เนื้อเพลง Belly Dancer (Bananza) คำอ่านไทย Akon

Hey ladies drop it down
( เฮ เลดิส ดร็อพ อิท เดาน)
Just want to see you touch the ground
(จัซท ว็อนท ทู ซี ยู ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Don’t be shy girl go Banaza
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล โก Banaza)
Shake ya body like a belly dancer
(เฌค ยา บอดอิ ไลค เก เบลลิ แดนเซอร์)

Hey ladies drop it down
(เฮ เลดิส ดร็อพ อิท เดาน)
Just want to see you touch the ground
(จัซท ว็อนท ทู ซี ยู ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Don’t be shy girl go Bananza [hey girl]
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล โก Bananza [ เฮ เกิล ])
Shake ya body like a belly dancer
(เฌค ยา บอดอิ ไลค เก เบลลิ แดนเซอร์)

Yo, excuse me, beg your pardon girl
(โย , เอ็คซคยูซ มี , เบ็ก ยุร พ๊าร์ด่อน เกิล)
Do you have any idea what you starting girl
(ดู ยู แฮ็ฝ เอนอิ ไอดีอะ ว็อท ยู ซทาททิง เกิล)
You got me tingiling, come to me mingiling
(ยู ก็อท มี tingilings , คัม ทู มี mingilings)
Steppin off lookin bootylicious and jingiling
(สเตปปิน ออฟฟ ลุคกิน บูดี้ลีเฉียด แซน jingilings)
When you walk, I see you baby girl
(ฮเว็น ยู วอค , ไอ ซี ยู เบบิ เกิล)
When you talk, I believe it baby girl
(ฮเว็น ยู ทอค , ไอ บิลีฝ อิท เบบิ เกิล)
I like that, thick-petite n’ pretty
(ไอ ไลค แดท , ธิค เพอะทีท เอ็น พรีททิ)
Little touch is a ditty
(ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช อีส ซา ดีททิ)
Love to work the kitty like purrrrrrr
(ลัฝ ทู เวิค เดอะ คิดดี ไลค purrrrrrr)
She loves to stirr it up purrrrrr
(ชี ลัฝ ทู stirr อิท อัพ purrrrrr)
I can hear her purring up
(ไอ แค็น เฮีย เฮอ purrings อัพ)
Cause shes the type that’ll get arousy of
(คอส ชี เดอะ ไทพ แธดิลเก็ท arousy อ็อฝ)
Get you excited and call her boyfriend up [ohh]
(เก็ท ยู เอ็คไซท แอ็นด คอล เฮอ บอยเฟรน อัพ [ โอ้ ])
What’s the man without the plan B
(ว็อท เดอะ แม็น วิเฑาท เดอะ แพล็น บี)
We can meet up at the hutter house for the tiki
(วี แค็น มีท อัพ แอ็ท เดอะ hutter เฮาซ ฟอ เดอะ tiki)
So stand by like a b*tty pass
(โซ ซแท็นด ไบ ไลค เก บี *tty เพซ)
While I watch this beautiful thing shake that ass
(ฮไวล ไอ ว็อช ดีซ บยูทิฟุล ธิง เฌค แดท อาซ)

Hey ladies drop it down
(เฮ เลดิส ดร็อพ อิท เดาน)
Just want to see you touch the ground
(จัซท ว็อนท ทู ซี ยู ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Don’t be shy girl go Banaza
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล โก Banaza)
Shake ya body like a belly dancer
(เฌค ยา บอดอิ ไลค เก เบลลิ แดนเซอร์)

Hey ladies drop it down
(เฮ เลดิส ดร็อพ อิท เดาน)
Just want to see you touch the ground
(จัซท ว็อนท ทู ซี ยู ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Don’t be shy girl go Banaza
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล โก Banaza)
Shake ya body like a belly dancer
(เฌค ยา บอดอิ ไลค เก เบลลิ แดนเซอร์)

