เนื้อเพลง Best Friend คำอ่านไทย S Club 7

C’mon C’mon Best Friend
( ซีมอน ซีมอน เบ็ซท ฟเร็นด)

We All Need A Best Friend A Best Friend
(วี ออล นีด อะ เบ็ซท ฟเร็นด อะ เบ็ซท ฟเร็นด)

I Remember When We Was Young
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น วี วอส ยัง)
Playing Pool After School Keeping It Cool
(พเลนิ่ง พูล อาฟเทอะ ซคูล คีพอิง อิท คูล)
People Say We Were The Troublesome Two
(พี๊เพิ่ล เซ วี เวอ เดอะ ทรับเบิลซัม ทู)
I Know The Girls Like Me And You
(ไอ โน เดอะ เกิล ไลค มี แอ็นด ยู)
I Can Never Forget The Times You’ve Covered My Back
(ไอ แค็น เนฝเวอะ เฟาะเกท เดอะ ไทม ยู๊ฟ คัฝเออะ มาย แบ็ค)
You Helped Me Out And Cut Me Slack
(ยู เฮ็ลพ มี เอ้า แอ็นด คัท มี ซแล็ค)
There Was Nothin’ You’d Never Do
(แดร์ วอส นอทติน ยูต เนฝเวอะ ดู)
It’s All About Me And You
(อิทซ ซอร์ อะเบาท มี แอ็นด ยู)

You’re My Brother You’re My Sister
(ยัวร์ มาย บรัฑเออะ ยัวร์ มาย ซีซเทอะ)
We’ll Stick Together
(เว็ล ซทิค ทุเกฑเออะ)
No Matter What No Matter What
(โน แมทเทอะ ว็อท โน แมทเทอะ ว็อท)

Best Friend Never Gonna Let You Down
(เบ็ซท ฟเร็นด เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท ยู เดาน)
Best Friend Always Gonna Be Around
(เบ็ซท ฟเร็นด ออลเว กอนนะ บี อะเรานด)
You Know Whatever Life Puts You Through
(ยู โน ฮว็อทเอฝเออะ ไลฟ พัท ยู ธรู)
I’ll Be There For You
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)
We All Need A Best Friend To Understand
(วี ออล นีด อะ เบ็ซท ฟเร็นด ทู อันเดิซแทนด)
A Best Friend To Take Your Hand
(อะ เบ็ซท ฟเร็นด ทู เทค ยุร แฮ็นด)
You Know Whatever Life Puts You Through
(ยู โน ฮว็อทเอฝเออะ ไลฟ พัท ยู ธรู)
I’ll Be There For You
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)

You Remember The Days When We Would
(ยู ริเมมเบอะ เดอะ เด ฮเว็น วี เวิด)
Kick Back Lay Back
(คิด แบ็ค เล แบ็ค)
We’d Be Chillin’ With The Ladies
(เว็ด บี ชิลลินวิฑ เดอะ เลดิส)
Those Times Were The Greatest
(โฑส ไทม เวอ เดอะ เกสเดด)
So Don’t Worry About A Thing My Friend
(โซ ด้อนท์ เวอริ อะเบาท ดา ธิง มาย ฟเร็นด)
Cos You Can Count On Me Thick And Thin
(คอซ ยู แค็น เคานท ออน มี ธิค แอ็นด ธิน)
Cos I’ll Be There Right Till The End Till The End
(คอซ แอล บี แดร์ ไรท ทิล ดิ เอ็นด ทิล ดิ เอ็นด)

You’re My Brother You’re My Sister
(ยัวร์ มาย บรัฑเออะ ยัวร์ มาย ซีซเทอะ)
We’ll Stick Together
(เว็ล ซทิค ทุเกฑเออะ)
No Matter What No Matter What
(โน แมทเทอะ ว็อท โน แมทเทอะ ว็อท)

Best Friend Never Gonna Let You Down
(เบ็ซท ฟเร็นด เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท ยู เดาน)
Best Friend Always Gonna Be Around
(เบ็ซท ฟเร็นด ออลเว กอนนะ บี อะเรานด)
You Know Whatever Life Puts You Through
(ยู โน ฮว็อทเอฝเออะ ไลฟ พัท ยู ธรู)
I’ll Be There For You
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)
We All Need A Best Friend To Understand
(วี ออล นีด อะ เบ็ซท ฟเร็นด ทู อันเดิซแทนด)
A Best Friend To Take Your Hand
(อะ เบ็ซท ฟเร็นด ทู เทค ยุร แฮ็นด)
You Know Whatever Life Puts You Through
(ยู โน ฮว็อทเอฝเออะ ไลฟ พัท ยู ธรู)
I’ll Be There For You
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)

Come On Come On Best Friend
(คัมมอน คัมมอน เบ็ซท ฟเร็นด)
Come On Come On Best Friend
(คัมมอน คัมมอน เบ็ซท ฟเร็นด)
Come On Come On Best Friend
(คัมมอน คัมมอน เบ็ซท ฟเร็นด)
Come On Come On Best Friend
(คัมมอน คัมมอน เบ็ซท ฟเร็นด)

You’re My Brother You’re My Sister
(ยัวร์ มาย บรัฑเออะ ยัวร์ มาย ซีซเทอะ)
We’ll Stick Together
(เว็ล ซทิค ทุเกฑเออะ)
No Matter What No Matter What
(โน แมทเทอะ ว็อท โน แมทเทอะ ว็อท)
You’re My Brother You’re My Sister
(ยัวร์ มาย บรัฑเออะ ยัวร์ มาย ซีซเทอะ)
We’ll Stick Together
(เว็ล ซทิค ทุเกฑเออะ)
No Matter What No Matter What
(โน แมทเทอะ ว็อท โน แมทเทอะ ว็อท)

Best Friend Never Gonna Let You Down
(เบ็ซท ฟเร็นด เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท ยู เดาน)
Best Friend Always Gonna Be Around
(เบ็ซท ฟเร็นด ออลเว กอนนะ บี อะเรานด)
You Know Whatever Life Puts You Through
(ยู โน ฮว็อทเอฝเออะ ไลฟ พัท ยู ธรู)
I’ll Be There For You
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)
We All Need A Best Friend To Understand
(วี ออล นีด อะ เบ็ซท ฟเร็นด ทู อันเดิซแทนด)
A Best Friend To Take Your Hand
(อะ เบ็ซท ฟเร็นด ทู เทค ยุร แฮ็นด)
You Know Whatever Life Puts You Through
(ยู โน ฮว็อทเอฝเออะ ไลฟ พัท ยู ธรู)
I’ll Be There For You
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best Friend คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น