เนื้อเพลง N.Y.C. Everything คำอ่านไทย RZA feat Method Man

[RZA/Bobby Digital]
( [ RZA/บอบบิ ดิจิตอล ])
Yo, yo, yo
(โย , โย , โย)
From the heart of Medina to the head of Fort Greene
(ฟร็อม เดอะ ฮาท อ็อฝ Medina ทู เดอะ เฮ็ด อ็อฝ โฟท Greene)
Now-Y-C/Now I see Everything
(เนา วาย ซี /เนา ไอ ซี เอ๊วี่ติง)
N*ggas who sling, Shaolin cats throw inside a bing
(เอ็น *ggas ฮู ซลิง , Shaolin แค็ท ธโร อีนไซด อะ บิง)
Bobby Digital got the golden seal sting
(บอบบิ ดิจิตอล ก็อท เดอะ โกลเด็น ซีล ซทิง)
Rhyme star, I write a hundred thousand dollar bar
(ไรม ซทา , ไอ ไรท อะ ฮันดเร็ด เธาแส็น ดอลเลอะ บา)
My pinstripe comma deletes your power bar
(มาย pinstripe คอมมะ ดิลีท ยุร เพาเออะ บา)
Dr. Octopus tentacles, same as different song
(เดทเออะ Octopus tentacles , เซม แอ็ส ดีฟเฟอะเร็นท ซ็อง)
Bob Digital instrumental, nothing’s indentitcal
(บ็อบ ดิจิตอล อินซทรุเมนแท็ล , นัธอิง indentitcal)
You biter, non-writer, Mr. Potato Head or Ida
(ยู biter , น็อน ไรทเออะ , มีซเทอะ โพะเทโท เฮ็ด ออ อายดา)
Deep-fried crinkle cut, one nickel cup f*cked your whole LP up
(ดีพ ฟไร คริงเคิล คัท , วัน นีคเค็ล คัพ เอฟ *cked ยุร โฮล LP อัพ)
You must be stupid you liar
(ยู มัซท บี ซทยูทิด ยู ไลเออะ)
I’m the purifier, live wire, hip-hop reviver
(แอม เดอะ purifier , ไลฝ ไวร , ฮิพ ฮ็อพ ริไฝฝเออะ)
A suicide mission you’re committin, go against the Wu-Tang henchmen
(อะ ซยูอิไซด มีฌอัน ยัวร์ committin , โก อะเกนซท เดอะ Wu ทาง เฮนชเม็น)
Perfect precision marksman, spit darts an, flip charts ‘an
(เพ๊อร์เฟ็คท พริซีฉอัน marksman , ซพิท ดาท แอน , ฟลิพ ชาท แอน)
Archery, shots aimed at your heart then
(อาเชอะริ , ฌ็อท เอม แอ็ท ยุร ฮาท เด็น)
Daffy Duckest will still +Bring Da Motherf*ckin Ruckus+
(Daffy Duckest วิล ซทิล +บริง ดา Motherf*ckin Ruckus+)
Project Killa Hill be the buckest
(พรอจเอ็คท คิวลา ฮิล บี เดอะ buckest)
Smoke blunts drink Bud Light beer wit Buzz Lightyear
(ซโมค บลันท ดริงค บัด ไลท เบีย วิท บัส Lightyear)
Wet from here to infinity for them white hair
(เว็ท ฟร็อม เฮียร ทู อินฟีนอิทิ ฟอ เฑ็ม ฮไวท แฮ)
Bobby Digital, overthrow your whole citadel
(บอบบิ ดิจิตอล , โอเฝิธโร ยุร โฮล ซีทอะเด็ล)
Mista pitiful, your whole shrap stack is dispicable
(Mista พีทอิฟุล , ยุร โฮล shrap ซแท็ค อีส dispicable)
Undernourished, your sh*t cannot flourish
(อันเดอะเนอริฌท , ยุร ฌะ *ที แคนน็อท ฟเลอริฌ)
Cherish every moment of his love before you perish
(เชริฌ เอฝริ โมเม็นท อ็อฝ ฮิส ลัฝ บิโฟ ยู เพริฌ)
B*tch, chicka chicka chich, watch me switch
(บี *tch , chicka chicka chich , ว็อช มี ซวิช)
Lookin for a bird, I can hitch, into your atmosphere
(ลุคกิน ฟอ รา เบิด , ไอ แค็น ฮิช , อีนทุ ยุร แอทม็อซเฟีย)
Take your p*ssy out like a pap smear
(เทค ยุร พี *ssy เอ้า ไลค เก แพ็พ ซเมีย)
Make you smile, at the same time crack a tear
(เมค ยู ซไมล , แอ็ท เดอะ เซม ไทม คแร็ค กา เทีย)
Smack ya rear, vagina saliva, Trojan wear, rough rider
(ซแม็ค ยา เรีย , ฝะไจนะ ซะไลฝะ , ทโรแจ็น แว , รัฟ ไรดเออะ)
Up inside ya, d*ck applehead, opens up your clit wider
(อัพ อีนไซด ยา , d*ck applehead , โอเพ็น อัพ ยุร คลิทฺ วายเดอร์)
Taste the apple cider, you become strong, then become a ?prider?
