เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

I don’t want to be a hero
( ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะ ฮีโร)
I don’t want to ever let you down
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เอฝเออะ เล็ท ยู เดาน)
No, I don’t want to let you down
(โน , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เล็ท ยู เดาน)
I could try to take you higher
(ไอ เคิด ทไร ทู เทค ยู ไฮเออะ)
But I don’t want to wear a broken crown
(บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู แว รา บโรเค็น คเราน)
You know it brings me down
(ยู โน อิท บริง มี เดาน)

Don’t think you’ll ever understand me
(ด้อนท์ ธิงค โยว เอฝเออะ อันเดิซแทนด มี)
I don’t even understand me
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น อันเดิซแทนด มี)
Don’t have the power to annoint you
(ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ เพาเออะ ทู annoint ยู)
And I don’t want to disappoint
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู ดิแซ็พพอยนท)
The fools no more
(เดอะ ฟูล โน โม)
The fools no more
(เดอะ ฟูล โน โม)

I couldn’t answer all your questions
(ไอ คูดซึ่น อานเซอะ ออล ยุร คเวซชัน)
And if you’re lost I couldn’t find your way
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ล็อซท ไอ คูดซึ่น ไฟนด ยุร เว)
I couldn’t find your way
(ไอ คูดซึ่น ไฟนด ยุร เว)
You know you have to face the music
(ยู โน ยู แฮ็ฝ ทู เฟซ เดอะ มยูสิค)
You changed your tune and don’t know what to play
(ยู เชนจ ยุร ทยูน แอ็นด ด้อนท์ โน ว็อท ทู พเล)
So don’t you run away
(โซ ด้อนท์ ยู รัน อะเว)

Everybody’s talking crazy
(เอวี่บอดี้ ทอคอิง คเรสิ)
Some think I am a devil maybe
(ซัม ธิงค ไอ แอ็ม มา เด๊ฝิ้ล เมบี)
I don’t want to hear about it
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย อะเบาท ดิธ)
Don’t want to have to scream and shout
(ด้อนท์ ว็อนท ทู แฮ็ฝ ทู ซครีม แอ็นด เฌาท)
At fools no more
(แอ็ท ฟูล โน โม)
The fools no more
(เดอะ ฟูล โน โม)

So, I don’t want to be a hero
(โซ , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะ ฮีโร)
Don’t want to sit upon your crippled throne
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ซิท อุพอน ยุร คลิบเปิล ธโรน)
I’ve got a life of my own
(แอฝ ก็อท ดา ไลฟ อ็อฝ มาย โอน)
I am not your destination
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เดซทิเนฌัน)
Or a road that’s gonna lead you home
(ออ รา โรด แด๊ท กอนนะ เล็ด ยู โฮม)
So, baby please don’t go
(โซ , เบบิ พลีส ด้อนท์ โก)

Please don’t go
(พลีส ด้อนท์ โก)
Please don’t go
(พลีส ด้อนท์ โก)
Please don’t go
(พลีส ด้อนท์ โก)
Please don’t go
(พลีส ด้อนท์ โก)

Please don’t go
(พลีส ด้อนท์ โก)
Please don’t go
(พลีส ด้อนท์ โก)
Please don’t go
(พลีส ด้อนท์ โก)
Please don’t go
(พลีส ด้อนท์ โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น