เนื้อเพลง Therapy คำอ่านไทย India.Arie

OH Oooh oh ooOH OH, yeaah yeah yeaah Yeaaah hey.
( โอ อู้ โอ อู้ โอ , เย้ เย่ เย้ เย้ เฮ)
OH Oooh oh ooOH OH, yeaah yeah yeaah
(โอ อู้ โอ อู้ โอ , เย้ เย่ เย้)
Oh oh oh oh oh oh [I-I-I-I need your therapy]
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ [ ไอ ไอ ไอ ไอ นีด ยุร เธระพิ ])
Oh oh oh oh oh oh [I-I-I-I need you to come and lay hands on me]
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ [ ไอ ไอ ไอ ไอ นีด ยู ทู คัม แอ็นด เล แฮ็นด ออน มี ])
Oh oh oh oh oh oh [I-I-I-I need your therapy-therapy-therapy]
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ [ ไอ ไอ ไอ ไอ นีด ยุร เธระพิ เธระพิ เธระพิ ])
Oh oh oh oh oh …
(โอ โอ โอ โอ โอ)
[heeey]
([ heeey ])
He lays me on the couch and says
(ฮี เล มี ออน เดอะ เคาช แอ็นด เซ)
” How has your day been?
(” เฮา แฮ็ส ยุร เด บีน)
Tell me your problems;
(เท็ล มี ยุร พรอบเล็ม 😉
I’ll help you solve them.
(แอล เฮ็ลพ ยู ซอลฝ เฑ็ม)
Come on let’s talk about it ”
(คัมมอน เล็ท ทอค อะเบาท ดิธ “)
He sits next to me and smiles.
(ฮี ซิท เน็คซท ทู มี แอ็นด ซไมล)
Listens to all of my words,
(ลิ๊สซึ่น ทู ออล อ็อฝ มาย เวิด ,)
Relaxes all of my nerves.
(Relaxes ซอร์ อ็อฝ มาย เนิฝ)

Like breathe in [breathe in]
(ไลค บรีฑ อิน [ บรีฑ อิน ])
Let it go [shout it out]
(เล็ท ดิธ โก [ เฌาท ดิธ เอ้า ])
Take deeps breathes and real slow, calm down.
(เทค ดีพ บรีฑ แซน ริแอ็ล ซโล , คาม เดาน)
Close my eyes [soft spoke]
(คโลส มาย ไอ [ ซ็อฟท ซโพค ])
Ease my mind [take control]
(อีส มาย ไมนด [ เทค ค็อนทโรล ])
From my body please
(ฟร็อม มาย บอดอิ พลีส)
Work your Psychology
(เวิค ยุร ไซคอลโอะจิ)

You’re taking good care of me
(ยัวร์ เทคอิง เกิด แค อ็อฝ มี)
Always been there for me
(ออลเว บีน แดร์ ฟอ มี)
Boy I can’t bear to leave
(บอย ไอ แค็นท แบ ทู ลีฝ)
Cause I need your therapy
(คอส ไอ นีด ยุร เธระพิ)

You’ve given me everything
(ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี เอ๊วี่ติง)
So much I ever could need
(โซ มัช ไอ เอฝเออะ เคิด นีด)
Without you I’m so weak in the knees
(วิเฑาท ยู แอม โซ วีค อิน เดอะ นี)
I need your therapy
(ไอ นีด ยุร เธระพิ)

Oh oh oh oh oh oh [I-I-I-I need your therapy]
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ [ ไอ ไอ ไอ ไอ นีด ยุร เธระพิ ])
Oh oh oh oh oh oh [I-I-I-I need you to come and lay hands on me]
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ [ ไอ ไอ ไอ ไอ นีด ยู ทู คัม แอ็นด เล แฮ็นด ออน มี ])
Oh oh oh oh oh oh [I-I-I-I need your therapy-therapy-therapy]
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ [ ไอ ไอ ไอ ไอ นีด ยุร เธระพิ เธระพิ เธระพิ ])
Oh oh oh oh oh …
(โอ โอ โอ โอ โอ)
[hey]
([ เฮ ])

He puts his hand on my lower back
(ฮี พัท ฮิส แฮ็นด ออน มาย โลเออะ แบ็ค)
His face in my neck and
(ฮิส เฟซ อิน มาย เน็ค แอ็นด)
Says something to make me laugh
(เซ ซัมติง ทู เมค มี ลาฟ)
Makes me forget I was mad
(เมค มี เฟาะเกท ไอ วอส แม็ด)
His touch feels so right
(ฮิส ทั๊ช ฟีล โซ ไรท)
It’s like he’s reading my mind
(อิทซ ไลค อีส รีดอิง มาย ไมนด)
I need him all the time
(ไอ นีด ฮิม ออล เดอะ ไทม)

