เนื้อเพลง Ain’t Got You คำอ่านไทย Blue

I say Blue- you say what
( ไอ เซ บลู ยู เซ ว็อท)
Blue – what – Blue – what
(บลู ว็อท บลู ว็อท)

I say Blue- you say what
(ไอ เซ บลู ยู เซ ว็อท)
Blue – what – Blue – what
(บลู ว็อท บลู ว็อท)

If you think I got it all
(อิฟ ยู ธิงค ไอ ก็อท ดิธ ดอร์)
By the way that I’m living
(ไบ เดอะ เว แดท แอม ลีฝอิง)
Fast money on a roll,
(ฟัซท มันอิ ออน อะ โรล ,)
Then I think you be mistaken
(เด็น นาย ธิงค ยู บี มิซเทคเอ็น)
If you think I have enough
(อิฟ ยู ธิงค ไอ แฮ็ฝ อินัฟ)
Got more that I’m needing.
(ก็อท โม แดท แอม นี๊ดดิง)
It’s not like that at all.
(อิทซ น็อท ไลค แดท แอ็ท ดอร์)
You don’t have to believe me.
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บิลีฝ มี)

If I’m not what you’re looking for
(อิฟ แอม น็อท ว็อท ยัวร์ ลุคอิง ฟอ)
Please tell me and I will go
(พลีส เท็ล มี แอ็นด ดาย วิล โก)
I’m not gonna waste your time
(แอม น็อท กอนนะ เวซท ยุร ไทม)
Please tell me if you wanna be mine
(พลีส เท็ล มี อิฟ ยู วอนนา บี ไมน)

Got a shelf full of books – so?
(ก็อท ดา เฌ็ลฟ ฟูล อ็อฝ เบิค โซ)
Got a room full of clothes – so?
(ก็อท ดา รุม ฟูล อ็อฝ คโลฑ โซ)
Got a house that I stay – so?
(ก็อท ดา เฮาซ แดท ไอ ซเท โซ)
I ain’t got you.
(ไอ เอน ก็อท ยู)

Got a box full of shoes – so?
(ก็อท ดา บ็อคซ ฟูล อ็อฝ ฌู โซ)
Got a brand new phone – so?
(ก็อท ดา บแร็นด นยู โฟน โซ)
Got the studio booked – so?
(ก็อท เดอะ ซทยูดิโอ เบิค โซ)
I ain’t got you
(ไอ เอน ก็อท ยู)

Now you know what I’m about
(เนา ยู โน ว็อท แอม อะเบาท)
And the streets that I come from
(แอ็นด เดอะ ซทรีท แดท ไอ คัม ฟร็อม)
Unreasonable doubt.
(อันรีสเนเบิล เดาท)
Don’t tell me that you have none.
(ด้อนท์ เท็ล มี แดท ยู แฮ็ฝ นัน)

On top of the world.
(ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Like nothing’s missing.
(ไลค นัธอิง มีซซิง)
Never thought I needed a girl.
(เนฝเวอะ ธอท ไอ นีด อะ เกิล)
But then I found myself wishing.
(บัท เด็น นาย เฟานด ไมเซลฟ วิชชิ้ง)

If I’m not what you’re looking for
(อิฟ แอม น็อท ว็อท ยัวร์ ลุคอิง ฟอ)
Please tell me and I will go
(พลีส เท็ล มี แอ็นด ดาย วิล โก)
I’m not gonna waste your time
(แอม น็อท กอนนะ เวซท ยุร ไทม)
Please tell me if you wanna be mine
(พลีส เท็ล มี อิฟ ยู วอนนา บี ไมน)

Got a shelf full of books – so?
(ก็อท ดา เฌ็ลฟ ฟูล อ็อฝ เบิค โซ)
Got a room full of clothes – so?
(ก็อท ดา รุม ฟูล อ็อฝ คโลฑ โซ)
Got a house that I stay – so?
(ก็อท ดา เฮาซ แดท ไอ ซเท โซ)
I ain’t got you.
(ไอ เอน ก็อท ยู)

Got a box full of shoes – so?
(ก็อท ดา บ็อคซ ฟูล อ็อฝ ฌู โซ)
Got a brand new phone – so?
(ก็อท ดา บแร็นด นยู โฟน โซ)
Got the studio booked – so?
(ก็อท เดอะ ซทยูดิโอ เบิค โซ)
I ain’t got you
(ไอ เอน ก็อท ยู)

I say Blue- you say what
(ไอ เซ บลู ยู เซ ว็อท)
Blue – what – Blue – what
(บลู ว็อท บลู ว็อท)

I try every single day too
(ไอ ทไร เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด ทู)
Get by every night I pray too
(เก็ท ไบ เอฝริ ไนท ไอ พเร ทู)
Survive everything I say and do
(เซอะไฝฝ เอ๊วี่ติง ไอ เซ แอ็นด ดู)

Got a shelf full of books – so?
(ก็อท ดา เฌ็ลฟ ฟูล อ็อฝ เบิค โซ)
Got a room full of clothes – so?
(ก็อท ดา รุม ฟูล อ็อฝ คโลฑ โซ)
Got a house that I stay – so?
(ก็อท ดา เฮาซ แดท ไอ ซเท โซ)
I ain’t got you.
(ไอ เอน ก็อท ยู)

Got a box full of shoes – so?
(ก็อท ดา บ็อคซ ฟูล อ็อฝ ฌู โซ)
Got a brand new phone – so?
(ก็อท ดา บแร็นด นยู โฟน โซ)
Got the studio booked – so?
(ก็อท เดอะ ซทยูดิโอ เบิค โซ)
I ain’t got you
(ไอ เอน ก็อท ยู)

I say Blue- you say what
(ไอ เซ บลู ยู เซ ว็อท)
Blue – what – Blue – what
(บลู ว็อท บลู ว็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t Got You คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น