เนื้อเพลง Roses Are Red คำอ่านไทย Aqua

Roses Are Red And
( โรส แซร์ เร็ด แอ็นด)
Violets Are Blue
(ไฝโอะเล็ท แซร์ บลู)
Honey Is Sweet But Not As Sweet As You
(ฮันอิ อีส สวี้ท บัท น็อท แอ็ส สวี้ท แอ็ส ยู)
Roses Are Red And
(โรส แซร์ เร็ด แอ็นด)
Violets Are Blue
(ไฝโอะเล็ท แซร์ บลู)

Haaa Dit A Ditn Wat Dum Di Da Di Da Played Backwards
(Haaa Dit ดา Ditn วัท ดัม ได ดา ได ดา พเล แบคเวิด)
Haaa Dit A Ditn Wat
(Haaa Dit ดา Ditn วัท)

Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)

Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)

Come Pick My Roses
(คัม พิค มาย โรส)

Sweet From The Flowers
(สวี้ท ฟร็อม เดอะ ฟเลาเออะ)
Honey From The Bees
(ฮันอิ ฟร็อม เดอะ บี)
I’ve Got A Feeling I’m Ready To Release
(แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง แอม เรดอิ ทู รีลีซ)
Roses Are Red And
(โรส แซร์ เร็ด แอ็นด)
Violets Are Blue
(ไฝโอะเล็ท แซร์ บลู)
Honey Is Sweet
(ฮันอิ อีส สวี้ท)
But Not As Sweet As You
(บัท น็อท แอ็ส สวี้ท แอ็ส ยู)

It’s Invisible But So Touchable
(อิทซ อินฝิ๊ซิเบิ้ล บัท โซ Touchable)
And I Can Feel It On My Body
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล อิท ออน มาย บอดอิ)
So Emotional
(โซ อิโมฌะแน็ล)
I’m On A Ride On A Ride
(แอม ออน อะ ไรด ออน อะ ไรด)
I’m A Passenger
(แอม มา แพซเซ็นเจอะ)
I’m A Victim Of A Hot Love Messenger
(แอม มา ฝิคทิม อ็อฝ อะ ฮ็อท ลัฝ เมซเซ็นเจอะ)

Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
The Only Thing He Said Was
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ฮี เซ็ด วอส)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
And Roses Are Red
(แอ็นด โรส แซร์ เร็ด)

Come With Me Baby
(คัม วิฑ มี เบบิ)
Please Fulfill My Wish
(พลีส ฟุลฟีล มาย วิฌ)
Show It To Me Truly
(โฌ อิท ทู มี ทรูลิ)
Show Me With A Kiss
(โฌ มี วิฑ อะ คิซ)
Roses Are Red And
(โรส แซร์ เร็ด แอ็นด)
Violets Are Blue
(ไฝโอะเล็ท แซร์ บลู)
Honey Is Sweet
(ฮันอิ อีส สวี้ท)
But Not As Sweet As You
(บัท น็อท แอ็ส สวี้ท แอ็ส ยู)
It’s Invisible But So Touchable
(อิทซ อินฝิ๊ซิเบิ้ล บัท โซ Touchable)
And I Can Feel It On My Body
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล อิท ออน มาย บอดอิ)
So Emotional
(โซ อิโมฌะแน็ล)
I’m On A Ride On A Ride
(แอม ออน อะ ไรด ออน อะ ไรด)
I’m A Passenger
(แอม มา แพซเซ็นเจอะ)
I’m A Victim Of A Hot Love Messenger
(แอม มา ฝิคทิม อ็อฝ อะ ฮ็อท ลัฝ เมซเซ็นเจอะ)

Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
The Only Thing He Said Was
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ฮี เซ็ด วอส)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
And Roses Are Red
(แอ็นด โรส แซร์ เร็ด)

Come And /dum Di Da Di Da
(คัม แอ็นด /ดัม ได ดา ได ดา)
Come And /dum Di Da Di Da
(คัม แอ็นด /ดัม ได ดา ได ดา)
Come And /dum Di Da Di Da
(คัม แอ็นด /ดัม ได ดา ได ดา)
The Only Thing You Said Was
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ยู เซ็ด วอส)
Come And /dum Di Da Di Da
(คัม แอ็นด /ดัม ได ดา ได ดา)
Come And /dum Di Da Di Da
(คัม แอ็นด /ดัม ได ดา ได ดา)
Haaa Dit A Ditn Wat
(Haaa Dit ดา Ditn วัท)
Haaa Dit A Ditn Wat
(Haaa Dit ดา Ditn วัท)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Don’t Take My Roses Awaaaay
(ด้อนท์ เทค มาย โรส Awaaaay)

Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
The Only Thing He Said Was
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ฮี เซ็ด วอส)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
Dum Di Da Di Da
(ดัม ได ดา ได ดา)
And Roses Are Red
(แอ็นด โรส แซร์ เร็ด)

Come And /dum Di Da Di Da
(คัม แอ็นด /ดัม ได ดา ได ดา)
Come And /dum Di Da Di Da
(คัม แอ็นด /ดัม ได ดา ได ดา)
Come And /dum Di Da Di Da
(คัม แอ็นด /ดัม ได ดา ได ดา)
The Only Thing You Said Was
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ยู เซ็ด วอส)
Come And /dum Di Da Di Da
(คัม แอ็นด /ดัม ได ดา ได ดา)
Come And /dum Di Da Di Da
(คัม แอ็นด /ดัม ได ดา ได ดา)
Come And /dum Di Da Di Da
(คัม แอ็นด /ดัม ได ดา ได ดา)
My Roses Are Red
(มาย โรส แซร์ เร็ด)
Oooh Oooh Oooh Yeah
(อู้ อู้ อู้ เย่)

Haaa Dit A Ditn Wat
(Haaa Dit ดา Ditn วัท)
Haaa Dit A Ditn Wat
(Haaa Dit ดา Ditn วัท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Roses Are Red คำอ่านไทย Aqua

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น