เนื้อเพลง Fidelity คำอ่านไทย Regina Spektor

[Shake it up]
( [ เฌค อิท อัพ ])

I never loved nobody fully
(ไอ เนฝเวอะ ลัฝ โนบอดี้ ฟูลลิ)
Always one foot on the ground
(ออลเว วัน ฟุท ออน เดอะ กเรานด)
And by protecting my heart truly
(แอ็นด ไบ โพเทคติง มาย ฮาท ทรูลิ)
I got lost in the sounds
(ไอ ก็อท ล็อซท อิน เดอะ เซานด)
I hear in my mind
(ไอ เฮีย อิน มาย ไมนด)
All these voices
(ออล ฑิส ฝอยซ)
I hear in my mind all these words
(ไอ เฮีย อิน มาย ไมนด ออล ฑิส เวิด)
I hear in my mind all this music
(ไอ เฮีย อิน มาย ไมนด ออล ดีซ มยูสิค)

And it breaks my heart
(แอ็นด ดิท บเรค มาย ฮาท)
And it breaks my heart
(แอ็นด ดิท บเรค มาย ฮาท)
And it breaks my heart
(แอ็นด ดิท บเรค มาย ฮาท)
It breaks my heart
(อิท บเรค มาย ฮาท)

And suppose I never met you
(แอ็นด ซัพโพส ไอ เนฝเวอะ เม็ท ยู)
Suppose we never fell in love
(ซัพโพส วี เนฝเวอะ เฟ็ล อิน ลัฝ)
Suppose I never ever let you kiss me so sweet and so soft
(ซัพโพส ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ เล็ท ยู คิซ มี โซ สวี้ท แอ็นด โซ ซ็อฟท)
Suppose I never ever saw you
(ซัพโพส ไอ เนฝเวอะ เอฝเออะ ซอ ยู)
Suppose we never ever called
(ซัพโพส วี เนฝเวอะ เอฝเออะ คอล)
Suppose I kept on singing love songs just to break my own fall
(ซัพโพส ไอ เค็พท ออน ซิงกิง ลัฝ ซ็อง จัซท ทู บเรค มาย โอน ฟอล)
Just to break my fall
(จัซท ทู บเรค มาย ฟอล)
Just to break my fall
(จัซท ทู บเรค มาย ฟอล)
Break my fall
(บเรค มาย ฟอล)
Break my fall
(บเรค มาย ฟอล)

All my friends say that of course its gonna get better
(ออล มาย ฟเร็นด เซ แดท อ็อฝ โคซ อิทซ กอนนะ เก็ท เบทเทอะ)
Gonna get better
(กอนนะ เก็ท เบทเทอะ)
Better better better better
(เบทเทอะ เบทเทอะ เบทเทอะ เบทเทอะ)
Better better better
(เบทเทอะ เบทเทอะ เบทเทอะ)

I never love nobody fully
(ไอ เนฝเวอะ ลัฝ โนบอดี้ ฟูลลิ)
Always one foot on the ground
(ออลเว วัน ฟุท ออน เดอะ กเรานด)
And by protecting by heart truly
(แอ็นด ไบ โพเทคติง ไบ ฮาท ทรูลิ)
I got lost
(ไอ ก็อท ล็อซท)
In the sounds
(อิน เดอะ เซานด)
I hear in my mind
(ไอ เฮีย อิน มาย ไมนด)
All these voices
(ออล ฑิส ฝอยซ)
I hear in my mind all these words
(ไอ เฮีย อิน มาย ไมนด ออล ฑิส เวิด)
I hear in my mind
(ไอ เฮีย อิน มาย ไมนด)
All this music
(ออล ดีซ มยูสิค)
And it breaks my heart
(แอ็นด ดิท บเรค มาย ฮาท)
It breaks my heart
(อิท บเรค มาย ฮาท)
Breaks my
(บเรค มาย)
Heart
(ฮาท)
Breaks my heart
(บเรค มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fidelity คำอ่านไทย Regina Spektor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น