เนื้อเพลง I Can’t See Nobody คำอ่านไทย Bee Gees

I walk the lonely streets; I watch the people passing by.
( ไอ วอค เดอะ โลนลิ ซทรีท ; ไอ ว็อช เดอะ พี๊เพิ่ล พาซซิง ไบ)
I used to smile and say hello. Guess I was just a happy guy.
(ไอ ยูซ ทู ซไมล แอ็นด เซ เฮ็ลโล เก็ซ ซาย วอส จัซท ดา แฮพพิ ไก)
Then you happened,girl, this feeling that posessses me.
(เด็น ยู แฮพเพ็น , เกิล , ดีซ ฟีลอิง แดท posessses มี)
I just can’t move myself. I guess it all just had to be.
(ไอ จัซท แค็นท มูฝ ไมเซลฟ ไอ เก็ซ ซิท ออล จัซท แฮ็ด ทู บี)

I can’t see nobody…no, I can’t see nobody.
(ไอ แค็นท ซี โนบอดี้ โน , ไอ แค็นท ซี โนบอดี้)
Mine eyes can only look at you…you.
(ไมน ไอ แค็น โอ๊นลี่ ลุค แกท ยู ยู)

I used to have a brain; I used to think of many things.
(ไอ ยูซ ทู แฮ็ฝ อะ บเรน ; ไอ ยูซ ทู ธิงค อ็อฝ เมนอิ ธิง)
I watched the falling rain and listened to the sweet birds sing.
(ไอ ว็อช เดอะ ฟ๊อลิง เรน แอ็นด ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ สวี้ท เบิด ซิง)
Don’t ask me why, little girl. I love you and that’s all I can say.
(ด้อนท์ อาซค มี ฮไว , ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ ลัฝ ยู แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไอ แค็น เซ)
You’re ev’ry ,ev’ry breath I take.You are my nights; my night and day.
(ยัวร์ เอวรี่ , เอวรี่ บเร็ธ ไอ เทค ยู อาร์ มาย ไนท ; มาย ไนท แอ็นด เด)

I can’t see nobody…no, I can’t see nobody.
(ไอ แค็นท ซี โนบอดี้ โน , ไอ แค็นท ซี โนบอดี้)
Mine eyes can only look at you…you.
(ไมน ไอ แค็น โอ๊นลี่ ลุค แกท ยู ยู)

Every single word you hear…is coming from this heart of mine.
(เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เวิด ยู เฮีย อีส คัมอิง ฟร็อม ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
I never felt like this before…a love like yours so young and fine.
(ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท ไลค ดีซ บิโฟ อะ ลัฝ ไลค ยุร โซ ยัง แอ็นด ไฟน)
And now as I try to forget you…it doesn’t work out any way.
(แอ็นด เนา แอ็ส ซาย ทไร ทู เฟาะเกท ยู อิท ดัสอินท เวิค เอ้า เอนอิ เว)
I loved you such a long time ago…but in my eyes you’ll always be.
(ไอ ลัฝ ยู ซัช อะ ล็อง ไทม อะโก บัท อิน มาย ไอ โยว ออลเว บี)
Every single word you hear…is coming from this heart of mine.
(เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เวิด ยู เฮีย อีส คัมอิง ฟร็อม ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
I loved you such a long time ago…don’t know why…
(ไอ ลัฝ ยู ซัช อะ ล็อง ไทม อะโก ด้อนท์ โน ฮไว)
And I don’t know why…baby…
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว เบบิ)

I can’t see nobody…no, I can’t see nobody.
(ไอ แค็นท ซี โนบอดี้ โน , ไอ แค็นท ซี โนบอดี้)
Mine eyes can only look at you…you.
(ไมน ไอ แค็น โอ๊นลี่ ลุค แกท ยู ยู)
I can’t see nobody…no, I can’t see nobody.
(ไอ แค็นท ซี โนบอดี้ โน , ไอ แค็นท ซี โนบอดี้)
Mine eyes can only look at you…you.
(ไมน ไอ แค็น โอ๊นลี่ ลุค แกท ยู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t See Nobody คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น