(เทซท ดิ แอพ ไซเดอะ , ยู บิคัม ซทร็อง , เด็น บิคัม อะ prider)
[Bobby Bobby Bobby, Digi Digi Digi]
([ บอบบิ บอบบิ บอบบิ , Digi Digi Digi ])
Stuck to your ass like a Victoria’s Secret wedgie
(ซทัค ทู ยุร อาซ ไลค เก ฝิคโทเรียะ ซีคเร็ท wedgie)
Heart of Medina to the head of Fort Greene
(ฮาท อ็อฝ Medina ทู เดอะ เฮ็ด อ็อฝ โฟท Greene)
Now-Y-C/Now I see Everything
(เนา วาย ซี /เนา ไอ ซี เอ๊วี่ติง)
N*ggas who sling, Shaolin cats thrown inside the bing
(เอ็น *ggas ฮู ซลิง , Shaolin แค็ท ธโรน อีนไซด เดอะ บิง)
Bobby Digital got the killa bee sting
(บอบบิ ดิจิตอล ก็อท เดอะ คิวลา บี ซทิง)
From the heart of Medina to the head of Fort Green
(ฟร็อม เดอะ ฮาท อ็อฝ Medina ทู เดอะ เฮ็ด อ็อฝ โฟท กรีน)
Now-Y-C Everything, n*ggas who sling
(เนา วาย ซี เอ๊วี่ติง , เอ็น *ggas ฮู ซลิง)
Shaolin cats is thrown inside the bing
(Shaolin แค็ท ซิส ธโรน อีนไซด เดอะ บิง)
Bobby Digital got the killa bee sting
(บอบบิ ดิจิตอล ก็อท เดอะ คิวลา บี ซทิง)

[Method Man]
([ เมธอัด แม็น ])
Drink a Heineken, as we go inside the mind again
(ดริงค กา Heineken , แอ็ส วี โก อีนไซด เดอะ ไมนด อะเกน)
Nevermindin men droppin gem, can he shine again
(Nevermindin เม็น ดรอพปิน เจ็ม , แค็น ฮี ไฌน อะเกน)
Most definate, let this be my last willing testament
(โมซท definate , เล็ท ดีซ บี มาย ลาซท วีลลิง เทซทะเม็นท)
For the pesimist, exercise for the Exorcist
(ฟอ เดอะ pesimist , เอคเซอะไซส ฟอ ดิ เอคซอซิซท)
Johnny Treacherous, like Three, I’m supposed to be
(จอนนิ ทเรชเออะรัซ , ไลค ธรี , แอม ซัพโพส ทู บี)
Perpetuous, desimate the poetry cuz everything is close to me
(Perpetuous , desimate เดอะ โพเอ็ทริ คัซ เอ๊วี่ติง อีส คโลส ทู มี)
The lectorous, Jonathan, king of the seven seas, battle wit Leviathan
(เดอะ lectorous , จอนอะแธ็น , คิง อ็อฝ เดอะ เซฝเอ็น ซี , แบ๊ทเทิ้ล วิท ลิไฝอะแธ็น)
The Methodist, poly to your deficit, hit it up
(เดอะ เมธอะดิซท , พอลอิ ทู ยุร เดฟอิซิท , ฮิท ดิธ อัพ)
If I can’t live it up somebody gotta give it up
(อิฟ ฟาย แค็นท ไลฝ อิท อัพ ซัมบอดี้ กอททะ กิฝ อิท อัพ)
John J., blow em out the water adopt the Bombay
(จอน เจ , บโล เอ็ม เอ้า เดอะ วอเทอะ อะดอพท เดอะ บ็อมเบ)
