เนื้อเพลง A.D.D. (American Dream Denial) คำอ่านไทย System of A Down

We fought your wars with all our hearts,
( วี ฟอท ยุร วอ วิฑ ออล เอ๊า ฮาท ,)
You sent us back in body parts,
(ยู เซ็นท อัซ แบ็ค อิน บอดอิ พาท ,)
You took our wills with the truth you stole,
(ยู ทุค เอ๊า วิล วิฑ เดอะ ทรูธ ยู ซโทล ,)
We offer prayers for your long lost soul.
(วี ออฟเฟอะ พเรเออะ ฟอ ยุร ล็อง ล็อซท โซล)

The remainder is,
(เดอะ ริเมนเดอะ อีส ,)
An unjustifiable, egotistical, power struggle,
(แอน unjustifiable , อีโกะทีซทิแค็ล , เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล ,)
At the expense of the American Dream,
(แอ็ท ดิ เอ็คซเพนซ อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น ดรีม ,)
Of the American dream, of the American, of the American.
(อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น ดรีม , อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น , อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น)

We don’t give a damn about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ยุร เวิลด ,)
With all your global profits and all your jeweled pearls,
(วิฑ ออล ยุร กโลบแอ็ล พรอฟอิท แซน ออล ยุร จูเอ็ล เพิล ,)
We don’t give a damn about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ยุร เวิลด ,)
Right now, right now.
(ไรท เนา , ไรท เนา)

We don’t give a f*ck about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ยุร เวิลด ,)
With all your global profits, and all your jeweld pearls,
(วิฑ ออล ยุร กโลบแอ็ล พรอฟอิท , แอ็นด ออล ยุร jeweld เพิล ,)
We don’t give a f*ck about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ยุร เวิลด ,)
Right now, right now.
(ไรท เนา , ไรท เนา)

There is no flag that is large enough,
(แดร์ อีส โน ฟแล็ก แดท อีส ลาจ อินัฟ ,)
To hide the shame of a man in cuffs,
(ทู ไฮด เดอะ เฌม อ็อฝ อะ แม็น อิน คัฟ ,)
You switched the signs then you closed our blinds,
(ยู ซวิช เดอะ ไซน เด็น ยู คโลส เอ๊า บไลนด ,)
You changed the channel then you changed our minds.
(ยู เชนจ เดอะ แชนเน็ล เด็น ยู เชนจ เอ๊า ไมนด)

You bring about the stick,
(ยู บริง อะเบาท เดอะ ซทิค ,)
We bring about the confusion,
(วี บริง อะเบาท เดอะ ค็อนฟยูฉัน ,)
Bring about the solution,
(บริง อะเบาท เดอะ โซลยูฌัน ,)
Bring about the fusion,
(บริง อะเบาท เดอะ ฟยูฉัน ,)
Bring about the collusion,
(บริง อะเบาท เดอะ ค็อลยูฉัน ,)
Bring about revolution,
(บริง อะเบาท เรโฝะลยูฌัน ,)
Bring about revolution,
(บริง อะเบาท เรโฝะลยูฌัน ,)
Bring it about.
(บริง อิท อะเบาท)

We don’t give a damn about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ยุร เวิลด ,)
With all your global profits and all your jeweled pearls,
(วิฑ ออล ยุร กโลบแอ็ล พรอฟอิท แซน ออล ยุร จูเอ็ล เพิล ,)
We don’t give a damn about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ยุร เวิลด ,)
Right now, right now.
(ไรท เนา , ไรท เนา)

We don’t give a f*ck about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ยุร เวิลด ,)
With all your global profits, and all your jeweld pearls,
(วิฑ ออล ยุร กโลบแอ็ล พรอฟอิท , แอ็นด ออล ยุร jeweld เพิล ,)
We don’t give a f*ck about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ยุร เวิลด ,)
Right now, right now.
(ไรท เนา , ไรท เนา)

No flag large enoguh,
(โน ฟแล็ก ลาจ enoguh ,)
Shame on a man un cuffs,
(เฌม ออน อะ แม็น ยูเอ็น คัฟ ,)
You closed our blinds.
(ยู คโลส เอ๊า บไลนด)

The remainder is,
(เดอะ ริเมนเดอะ อีส ,)
An unjustifiable, egotistical, power struggle,
(แอน unjustifiable , อีโกะทีซทิแค็ล , เพาเออะ สทรั๊กเกิ้ล ,)
At the expense of the American Dream,
(แอ็ท ดิ เอ็คซเพนซ อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น ดรีม ,)
Of the American dream, of the American, of the American.
(อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น ดรีม , อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น , อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น)

We don’t give a damn about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ยุร เวิลด ,)
With all your global profits and all your jeweled pearls,
(วิฑ ออล ยุร กโลบแอ็ล พรอฟอิท แซน ออล ยุร จูเอ็ล เพิล ,)
We don’t give a damn about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ยุร เวิลด ,)
Right now, right now.
(ไรท เนา , ไรท เนา)

We don’t give a f*ck about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ยุร เวิลด ,)
With all your global profits, and all your jeweld pearls,
(วิฑ ออล ยุร กโลบแอ็ล พรอฟอิท , แอ็นด ออล ยุร jeweld เพิล ,)
We don’t give a f*ck about your world,
(วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ยุร เวิลด ,)
Right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now, pararara…
(ไรท เนา , ไรท เนา , ไรท เนา , ไรท เนา , ไรท เนา , ไรท เนา , ไรท เนา , pararara)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A.D.D. (American Dream Denial) คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น