เนื้อเพลง Don’t Leave Me (Ne Me Quitte Pas) คำอ่านไทย Regina Spektor

Down on Bowery they lose their
( เดาน ออน Bowery เด ลูส แด)
ball-eyes and their lip-mouths in the night,
(บอล ไอ แซน แด ลิพ เมาธ ซิน เดอะ ไนท ,)
and stumbling through the streets they say,
(แอ็นด สตัมบลิง ธรู เดอะ ซทรีท เด เซ ,)
” Sir, do you have a light? ”
(” เซอ , ดู ยู แฮ็ฝ อะ ไลท “)
And if you do then you’re my friend,
(แอ็นด อิฟ ยู ดู เด็น ยัวร์ มาย ฟเร็นด ,)
And if you don’t then you’re my foe,
(แอ็นด อิฟ ยู ด้อนท์ เด็น ยัวร์ มาย โฟ ,)
And if you are a deity of any sort
(แอ็นด อิฟ ยู อาร์ อะ ดีอิทิ อ็อฝ เอนอิ ซอท)
then please don’t go.
(เด็น พลีส ด้อนท์ โก)

Ne Me Quitte Pas, Mon Chere
(Ne มี Quitte เพซ , มอง แชร์)
Ne Me Quitte Pas
(Ne มี Quitte เพซ)
Ne Me Quitte Pas, Mon Chere
(Ne มี Quitte เพซ , มอง แชร์)
Ne Me Quitte Pas
(Ne มี Quitte เพซ)

And down on Lexington they’re wearing
(แอ็นด เดาน ออน Lexington เดรว เวียริง)
new shoes stuck to aging feet,
(นยู ฌู ซทัค ทู แอคกิ้ง ฟีท ,)
And close you’re eyes and open,
(แอ็นด คโลส ยัวร์ ไอ แซน โอเพ็น ,)
And you’ll recognize the aging street,
(แอ็นด โยว เรคอ็อกไนส ดิ แอคกิ้ง ซทรีท ,)
And thing about how things were right
(แอ็นด ธิง อะเบาท เฮา ธิง เวอ ไรท)
When they were young and veins were tight
(ฮเว็น เด เวอ ยัง แอ็นด เฝน เวอ ไทท)
And if you are the ghost of Christmas Past
(แอ็นด อิฟ ยู อาร์ เดอะ โกซท อ็อฝ ครีซมัซ พาซท)
then wont you stay the night?
(เด็น ว็อนท ยู ซเท เดอะ ไนท)

Ne Me Quitte Pas, Mon Chere
(Ne มี Quitte เพซ , มอง แชร์)
Ne Me Quitte Pas
(Ne มี Quitte เพซ)
Ne Me Quitte Pas, Mon Chere
(Ne มี Quitte เพซ , มอง แชร์)
Ne Me Quitte Pas
(Ne มี Quitte เพซ)
Ne Me Quitte Pas, Mon Chere
(Ne มี Quitte เพซ , มอง แชร์)
Ne Me Quitte Pas
(Ne มี Quitte เพซ)
Ne Me Quitte Pas, Mon Chere
(Ne มี Quitte เพซ , มอง แชร์)
Ne Me Quitte Pas
(Ne มี Quitte เพซ)

Down in Bronxy-Bronx the kids go
(เดาน อิน Bronxy บรอนซ เดอะ คิด โก)
sledding down snow-covered slopes
(sleddings เดาน ซโน คัฝเออะ ซโลพ)
And frozen noses, frozen toes
(แอ็นด โฟ๊เซน โนส , โฟ๊เซน โท)
and frozen city starts to glow
(แอ็นด โฟ๊เซน ซีทอิ ซทาท ทู กโล)
And yes, they know that it’ll melt
(แอ็นด เย็ซ , เด โน แดท อิว เม็ลท)
And yes, the know New York will thaw
(แอ็นด เย็ซ , เดอะ โน นยู ยอค วิล ธอ)
But if you are a friend of any sort
(บัท อิฟ ยู อาร์ อะ ฟเร็นด อ็อฝ เอนอิ ซอท)
then play along and catch a cold!
(เด็น พเล อะลอง แอ็นด แค็ช อะ โคลด !)

Ne Me Quitte Pas, Mon Chere
(Ne มี Quitte เพซ , มอง แชร์)
Ne Me Quitte Pas
(Ne มี Quitte เพซ)
Ne Me Quitte Pas, Mon Chere
(Ne มี Quitte เพซ , มอง แชร์)
Ne Me Quitte Pas
(Ne มี Quitte เพซ)
Ne Me Quitte Pas, Mon Chere
(Ne มี Quitte เพซ , มอง แชร์)
Ne Me Quitte Pas
(Ne มี Quitte เพซ)
Ne Me Quitte Pas, Mon Chere
(Ne มี Quitte เพซ , มอง แชร์)
Ne Me Quitte Pas
(Ne มี Quitte เพซ)

I love Paris in the rain.
(ไอ ลัฝ แพริซ ซิน เดอะ เรน)
I love, I love, in the rain
(ไอ ลัฝ , ไอ ลัฝ , อิน เดอะ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Leave Me (Ne Me Quitte Pas) คำอ่านไทย Regina Spektor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น