เนื้อเพลง Be The First To Believe คำอ่านไทย a1

All Just One On One
( ออล จัซท วัน ออน วัน)
That’s The Way We Do It Baby X2
(แด๊ท เดอะ เว วี ดู อิท เบบิ X2)

Ben Baby I Can’t Always Say
(เบน เบบิ ไอ แค็นท ออลเว เซ)
What’s On My Mind Yeah
(ว็อท ออน มาย ไมนด เย่)
New Sensations
(นยู เซ็นเซฌัน)

All Got Me
(ออล ก็อท มี)

Mark Breaking Out The Love I Feel Inside
(ม๊าร์ค บเรคคิง เอ้า เดอะ ลัฝ ไอ ฟีล อีนไซด)
Yeah I’ll Take You To A Wonderland
(เย่ แอล เทค ยู ทู อะ วันเดอร์แลน)

All You Hit Me Right Between The Eyes
(ออล ยู ฮิท มี ไรท บีทวิน ดิ ไอ)
I Shoulda Listen To My Mamma Done Told Me
(ไอ โช๊วดา ลิ๊สซึ่น ทู มาย มะมา ดัน โทลด มี)
You Sent Me Soaring To The Skies
(ยู เซ็นท มี Soarings ทู เดอะ สกาย)
Ain’t Gonna Listen To My Mamma Done Told Me
(เอน กอนนะ ลิ๊สซึ่น ทู มาย มะมา ดัน โทลด มี)

All Girl This Paradise Is Ours
(ออล เกิล ดีซ แพระไดส อีส เอ๊า)
The Planet Moon And Star
(เดอะ พแลนเอ็ท มูน แอ็นด ซทา)
Believe In Me Baby
(บิลีฝ อิน มี เบบิ)

Mark You’ve Got To Believe
(ม๊าร์ค ยู๊ฟ ก็อท ทู บิลีฝ)

All Believe In Me Baby
(ออล บิลีฝ อิน มี เบบิ)

Ben Be The First To Believe
(เบน บี เดอะ เฟิซท ทู บิลีฝ)

Christian Baby Our Love Into The Skies
(ครีซแช็น เบบิ เอ๊า ลัฝ อีนทุ เดอะ สกาย)
Yeah Cool Vibrations
(เย่ คูล ไฝบเรฌัน)
Rock Me
(ร็อค มี)

Paul Fly Me Up To Heaven In Your Eyes
(พอล ฟไล มี อัพ ทู เฮฝเอ็น อิน ยุร ไอ)
Yeah It’s Magic When You Hypnotise
(เย่ อิทซ แมจอิค ฮเว็น ยู เฮฟนีไท)

Repeat
(ริพีท)

Paul Yeah You Got To Believe
(พอล เย่ ยู ก็อท ทู บิลีฝ)

All Believe In Me Baby
(ออล บิลีฝ อิน มี เบบิ)

Mark You Got To Believe
(ม๊าร์ค ยู ก็อท ทู บิลีฝ)

All Believe In Me Baby
(ออล บิลีฝ อิน มี เบบิ)

Ben Said Be The First To Believe
(เบน เซ็ด บี เดอะ เฟิซท ทู บิลีฝ)

Instrumental Break
(อินซทรุเมนแท็ล บเรค)

All Just One On One
(ออล จัซท วัน ออน วัน)
That’s The Way We Do It Baby
(แด๊ท เดอะ เว วี ดู อิท เบบิ)
Just One On One
(จัซท วัน ออน วัน)
That’s The Way We Do It X2
(แด๊ท เดอะ เว วี ดู อิท X2)

Just One On One
(จัซท วัน ออน วัน)
Giral This Paradise Is Ours
(Giral ดีซ แพระไดส อีส เอ๊า)
Just One On One
(จัซท วัน ออน วัน)
The Planet Moon And Stars
(เดอะ พแลนเอ็ท มูน แอ็นด ซทา)
Just One On One
(จัซท วัน ออน วัน)
Girl This Paradise Is Ours
(เกิล ดีซ แพระไดส อีส เอ๊า)
Just One On One
(จัซท วัน ออน วัน)
The Planet Moon And Stars
(เดอะ พแลนเอ็ท มูน แอ็นด ซทา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be The First To Believe คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น