เนื้อเพลง Alive คำอ่านไทย Black Eyed Peas

will.i.am-
( วิล ไอ แอ็ม)
i got so much love
(ไอ ก็อท โซ มัช ลัฝ)
for you darlin and i,
(ฟอ ยู ดาร์ลิน แอ็นด ดาย ,)
i wanna let you know how i feel
(ไอ วอนนา เล็ท ยู โน เฮา ไอ ฟีล)

and its true, that i love you
(แอ็นด อิทซ ทรู , แดท ไอ ลัฝ ยู)
and it’s true, your the only one and i do,
(แอ็นด อิทซ ทรู , ยุร ดิ โอ๊นลี่ วัน แอ็นด ดาย ดู ,)
i adore you
(ไอ อะโด ยู)
and its true girl
(แอ็นด อิทซ ทรู เกิล)

you make me feel alive, ive, ive, ive x4
(ยู เมค มี ฟีล อะไลฝ , แอฝ , แอฝ , แอฝ x4)

Fergie-
(เฟอร์กี้)
you say, you say, you say
(ยู เซ , ยู เซ , ยู เซ)
that i’m the only one
(แดท แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน)
you say that i’m your number 1
(ยู เซ แดท แอม ยุร นัมเบอะ วัน)
now your gone and i feel numb
(เนา ยุร กอน แอ็นด ดาย ฟีล นัม)
tell me where do we go wrong
(เท็ล มี ฮแว ดู วี โก ร็อง)
you where my best friend and boyfriend
(ยู ฮแว มาย เบ็ซท ฟเร็นด แอ็นด บอยเฟรน)
now its seems like you’re my worst friend
(เนา อิทซ ซีม ไลค ยัวร์ มาย เวิซท ฟเร็นด)
i gotta do soul searching
(ไอ กอททะ ดู โซล เซิชอิง)
without you i’m a whole different person
(วิเฑาท ยู แอม มา โฮล ดีฟเฟอะเร็นท เพ๊อร์ซั่น)
i ain’t acting like i used to
(ไอ เอน แอคทิง ไลค ไก ยูซ ทู)
i don’t feel loved like i used to
(ไอ ด้อนท์ ฟีล ลัฝ ไลค ไก ยูซ ทู)
it was your love i was used to
(อิท วอส ยุร ลัฝ ไอ วอส ยูซ ทู)
why do i had to lo-lo-lo-lose
(ฮไว ดู ไอ แฮ็ด ทู โล โล โล ลูส)
your love your love your love
(ยุร ลัฝ ยุร ลัฝ ยุร ลัฝ)
your love is what it was
(ยุร ลัฝ อีส ว็อท ดิธ วอส)
that have me feeling,bust
(แดท แฮ็ฝ มี ฟีลอิง , บัซท)
you are my true love
(ยู อาร์ มาย ทรู ลัฝ)

will.i.am-
(วิล ไอ แอ็ม)
and its true that i love you
(แอ็นด อิทซ ทรู แดท ไอ ลัฝ ยู)
and it’s true your the only one and i do
(แอ็นด อิทซ ทรู ยุร ดิ โอ๊นลี่ วัน แอ็นด ดาย ดู)
i adore you
(ไอ อะโด ยู)
and its true girl
(แอ็นด อิทซ ทรู เกิล)

you make me feel alive, ive, ive, ive x4
(ยู เมค มี ฟีล อะไลฝ , แอฝ , แอฝ , แอฝ x4)

