เนื้อเพลง Best Years of Our Lives คำอ่านไทย Baha Men

Shrek
( Shrek)
I get such a thrill when you look in my eyes
(ไอ เก็ท ซัช อะ ธริล ฮเว็น ยู ลุค อิน มาย ไอ)
My heart skips a beat, girl, I feel so alive
(มาย ฮาท ซคิพ ซา บีท , เกิล , ไอ ฟีล โซ อะไลฝ)
Please tell me baby if all this is true
(พลีส เท็ล มี เบบิ อิฟ ออล ดีซ ซิส ทรู)
Cause deep down inside all I wanted was you
(คอส ดีพ เดาน อีนไซด ออล ไอ ว็อนท วอส ยู)

Ohh, makes me wanna dance
(โอ้ , เมค มี วอนนา ดานซ)
Ohh, it’s a new romance
(โอ้ , อิทซ ซา นยู โระแมนซ)
Ohh, I look into your eyes
(โอ้ , ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
Ohh, best years of our lives
(โอ้ , เบ็ซท เยีย อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

When we first met I could hardly believe
(ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท ไอ เคิด ฮาดลิ บิลีฝ)
The things that would happen that we could achieve
(เดอะ ธิง แดท เวิด แฮพเพ็น แดท วี เคิด อะชีฝ)
So let’s be together for all of our time
(โซ เล็ท บี ทุเกฑเออะ ฟอ ออล อ็อฝ เอ๊า ไทม)
We’ll go out so thankful that you are still mine
(เว็ล โก เอ้า โซ แธงคฟุล แดท ยู อาร์ ซทิล ไมน)

Ohh, makes me wanna dance
(โอ้ , เมค มี วอนนา ดานซ)
Ohh, it’s a new romance
(โอ้ , อิทซ ซา นยู โระแมนซ)
Ohh, I look into your eyes
(โอ้ , ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
Ohh, best years of our lives
(โอ้ , เบ็ซท เยีย อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

All right now, shake, shake
(ออล ไรท เนา , เฌค , เฌค)

My world’s a better place ’cause I know you’re mine
(มาย เวิลด ซา เบทเทอะ พเลซ คอส ไอ โน ยัวร์ ไมน)
This love is so real and it’s no surprise
(ดีซ ลัฝ อีส โซ ริแอ็ล แอ็นด อิทซ โน เซิพไรส)
I wanna say, [yeah] gotta sound [yeah] ???
(ไอ วอนนา เซ , [ เย่ ] กอททะ เซานด [ เย่ ])
Cause through the years I’ll be right by your side
(คอส ธรู เดอะ เยีย แอล บี ไรท ไบ ยุร ไซด)
[Check out, check out, check out]
([ เช็ค เอ้า , เช็ค เอ้า , เช็ค เอ้า ])

Ohh, makes me wanna dance
(โอ้ , เมค มี วอนนา ดานซ)
Ohh, it’s a new romance
(โอ้ , อิทซ ซา นยู โระแมนซ)
Ohh, I look into your eyes
(โอ้ , ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
Ohh, best years of our lives
(โอ้ , เบ็ซท เยีย อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

See, you always consider me
(ซี , ยู ออลเว ค็อนซีดเออะ มี)
Like a ogre, nothing
(ไลค เก โอเกอะ , นัธอิง)
And treat me like a Notre Dame
(แอ็นด ทรีท มี ไลค เก โน๊ตทา เดม)
I says why
(ไอ เซ ฮไว)
I helped you keep my shine on
(ไอ เฮ็ลพ ยู คีพ มาย ไฌน ออน)
A perky little something to keep my mind on
(อะ perky ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ทู คีพ มาย ไมนด ออน)
Cause you had my mind gone
(คอส ยู แฮ็ด มาย ไมนด กอน)

Aa-aa, aa-aa, aa-aa
(Aa aa , aa aa , aa aa)
Turn the lights on
(เทิน เดอะ ไลท ออน)
Come on with me
(คัมมอน วิฑ มี)
Cause all I wanna do is make the rest years the best years
(คอส ออล ไอ วอนนา ดู อีส เมค เดอะ เร็ซท เยีย เดอะ เบ็ซท เยีย)
All night long
(ออล ไนท ล็อง)

Ohh, makes me wanna dance
(โอ้ , เมค มี วอนนา ดานซ)
[Come on, makes me wanna dance]
([ คัมมอน , เมค มี วอนนา ดานซ ])
Ohh, it’s a new romance
(โอ้ , อิทซ ซา นยู โระแมนซ)
[Whoo, it’s a real romance, yeah, yeah, yeah]
([ ฮู , อิทซ ซา ริแอ็ล โระแมนซ , เย่ , เย่ , เย่ ])
Ohh, I look into your eyes
(โอ้ , ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
[Look into your eyes]
([ ลุค อีนทุ ยุร ไอ ])
Ohh, best years of our lives
(โอ้ , เบ็ซท เยีย อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
[Yeah, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ , เย่ ])

Ohh, makes me wanna dance
(โอ้ , เมค มี วอนนา ดานซ)
[Whoa-oh, dance, yeah]
([ โว้ว โอ , ดานซ , เย่ ])
Ohh, [whoo] it’s a new romance [uh]
(โอ้ , [ ฮู ] อิทซ ซา นยู โระแมนซ [ อา ])
Ohh, I look into your eyes
(โอ้ , ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
[Look into your eyes, yeah, yeah]
([ ลุค อีนทุ ยุร ไอ , เย่ , เย่ ])
Ohh, best years of our lives
(โอ้ , เบ็ซท เยีย อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best Years of Our Lives คำอ่านไทย Baha Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น