Your b*tch look like Strange’, look at me the wrong way
(ยุร บี *tch ลุค ไลค ซทเรนจ , ลุค แกท มี เดอะ ร็อง เว)
Burn one and sautee, bringin you different ways to sword play
(เบิน วัน แอ็นด sautee , บริงอิน ยู ดีฟเฟอะเร็นท เว ทู โซด พเล)
They bustin Bullets Over Broadway, Deep Cover
(เด บัสติน บูลเล็ท โอเฝอะ บอร์ดเวย์ , ดีพ คัฝเออะ)
I’m like Larry when the Fish-burn, I burn rubber
(แอม ไลค ลาร์ลี่ ฮเว็น เดอะ ฟิฌ เบิน , ไอ เบิน รับเบอะ)
Cuz I’m not an easy lover
(คัซ แอม น็อท แอน อีสอิ ลัฝเออะ)
To the midnight, b*tt naked wit a knife
(ทู เดอะ มิดไนท์ , บี *tt เนคิด วิท ดา ไนฟ)
Ask my a-alikes, I’ve been crazy all my life
(อาซค มาย อะ อะไลค , แอฝ บีน คเรสิ ออล มาย ไลฟ)
Hardtime homicide, time flys, do or die
(Hardtime ฮอมอิไซด , ไทม ฟไล , ดู ออ ได)
Crooked ass and crooked eye, scripture from the darkside
(ครุค อาซ แซน ครุค ไอ , ซครีพเชอะ ฟร็อม เดอะ darkside)
Johnny 5, I reside, in the killa bee hive,
(จอนนิ ไฟท์ , ไอ ริไสด , อิน เดอะ คิวลา บี ไฮฝ ,)
only the strong gon’ survive
(โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง ก็อน เซอะไฝฝ)
From the depths of the killa to the top, we’re now born
(ฟร็อม เดอะ เด็พธ อ็อฝ เดอะ คิวลา ทู เดอะ ท็อพ , เวีย เนา บอน)
Wildin on Staten Island be the poet John John
(วิวดิน ออน สเตทอึนไอแล็นด บี เดอะ โพเอ็ท จอน จอน)
Can’t forget Bobby, if I did I’d feel gyp
(แค็นท เฟาะเกท บอบบิ , อิฟ ฟาย ดิด อาย ฟีล จิพ)
Like my sandwich ain’t a sandwich without Miracle Whip
(ไลค มาย แซนวิช เอน ดา แซนวิช วิเฑาท มิ๊ราเคิ่ล ฮวิพ)
From the depths of the killa to the top, we’re now born
(ฟร็อม เดอะ เด็พธ อ็อฝ เดอะ คิวลา ทู เดอะ ท็อพ , เวีย เนา บอน)
Wildin on Staten Island be the poet John John
(วิวดิน ออน สเตทอึนไอแล็นด บี เดอะ โพเอ็ท จอน จอน)
Can’t forget Digi, if I did I’d feel gyp
(แค็นท เฟาะเกท Digi , อิฟ ฟาย ดิด อาย ฟีล จิพ)
Like my sandwich ain’t a sandwich without Miracle Whip
(ไลค มาย แซนวิช เอน ดา แซนวิช วิเฑาท มิ๊ราเคิ่ล ฮวิพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง N.Y.C. Everything คำอ่านไทย RZA feat Method Man

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น