เนื้อเพลง Yesterday Dreams คำอ่านไทย Bonnie Tyler

Lonely summer needing rain, standing quietly going insane
( โลนลิ ซัมเมอะ นี๊ดดิงเรน , ซแทนดิง คไวเอ็ทลิ โกอิ้ง อินเซน)
Said, ” I love you ” , you never heard a word
(เซ็ด , ” ไอ ลัฝ ยู ” , ยู เนฝเวอะ เฮิด อะ เวิด)
Memories that still cause pain, I lost the feeling I can’t explain
(เมรโมรี แดท ซทิล คอส เพน , ไอ ล็อซท เดอะ ฟีลอิง ไอ แค็นท เอ็คซพเลน)
Still I need you, don’t that seem absurd?
(ซทิล ไอ นีด ยู , ด้อนท์ แดท ซีม แอ็บเซิด)
Shattered dreams in my heart, always gonna tear us apart
(แฌทเทอะ ดรีม ซิน มาย ฮาท , ออลเว กอนนะ เทีย อัซ อะพาท)
Making it so hard to start all over again
(เมคอิง อิท โซ ฮาด ทู ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

Yesterday dreams, yesterday dreams
(เยซเทอะดิ ดรีม , เยซเทอะดิ ดรีม)
Here they are coming again, Yeah
(เฮียร เด อาร์ คัมอิง อะเกน , เย่)

Fading pictures in my mind, another place, another time
(เฟดิง พีคเชอะ ซิน มาย ไมนด , แอะนัธเออะ พเลซ , แอะนัธเออะ ไทม)
It’s the same old song, just another melody
(อิทซ เดอะ เซม โอลด ซ็อง , จัซท แอะนัธเออะ เมลโอะดิ)
Don’t ask me ’cause I don’t want to say
(ด้อนท์ อาซค มี คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เซ)
He’s the reason that keeps me away
(อีส เดอะ รี๊ซั่น แดท คีพ มี อะเว)
I won’t go through it again, but you don’t even see what I mean
(ไอ ว็อนท โก ธรู อิท อะเกน , บัท ยู ด้อนท์ อีเฝ็น ซี ว็อท ไอ มีน)
Shattered dreams in my heart, always gonna tear us apart
(แฌทเทอะ ดรีม ซิน มาย ฮาท , ออลเว กอนนะ เทีย อัซ อะพาท)
Making it so hard to start all over again
(เมคอิง อิท โซ ฮาด ทู ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

Yesterday dreams, yesterday dreams
(เยซเทอะดิ ดรีม , เยซเทอะดิ ดรีม)
Here they are coming again
(เฮียร เด อาร์ คัมอิง อะเกน)

I don’t want to lie awake with you at night and wonder why
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไล อะเวค วิฑ ยู แอ็ท ไนท แอ็นด วันเดอะ ฮไว)
Looking at your hurting eyes and asking me if it’s all a lie
(ลุคอิง แอ็ท ยุร เฮอดิง ไอ แซน อาคกิ้ง มี อิฟ อิทซ ซอร์ อะ ไล)
Perfect pattern of part-time love
(เพ๊อร์เฟ็คท แพทเทิน อ็อฝ พาท ไทม ลัฝ)
Always aware we’re gonna make it above
(ออลเว อะแว เวีย กอนนะ เมค อิท อะบัฝ)
What I lost before taking us both nowhere
(ว็อท ไอ ล็อซท บิโฟ เทคอิง อัซ โบธ โนแวร์)

What you’re askin’ I can’t give, pick up the pieces that’ll let you live
(ว็อท ยัวร์ แอสกิน นาย แค็นท กิฝ , พิค อัพ เดอะ พีซ แธดิลเล็ท ยู ไลฝ)
And don’t ever look back ’cause I won’t even be there
(แอ็นด ด้อนท์ เอฝเออะ ลุค แบ็ค คอส ไอ ว็อนท อีเฝ็น บี แดร์)
Shattered dreams in my heart, always gonna tear us apart
(แฌทเทอะ ดรีม ซิน มาย ฮาท , ออลเว กอนนะ เทีย อัซ อะพาท)
Making it so hard to start all over again
(เมคอิง อิท โซ ฮาด ทู ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

Yesterday dreams, yesterday dreams, here they are coming again
(เยซเทอะดิ ดรีม , เยซเทอะดิ ดรีม , เฮียร เด อาร์ คัมอิง อะเกน)
Yesterday dreams, yesterday dreams, here they are coming again
(เยซเทอะดิ ดรีม , เยซเทอะดิ ดรีม , เฮียร เด อาร์ คัมอิง อะเกน)
Yesterday dreams, yesterday dreams, here they are coming again
(เยซเทอะดิ ดรีม , เยซเทอะดิ ดรีม , เฮียร เด อาร์ คัมอิง อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yesterday Dreams คำอ่านไทย Bonnie Tyler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น