เนื้อเพลง Said It All คำอ่านไทย Take That

When the tears fall away
( ฮเว็น เดอะ เทีย ฟอล อะเว)
And there’s no conversation
(แอ็นด แดร์ โน คอนเฝอะเซฌัน)
There’s nothing left to break
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู บเรค)
That’s not already broken
(แด๊ท น็อท ออลเรดอิ บโรเค็น)
You’re staring into space
(ยัวร์ ซแทริง อีนทุ ซเพซ)
And every inch of silence
(แอ็นด เอฝริ อินช อ็อฝ ไซเล็นซ)
Been standing here for days, and days
(บีน ซแทนดิง เฮียร ฟอ เด , แอ็นด เด)

Said it all
(เซ็ด ดิท ออล)
Nothing to say at all
(นัธอิง ทู เซ แอ็ท ดอร์)
Nothing to say that matters
(นัธอิง ทู เซ แดท แมทเทอะ)
Haven’t we heard enough?
(แฮฟเวน วี เฮิด อินัฟ)

Said it all
(เซ็ด ดิท ออล)
Nothing to say at all
(นัธอิง ทู เซ แอ็ท ดอร์)
Nothing to say that matters
(นัธอิง ทู เซ แดท แมทเทอะ)
Doesn’t matter any more
(ดัสอินท แมทเทอะ เอนอิ โม)

In the sudden light of day
(อิน เดอะ ซัดดน ไลท อ็อฝ เด)
The weight of expectation
(เดอะ เวท อ็อฝ เอคซเพ็คเทฌัน)
Hurt begins to fade
(เฮิท บีกีน ทู เฝด)
As you find a new direction
(แอ็ส ยู ไฟนด อะ นยู ดิเรคฌัน)
Been talking here for days and days and days
(บีน ทอคอิง เฮียร ฟอ เด แซน เด แซน เด)

Said it all
(เซ็ด ดิท ออล)
Nothing to say at all
(นัธอิง ทู เซ แอ็ท ดอร์)
Nothing to say that matters
(นัธอิง ทู เซ แดท แมทเทอะ)
Haven’t we heard enough?
(แฮฟเวน วี เฮิด อินัฟ)

Said it all
(เซ็ด ดิท ออล)
Nothing to say at all
(นัธอิง ทู เซ แอ็ท ดอร์)
Nothing to say that matters
(นัธอิง ทู เซ แดท แมทเทอะ)
Doesn’t matter any more
(ดัสอินท แมทเทอะ เอนอิ โม)

All of the miles of words we’ve spoken
(ออล อ็อฝ เดอะ ไมล อ็อฝ เวิด หวีบ ซโพเค็น)
All of the lines that got away
(ออล อ็อฝ เดอะ ไลน แดท ก็อท อะเว)
Didn’t we take the time to say them all?
(ดิ๊นอิน วี เทค เดอะ ไทม ทู เซ เฑ็ม ออล)

All of the miles of words we’ve spoken
(ออล อ็อฝ เดอะ ไมล อ็อฝ เวิด หวีบ ซโพเค็น)
All of the lines that got away
(ออล อ็อฝ เดอะ ไลน แดท ก็อท อะเว)
Didn’t we take the time to say them all?
(ดิ๊นอิน วี เทค เดอะ ไทม ทู เซ เฑ็ม ออล)

Said it all
(เซ็ด ดิท ออล)
Nothing to say at all
(นัธอิง ทู เซ แอ็ท ดอร์)
Nothing to say that matters
(นัธอิง ทู เซ แดท แมทเทอะ)
Haven’t we heard enough?
(แฮฟเวน วี เฮิด อินัฟ)

Said it all
(เซ็ด ดิท ออล)
Nothing to say at all
(นัธอิง ทู เซ แอ็ท ดอร์)
Nothing to say that matters
(นัธอิง ทู เซ แดท แมทเทอะ)
Haven’t we said it all?
(แฮฟเวน วี เซ็ด ดิท ออล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Said It All คำอ่านไทย Take That

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น