เนื้อเพลง Big Bank คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

this how society works..
( ดีซ เฮา โซะไซเอะทิ เวิค)
I’ma tell ya ..
(แอมอา เท็ล ยา)
He got beat–He in ther stealin steaks everynight
(ฮี ก็อท บีท ฮี อิน เตอร์ สติลลิน ซเทค เอฟรี่ไนท์)
and stealin everythin else everynight…
(แอ็นด สติลลิน เอรี่ติน เอ็ลซ เอฟรี่ไนท์)
Gets beat down by, by some cops.. ya know
(เก็ท บีท เดาน ไบ , ไบ ซัม ค็อพ ยา โน)
He turns around an says
(ฮี เทิน อะเรานด แอน เซ)
” I’ma sue these mutha f*ckers for beatin me.. ”
(” แอมอา ซยู ฑิส มาตดา เอฟ *ckers ฟอ บีดิน มี “)
Do you know that he got Big Bank
(ดู ยู โน แดท ฮี ก็อท บิก แบ็งค)
outta them beatin his ass for stealin sh*t
(เอ๊าตา เฑ็ม บีดิน ฮิส อาซ ฟอ สติลลิน ฌะ *ที)
hahahahaha…
(ฮาฮาฮาฮาฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Bank คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น