Like breathe in [breathe in]
(ไลค บรีฑ อิน [ บรีฑ อิน ])
Let it go [shout it out]
(เล็ท ดิธ โก [ เฌาท ดิธ เอ้า ])
Take deeps breathes and real slow, calm down.
(เทค ดีพ บรีฑ แซน ริแอ็ล ซโล , คาม เดาน)
Close my eyes [soft spoke?]
(คโลส มาย ไอ [ ซ็อฟท ซโพค ])
Ease my mind [take control]
(อีส มาย ไมนด [ เทค ค็อนทโรล ])
From my body please
(ฟร็อม มาย บอดอิ พลีส)
Work your Psychology
(เวิค ยุร ไซคอลโอะจิ)

You’re taking good care of me
(ยัวร์ เทคอิง เกิด แค อ็อฝ มี)
Always been there for me
(ออลเว บีน แดร์ ฟอ มี)
Boy I can’t bear to leave
(บอย ไอ แค็นท แบ ทู ลีฝ)
Cause I need your therapy
(คอส ไอ นีด ยุร เธระพิ)

You’ve given me everything
(ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี เอ๊วี่ติง)
So much I ever could need
(โซ มัช ไอ เอฝเออะ เคิด นีด)
Without you I’m so weak in the knees
(วิเฑาท ยู แอม โซ วีค อิน เดอะ นี)
I need your therapy
(ไอ นีด ยุร เธระพิ)

Oh oh oh oh oh oh [I-I-I-I need your therapy]
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ [ ไอ ไอ ไอ ไอ นีด ยุร เธระพิ ])
Oh oh oh oh oh oh [I-I-I-I need you to come and lay hands on me]
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ [ ไอ ไอ ไอ ไอ นีด ยู ทู คัม แอ็นด เล แฮ็นด ออน มี ])
Oh oh oh oh oh oh [I-I-I-I need your therapy-therapy-therapy]
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ [ ไอ ไอ ไอ ไอ นีด ยุร เธระพิ เธระพิ เธระพิ ])
Oh oh oh oh oh …
(โอ โอ โอ โอ โอ)
Yeaah yeaah
(เย้ เย้)

When it feels like I’m losing power
(ฮเว็น หนิด ฟีล ไลค แอม โรซิง เพาเออะ)
When I feels like a wilting flower
(ฮเว็น นาย ฟีล ไลค เก wiltings ฟเลาเออะ)
The way you touch me says I’m there for you
(เดอะ เว ยู ทั๊ช มี เซ แอม แดร์ ฟอ ยู)
It heals me just to hear you say ” I Love You ”
(อิท ฮีล มี จัซท ทู เฮีย ยู เซ ” ไอ ลัฝ ยู “)

You’re taking good care of me
(ยัวร์ เทคอิง เกิด แค อ็อฝ มี)
Always been there for me
(ออลเว บีน แดร์ ฟอ มี)
Boy I can’t bear to leave
(บอย ไอ แค็นท แบ ทู ลีฝ)
Cause I need your therapy
(คอส ไอ นีด ยุร เธระพิ)

You’ve given me everything
(ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี เอ๊วี่ติง)
So much I ever could need
(โซ มัช ไอ เอฝเออะ เคิด นีด)
Without you I’m so weak in the knees
(วิเฑาท ยู แอม โซ วีค อิน เดอะ นี)
I need your therapy
(ไอ นีด ยุร เธระพิ)

You’re taking good care of me
(ยัวร์ เทคอิง เกิด แค อ็อฝ มี)
Always been there for me
(ออลเว บีน แดร์ ฟอ มี)
Boy I can’t bear to leave
(บอย ไอ แค็นท แบ ทู ลีฝ)
Cause I need your therapy
(คอส ไอ นีด ยุร เธระพิ)

You’ve given me everything
(ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี เอ๊วี่ติง)
So much I ever could need
(โซ มัช ไอ เอฝเออะ เคิด นีด)
Without you I’m so weak in the knees
(วิเฑาท ยู แอม โซ วีค อิน เดอะ นี)
I need your therapy
(ไอ นีด ยุร เธระพิ)

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ….
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Therapy คำอ่านไทย India.Arie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น