เนื้อเพลง The Sharp Hint Of New Tears คำอ่านไทย Dashboard Confessional

On the way home,
( ออน เดอะ เว โฮม ,)
this car hears my confessions.
(ดีซ คา เฮีย มาย ค็อนเฟฌอัน)
I think tonight I’ll take the long way.
(ไอ ธิงค ทุไนท แอล เทค เดอะ ล็อง เว)
This weather.
(ดีซ เวฑเออะ)
The wind outside is biting.
(เดอะ วินด เอาทไซด อีส ไบดิ้ง)
It has left me feeling tired & exposed.
(อิท แฮ็ส เล็ฟท มี ฟีลอิง ไทร & เอ็คซโพเส)
You’ve been asking me to bleed.
(ยู๊ฟ บีน อาคกิ้ง มี ทู บลีด)
It seems these kinds of questions
(อิท ซีม ฑิส ไคนด อ็อฝ คเวซชัน)
come too easy to you now.
(คัม ทู อีสอิ ทู ยู เนา)
Your lack of shame comes naturally.
(ยุร แล็ค อ็อฝ เฌม คัม แนชแร็ลลิ)
I should not be suprised.
(ไอ เชิด น็อท บี suprised)
I should have seen it sooner.
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ซีน หนิด ซูเนอร์)

You expect me to apologize
(ยู เอ็คซเพคท มี ทู อะพอลโอะไจส)
for things that you’ve done wrong.
(ฟอ ธิง แดท ยู๊ฟ ดัน ร็อง)
While you’re inciting others.
(ฮไวล ยัวร์ อินซายดิง อัฑเออะ)
You’re owning up to nothing
(ยัวร์ ownings อัพ ทู นัธอิง)
and I wish that I was gone,
(แอ็นด ดาย วิฌ แดท ไอ วอส กอน ,)
because you’re not going anywhere.
(บิคอส ยัวร์ น็อท โกอิ้ง เอนอิฮแว)

This damp air
(ดีซ แด็มพ แอ)
is fighting my defroster.
(อีส ไฟท์ดิง มาย defroster)
My sighs they ring victorious
(มาย ไซ เด ริง ฝีคโทะเรียซ)
& fog this tinted glass.
(& ฟ็อก ดีซ ทินท กลัซ)
It’s clouded
(อิทซ คเลาด)
& so is my head.
(& โซ อีส มาย เฮ็ด)
The hint of these new tears are sharp.
(เดอะ ฮินท อ็อฝ ฑิส นยู เทีย แซร์ ชาร์พ)
I try to hold them back.
(ไอ ทไร ทู โฮลด เฑ็ม แบ็ค)
It’s useless.
(อิทซ ยูสเหลด)
I am useless against them.
(ไอ แอ็ม ยูสเหลด อะเกนซท เฑ็ม)
They are beating me with ease.
(เด อาร์ บืดิงสฺ มี วิฑ อีส)

On the way home
(ออน เดอะ เว โฮม)
this car hears my confessions.
(ดีซ คา เฮีย มาย ค็อนเฟฌอัน)
I think tonight I’ll take the long way.
(ไอ ธิงค ทุไนท แอล เทค เดอะ ล็อง เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Sharp Hint Of New Tears คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น