เนื้อเพลง I Just Wanna Be With You คำอ่านไทย N’Sync

Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
( นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา)

I Just Wanna Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)
I Just Wanna Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)

Girl You’re Turning Me On
(เกิล ยัวร์ เทินนิง มี ออน)
You’re Such A Fine Lady
(ยัวร์ ซัช อะ ไฟน เลดิ)
And Sugar More And More
(แอ็นด ฌูกเออะ โม แอ็นด โม)
You’re Driving Me Crazy Crazy
(ยัวร์ ดรายวิง มี คเรสิ คเรสิ)
`cause You’re Just What I Want
(`cause ยัวร์ จัซท ว็อท ไอ ว็อนท)
And I’m Just What You Need
(แอ็นด แอม จัซท ว็อท ยู นีด)
Oh It’s On
(โอ อิทซ ออน)
I’m Gonna Make You My Baby
(แอม กอนนะ เมค ยู มาย เบบิ)
Sweet Darlin’ All I Can See Is You And Me ’cause
(สวี้ท ดาร์ลิน ออล ไอ แค็น ซี อีส ยู แอ็นด มี คอส)

I Just Wanna Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)
I Just Wanna Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)

I Wanna Drown In Your Love
(ไอ วอนนา ดเราน อิน ยุร ลัฝ)
Lead Me To Your Water
(เล็ด มี ทู ยุร วอเทอะ)
Let It Flow Let It Flow
(เล็ท ดิธ ฟโล เล็ท ดิธ ฟโล)
Just Let It Flow Baby
(จัซท เล็ท ดิธ ฟโล เบบิ)
My Love Is Insane
(มาย ลัฝ อีส อินเซน)
Pleasure And Pain
(พเลฉเออะ แอ็นด เพน)
It’s Part Of Life
(อิทซ พาท อ็อฝ ไลฟ)
So Live It Up Baby Live It Up Baby
(โซ ไลฝ อิท อัพ เบบิ ไลฝ อิท อัพ เบบิ)

Now If You’re Scared Of Love Don’t
(เนา อิฟ ยัวร์ ซคา อ็อฝ ลัฝ ด้อนท์)
Don’t Don’t Be Afraid
(ด้อนท์ ด้อนท์ บี อัฟเรด)
`cause Girl I’m Scared To
(`cause เกิล แอม ซคา ทู)
But I Gotta Have You
(บัท ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู)
Gonna Love You Day And Night
(กอนนะ ลัฝ ยู เด แอ็นด ไนท)
Yes I’ll Treat You Right
(เย็ซ แอล ทรีท ยู ไรท)

I Just Wanna Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)
I Just Wanna Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)
I Just Wanna Be Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)
I Just Wanna Be Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)

You And Me
(ยู แอ็นด มี)
Gotta Stay Together
(กอททะ ซเท ทุเกฑเออะ)
We’ll Be Together Say
(เว็ล บี ทุเกฑเออะ เซ)
Na Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
You And Me
(ยู แอ็นด มี)
Gotta Stay Together
(กอททะ ซเท ทุเกฑเออะ)
We’ll Be Together Say
(เว็ล บี ทุเกฑเออะ เซ)
Na Na Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Like ‘n Sync
(ไลค เอ็น ซิงค)
That’s Right
(แด๊ท ไรท)

I Just Wanna Be Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)
I Just Wanna Be Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)
I Just Wanna Be Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)
I Just Wanna Be Be With You
(ไอ จัซท วอนนา บี บี วิฑ ยู)
Girl That’s All I Want To Do
(เกิล แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)

Come And Be With Me My Baby
(คัม แอ็นด บี วิฑ มี มาย เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Just Wanna Be With You คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น