Girl I must say you the flyest thang in here
(เกิล ไอ มัซท เซ ยู เดอะ ฟายเอส เตง อิน เฮียร)
So hot I gon’ need some rain in here
(โซ ฮ็อท ไอ ก็อน นีด ซัม เรน อิน เฮียร)
Type to make ex-gangstas bang in here
(ไทพ ทู เมค เอ็คซ แก๊งซดา แบ็ง อิน เฮียร)
Girl you could do anything you want in here
(เกิล ยู เคิด ดู เอนอิธิง ยู ว็อนท อิน เฮียร)
Clown if you want to, frown if you want to
(คเลาน อิฟ ยู ว็อนท ทู , ฟเราน อิฟ ยู ว็อนท ทู)
You ain’t even gotta drop down if you want to
(ยู เอน อีเฝ็น กอททะ ดร็อพ เดาน อิฟ ยู ว็อนท ทู)
Cause I’d rather see you shake it standin
(คอส อาย ราฑเออะ ซี ยู เฌค อิท แสตนดิน)
Either way you do it girl you look outstandin [uhhuuuhh]
(อีเฑอะ เว ยู ดู อิท เกิล ยู ลุค outstandin [ uhhuuuhh ])
And now you got me spending [uhhuuhhh]
(แอ็นด เนา ยู ก็อท มี ซเพ็นดิง [ uhhuuhhh ])
The way you got that body bendin [uhhhuhh]
(เดอะ เว ยู ก็อท แดท บอดอิ bendin [ uhhhuhh ])
Ass like that girl you gotta be kickin
(อาซ ไลค แดท เกิล ยู กอททะ บี คิคคิน)
And we goin to church next day repentent
(แอ็นด วี โกอิน ทู เชิช เน็คซท เด repentent)
Lap dancing for my FA crew
(แล็พ แด็นซิง ฟอ มาย ฟา ครู)
Slide it ova to boo cause he want some too
(ซไลด อิท โอฝะ ทู บู คอส ฮี ว็อนท ซัม ทู)
Up in the VIP with no fee
(อัพ อิน เดอะ วีไอพี วิฑ โน ฟี)
Blessing you with the G even tho we gettin it free so
(บเลซซิง ยู วิฑ เดอะ จี อีเฝ็น โฑ วี เกดดิน หนิด ฟรี โซ)

Hey ladies drop it down
(เฮ เลดิส ดร็อพ อิท เดาน)
Just want to see you touch the ground
(จัซท ว็อนท ทู ซี ยู ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Don’t be shy girl go Banaza
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล โก Banaza)
Shake ya body like a belly dancer
(เฌค ยา บอดอิ ไลค เก เบลลิ แดนเซอร์)

Hey ladies drop it down
(เฮ เลดิส ดร็อพ อิท เดาน)
Just want to see you touch the ground
(จัซท ว็อนท ทู ซี ยู ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Don’t be shy girl go Banaza
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล โก Banaza)
Shake ya body like a belly dancer
(เฌค ยา บอดอิ ไลค เก เบลลิ แดนเซอร์)

Girl shake ya body body
(เกิล เฌค ยา บอดอิ บอดอิ)
With somebody body
(วิฑ ซัมบอดี้ บอดอิ)
Whatever you do don’t break your body body
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู ด้อนท์ บเรค ยุร บอดอิ บอดอิ)
After the party party
(อาฟเทอะ เดอะ พาทิ พาทิ)
Grab a hottie hottie
(กแร็บ อะ ฮอทดีฮอทดี)
In the back seat of your Mazaratti-ratti
(อิน เดอะ แบ็ค ซีท อ็อฝ ยุร Mazaratti ratti)
Jiggle jiggle it to the left [ah ah ah]
(จีกกล จีกกล อิท ทู เดอะ เล็ฟท [ อา อา อา ])
Jiggle jiggle it to the right [ah ah ah]
(จีกกล จีกกล อิท ทู เดอะ ไรท [ อา อา อา ])
Jiggle it to the front then jiggle it to the back
(จีกกล อิท ทู เดอะ ฟรันท เด็น จีกกล อิท ทู เดอะ แบ็ค)
And jiggle jiggle it all all night [ah ah ah]
(แอ็นด จีกกล จีกกล อิท ดอร์ ออล ไนท [ อา อา อา ])

Hey ladies drop it down
(เฮ เลดิส ดร็อพ อิท เดาน)
Just want to see you touch the ground
(จัซท ว็อนท ทู ซี ยู ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Don’t be shy girl go Banaza
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล โก Banaza)
Shake ya body like a belly dancer
(เฌค ยา บอดอิ ไลค เก เบลลิ แดนเซอร์)

Hey ladies drop it down
(เฮ เลดิส ดร็อพ อิท เดาน)
Just want to see you touch the ground
(จัซท ว็อนท ทู ซี ยู ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Don’t be shy girl go Banaza
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล โก Banaza)
Shake ya body like a belly dancer
(เฌค ยา บอดอิ ไลค เก เบลลิ แดนเซอร์)

Hey ladies drop it down
(เฮ เลดิส ดร็อพ อิท เดาน)
Just want to see you touch the ground
(จัซท ว็อนท ทู ซี ยู ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Don’t be shy girl go Banaza
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล โก Banaza)
Shake ya body like a belly dancer
(เฌค ยา บอดอิ ไลค เก เบลลิ แดนเซอร์)

Hey ladies drop it down
(เฮ เลดิส ดร็อพ อิท เดาน)
Just want to see you touch the ground
(จัซท ว็อนท ทู ซี ยู ทั๊ช เดอะ กเรานด)
Don’t be shy girl go Banaza
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล โก Banaza)
Shake ya body like a belly dancer
(เฌค ยา บอดอิ ไลค เก เบลลิ แดนเซอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Belly Dancer (Bananza) คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น