hey girl your the only one
(เฮ เกิล ยุร ดิ โอ๊นลี่ วัน)
must be my number one
(มัซท บี มาย นัมเบอะ วัน)
now your gone i feel so numb
(เนา ยุร กอน ไอ ฟีล โซ นัม)
tell me how do we go wrong
(เท็ล มี เฮา ดู วี โก ร็อง)
first friends then we became best-friend
(เฟิซท ฟเร็นด เด็น วี บิเคม เบ็ซท ฟเร็นด)
you used to be my girlfriend
(ยู ยูซ ทู บี มาย เกลิลเฟรน)
now your my worst friend
(เนา ยุร มาย เวิซท ฟเร็นด)
yeah i gotta do a lil soul searching
(เย่ ไอ กอททะ ดู อะ ลิล โซล เซิชอิง)
without you i’m a whole different person
(วิเฑาท ยู แอม มา โฮล ดีฟเฟอะเร็นท เพ๊อร์ซั่น)
i don’t even act like i used to
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น แอ็คท ไลค ไก ยูซ ทู)
i don’t even feel loved like i used to
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น ฟีล ลัฝ ไลค ไก ยูซ ทู)
i guess its your love that i used to
(ไอ เก็ซ อิทซ ยุร ลัฝ แดท ไอ ยูซ ทู)
and i feel bad that i lose you
(แอ็นด ดาย ฟีล แบ็ด แดท ไอ ลูส ยู)
i get so many things that i wanna sa-sa-sa-sa
(ไอ เก็ท โซ เมนอิ ธิง แดท ไอ วอนนา sa sa sa sa)
i guess this mean that im missing you
(ไอ เก็ซ ดีซ มีน แดท แอม มีซซิง ยู)
sorry for the things that i did to you
(ซอริ ฟอ เดอะ ธิง แดท ไอ ดิด ทู ยู)
i’m so lost without you
(แอม โซ ล็อซท วิเฑาท ยู)

[will.i.am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
and its true that i love you
(แอ็นด อิทซ ทรู แดท ไอ ลัฝ ยู)
and it’s true your the only one and i do,
(แอ็นด อิทซ ทรู ยุร ดิ โอ๊นลี่ วัน แอ็นด ดาย ดู ,)
i adore you
(ไอ อะโด ยู)
and its true girl
(แอ็นด อิทซ ทรู เกิล)

u make me feel alive,ive, ive, ive 4x
(ยู เมค มี ฟีล อะไลฝ , แอฝ , แอฝ , แอฝ 4x)

fergie / will.i.am-
(เฟอร์กี้ / วิล ไอ แอ็ม)
la di di da la di da la da
(ลา ได ได ดา ลา ได ดา ลา ดา)
la di da la di da
(ลา ได ดา ลา ได ดา)
la di di da la di da la da
(ลา ได ได ดา ลา ได ดา ลา ดา)
la di da la di da
(ลา ได ดา ลา ได ดา)

i got so much love
(ไอ ก็อท โซ มัช ลัฝ)

la di di da la di da la da
(ลา ได ได ดา ลา ได ดา ลา ดา)
la di da la di da
(ลา ได ดา ลา ได ดา)

i got so much love
(ไอ ก็อท โซ มัช ลัฝ)

la di di di di di di di da la la la la
(ลา ได ได ได ได ได ได ได ดา ลา ลา ลา ลา)

i adore you, and its true girl
(ไอ อะโด ยู , แอ็นด อิทซ ทรู เกิล)

you make me feel alive ive ive ive 4x
(ยู เมค มี ฟีล อะไลฝ แอฝ แอฝ แอฝ 4x)

taboo-
(แทะบู)
so easy to fall in love with you
(โซ อีสอิ ทู ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
and all the things that you do
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท ยู ดู)
baby girl your so remarkable
(เบบิ เกิล ยุร โซ รีมากเคเบิล)
so special, so wonderful
(โซ ซเพฌแอ็ล , โซ วันเดอะฟุล)
so special, so wonderful
(โซ ซเพฌแอ็ล , โซ วันเดอะฟุล)
so special, so wonderful
(โซ ซเพฌแอ็ล , โซ วันเดอะฟุล)

baby girl your so remarkable
(เบบิ เกิล ยุร โซ รีมากเคเบิล)
so spesh,al,al,al,al,al,al
(โซ spesh , เอล , เอล , เอล , เอล , เอล , เอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alive คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น