด อะ ไลท อันทู มาย พาธ)
Thy word is a lamp unto my feet
(ไฑ เวิด อีส ซา แล็มพ อันทู มาย ฟีท)
And a light unto my path.
(แอ็นด อะ ไลท อันทู มาย พาธ)

When I feel afraid,
(ฮเว็น นาย ฟีล อัฟเรด ,)
And think I’ve lost my way.
(แอ็นด ธิงค แอฝ ล็อซท มาย เว)
Still, you’re there right beside me.
(ซทิล , ยัวร์ แดร์ ไรท บิไซด มี)
Nothing will I fear
(นัธอิง วิล ไอ เฟีย)
As long as you are near;
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู อาร์ เนีย 😉
Please be near me to the end.
(พลีส บี เนีย มี ทู ดิ เอ็นด)

Thy word is a lamp unto my feet
(ไฑ เวิด อีส ซา แล็มพ อันทู มาย ฟีท)
And a light unto my path.
(แอ็นด อะ ไลท อันทู มาย พาธ)
Thy word is a lamp unto my feet
(ไฑ เวิด อีส ซา แล็มพ อันทู มาย ฟีท)
And a light unto my path.
(แอ็นด อะ ไลท อันทู มาย พาธ)

I will not forget
(ไอ วิล น็อท เฟาะเกท)
Your love for me and yet,
(ยุร ลัฝ ฟอ มี แอ็นด เย็ท ,)
My heart forever is wandering.
(มาย ฮาท เฟาะเรฝเออะ อีส วอนเดอะริง)
Jesus by my guide,
(จีสัซ ไบ มาย ไกด ,)
And hold me to your side,
(แอ็นด โฮลด มี ทู ยุร ไซด ,)
And I will love you to the end.
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ ยู ทู ดิ เอ็นด)

Nothing will I fear
(นัธอิง วิล ไอ เฟีย)
As long as you are near;
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู อาร์ เนีย 😉
Please be near me to the end.
(พลีส บี เนีย มี ทู ดิ เอ็นด)

Thy word is a lamp unto my feet
(ไฑ เวิด อีส ซา แล็มพ อันทู มาย ฟีท)
And a light unto my path.
(แอ็นด อะ ไลท อันทู มาย พาธ)
Thy word is a lamp unto my feet
(ไฑ เวิด อีส ซา แล็มพ อันทู มาย ฟีท)
And a light unto my path.
(แอ็นด อะ ไลท อันทู มาย พาธ)
And a light unto my path.
(แอ็นด อะ ไลท อันทู มาย พาธ)
You’re the light unto my path.
(ยัวร์ เดอะ ไลท อันทู มาย พาธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thy Word คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น