เนื้อเพลง M.I.A. คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

Staring at the carnage, praying that the sun would never rise.
( ซแทริง แอ็ท เดอะ คานิจ , เพลยอิง แดท เดอะ ซัน เวิด เนฝเวอะ ไรส)
Living another day in disguise.
(ลีฝอิง แอะนัธเออะ เด อิน ดิซไกส)
These feelings can’t be right, lend me your courage to stand up and fight, on tonight.
(ฑิส ฟีลอิง แค็นท บี ไรท , เล็นด มี ยุร เคอริจ ทู ซแท็นด อัพ แอ็นด ไฟท , ออน ทุไนท)

Ooooo…
(อู)
Stand up and fight
(ซแท็นด อัพ แอ็นด ไฟท)

The fighting rages on and on, to challenge me you must be strong.
(เดอะ ไฟท์ดิง เรจ ออน แอ็นด ออน , ทู แชลเล็นจ มี ยู มัซท บี ซทร็อง)
I walk your land but don’t belong, two million soldiers can’t be wrong
(ไอ วอค ยุร แล็นด บัท ด้อนท์ บิลอง , ทู มีลยัน โซลเจอะ แค็นท บี ร็อง)

It’s no fun but I’ve been here before
(อิทซ โน ฟัน บัท แอฝ บีน เฮียร บิโฟ)
I’m far from home and I’m fighting your war.
(แอม ฟา ฟร็อม โฮม แอ็นด แอม ไฟท์ดิง ยุร วอ)
[Not the way I pictured this, I wanted better things]
([ น็อท เดอะ เว ไอ พีคเชอะ ดีซ , ไอ ว็อนท เบทเทอะ ธิง ])
Some are scared others killing for fun, I shot a mother right in front of her son.
(ซัม อาร์ ซคา อัฑเออะ คีลลิง ฟอ ฟัน , ไอ ฌ็อท ดา ม๊าเธ่อร์ ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ เฮอ ซัน)
[Take this from my consciousness, and please erase my dreams]
([ เทค ดีซ ฟร็อม มาย คอนฌัซเน็ซ , แอ็นด พลีส อิเรซ มาย ดรีม ])

Fight for honor, fight for your life
(ไฟท ฟอ ออนเออะ , ไฟท ฟอ ยุร ไลฟ)
Pray to God that our side is right.
(พเร ทู ก็อด แดท เอ๊า ไซด อีส ไรท)
Even though we won, I still may lose
(อีเฝ็น โธ วี ว็อน , ไอ ซทิล เม ลูส)
Until I make it home to you
(อันทีล ไอ เมค อิท โฮม ทู ยู)
I see our mothers filled with tears,
(ไอ ซี เอ๊า ม๊าเธ่อร์ ฟิล วิฑ เทีย ,)
grew up so fast where did those years go?
(กรู อัพ โซ ฟัซท ฮแว ดิด โฑส เยีย โก)
Memories won’t let you cry,
(เมรโมรี ว็อนท เล็ท ยู คไร ,)
unless I don’t return tonight
(อันเลซ ซาย ด้อนท์ ริเทิน ทุไนท)

So many soldiers on the other side, I take their lives so they can’t take mine.
(โซ เมนอิ โซลเจอะ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด , ไอ เทค แด ไลฝ โซ เด แค็นท เทค ไมน)
[Scared to make it out alive now murder’s all I know.]
([ ซคา ทู เมค อิท เอ้า อะไลฝ เนา เมอเดอะ ซอร์ ไอ โน ])
Nobody tells me all the reasons we’re here. I have my weapons so there’s nothing to fear.
(โนบอดี้ เท็ล มี ออล เดอะ รี๊ซั่น เวีย เฮียร ไอ แฮ็ฝ มาย เวพอัน โซ แดร์ นัธอิง ทู เฟีย)
[Another day, another life, but nothing real to show for]
([ แอะนัธเออะ เด , แอะนัธเออะ ไลฟ , บัท นัธอิง ริแอ็ล ทู โฌ ฟอ ])

Fight for honor, fight for your life
(ไฟท ฟอ ออนเออะ , ไฟท ฟอ ยุร ไลฟ)
Pray to god that our side is right
(พเร ทู ก็อด แดท เอ๊า ไซด อีส ไรท)
Even though we won, I still may lose
(อีเฝ็น โธ วี ว็อน , ไอ ซทิล เม ลูส)
Until I make it home to you
(อันทีล ไอ เมค อิท โฮม ทู ยู)
I see our mothers filled with tears,
(ไอ ซี เอ๊า ม๊าเธ่อร์ ฟิล วิฑ เทีย ,)
grew up so fast where did those years go?
(กรู อัพ โซ ฟัซท ฮแว ดิด โฑส เยีย โก)
Memories won’t let you cry,
(เมรโมรี ว็อนท เล็ท ยู คไร ,)
unless I don’t return tonight
(อันเลซ ซาย ด้อนท์ ริเทิน ทุไนท)

Staring at the carnage, praying that the sun would never rise.
(ซแทริง แอ็ท เดอะ คานิจ , เพลยอิง แดท เดอะ ซัน เวิด เนฝเวอะ ไรส)
Living another day in disguise.
(ลีฝอิง แอะนัธเออะ เด อิน ดิซไกส)
These feelings can’t be right, lend me your courage to stand up and fight.
(ฑิส ฟีลอิง แค็นท บี ไรท , เล็นด มี ยุร เคอริจ ทู ซแท็นด อัพ แอ็นด ไฟท)

Watching the death toll rise wondering how I’m alive.
(วัทชิง เดอะ เด็ธ โทล ไรส วันเดอะริง เฮา แอม อะไลฝ)
Stranger’s blood on my hands, I’ve shot all I can
(ซทเรนเจอะ บลัด ออน มาย แฮ็นด , แอฝ ฌ็อท ดอร์ ไอ แค็น)
There are no silent nights, watching your brothers all die
(แดร์ อาร์ โน ไซเล็นท ไนท , วัทชิง ยุร บรัฑเออะ ซอร์ ได)
To destroy all their plans with no thought of me
(ทู ดิซทรอย ออล แด แพล็น วิฑ โน ธอท อ็อฝ มี)
No thought of me, no thought of me
(โน ธอท อ็อฝ มี , โน ธอท อ็อฝ มี)

Ohhhhh…
(โอ้)

Walk the city lonely
(วอค เดอะ ซีทอิ โลนลิ)
Memories that haunt are passing by
(เมรโมรี แดท ฮอนท อาร์ พาซซิง ไบ)
A murderer walks your streets tonight
(อะ เมอเดอะเรอะ วอค ยุร ซทรีท ทุไนท)
Forgive me for my crimes;don’t forget that I was so young
(เฟาะกีฝ มี ฟอ มาย คไรม ; ด้อนท์ เฟาะเกท แดท ไอ วอส โซ ยัง)
Fought so scared in the name of God and Country
(ฟอท โซ ซคา อิน เดอะ เนม อ็อฝ ก็อด แอ็นด คันทริ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง M.I.A. คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น