เนื้อเพลง Obsessions คำอ่านไทย Suede

It’s the way you pick your clothes off the floor
( อิทซ เดอะ เว ยู พิค ยุร คโลฑ ออฟฟ เดอะ ฟโล)
It’s the way you scratch your skin when you yawn
(อิทซ เดอะ เว ยู ซคแร็ช ยุร ซคิน ฮเว็น ยู ยอน)
It’s the t-shirts that you choose like you’re in the Air Force
(อิทซ เดอะ ที เฌิท แดท ยู ชูส ไลค ยัวร์ อิน ดิ แอ โฟซ)
Yeah the language that you use reacts like chemicals
(เย่ เดอะ แลงกวิจ แดท ยู ยูซ ริแอคท ไลค เคมอิแค็ล)

Obsessions in my head
(อ็อบเซฌอัน ซิน มาย เฮ็ด)
Don’t connect with my intellect
(ด้อนท์ ค็อนเนคท วิฑ มาย อีนเท็ลเล็คท)
It’s called obsession
(อิทซ คอล อ็อบเซฌอัน)
Can you handle it
(แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)

It’s connected to the hip sounds
(อิทซ ค็อนเนคท ทู เดอะ ฮิพ เซานด)
And it moves with the underground
(แอ็นด ดิท มูฝ วิฑ ดิ อันเดิกเรานด)
It’s called obsession
(อิทซ คอล อ็อบเซฌอัน)
When you’re around
(ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด)

It’s the way you close the doors of my car
(อิทซ เดอะ เว ยู คโลส เดอะ โด อ็อฝ มาย คา)
It’s the stupid things you bought with my credit card
(อิทซ เดอะ ซทยูทิด ธิง ยู บอท วิฑ มาย คเรดอิท คาด)
It’s the way you don’t read Camus or Brett Easton Ellis
(อิทซ เดอะ เว ยู ด้อนท์ เร็ด Camus ออ Brett Easton Ellis)
Yeah the TCP you use, it stings when we kiss
(เย่ เดอะ TCP ยู ยูซ , อิท ซทิง ฮเว็น วี คิซ)

Obsessions in my head
(อ็อบเซฌอัน ซิน มาย เฮ็ด)
Don’t connect with my intellect
(ด้อนท์ ค็อนเนคท วิฑ มาย อีนเท็ลเล็คท)
It’s called obsession
(อิทซ คอล อ็อบเซฌอัน)
Can you handle it
(แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)

It’s connected to the hip sounds
(อิทซ ค็อนเนคท ทู เดอะ ฮิพ เซานด)
And it moves with the underground
(แอ็นด ดิท มูฝ วิฑ ดิ อันเดิกเรานด)
It’s called obsession
(อิทซ คอล อ็อบเซฌอัน)
When you’re around
(ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด)

Obsessions is like sex
(อ็อบเซฌอัน ซิส ไลค เซ็คซ)
It’s simple and complex
(อิทซ ซิ๊มเพิ่ล แอ็นด ค็อมพเลคซ)
It’s called obsession
(อิทซ คอล อ็อบเซฌอัน)
Can you handle it
(แค็น ยู แฮ๊นเดิ้ล อิท)

It’s connected to the hip sounds
(อิทซ ค็อนเนคท ทู เดอะ ฮิพ เซานด)
And it moves with the underground
(แอ็นด ดิท มูฝ วิฑ ดิ อันเดิกเรานด)
It’s called obsession
(อิทซ คอล อ็อบเซฌอัน)
When you’re around
(ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด)

* TCP is a liquid antiseptic
(* TCP อีส ซา ลีควิด แอนไทเซพทิค)

Written by Anderson/Oakes
(วึ้น ไบ แอนเดอซัน /Oakes)
Produced by Stephen Street, 2002
(พรอดยูซ ไบ สติบเปน ซทรีท , 2002)
Song duration – 4:11
(ซ็อง ดิวเรฌัน โฟว : 11)
Track 2 on the album ” A New Morning ”
(ทแรค ทู ออน ดิ แอลบัม ” อะ นยู มอนิง “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Obsessions คำอ่านไทย Suede

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น