เนื้อเพลง Ice Cream คำอ่านไทย JS

Come and get a scoop of my ice cream, baby
( คัม แอ็นด เก็ท ดา ซคูพ อ็อฝ มาย ไอซ ครีม , เบบิ)
JS got the flavours that I know will drive you crazy
(JS ก็อท เดอะ ฟเลเฝอะ แดท ไอ โน วิล ดไรฝ ยู คเรสิ)
Tonight it’s gon’ be like we were streamin’, baby
(ทุไนท อิทซ ก็อน บี ไลค วี เวอ streamin , เบบิ)
Won’t you taste my ice cream
(ว็อนท ยู เทซท มาย ไอซ ครีม)

Baby, you know I’ve got all the flavours that you want
(เบบิ , ยู โน แอฝ ก็อท ดอร์ เดอะ ฟเลเฝอะ แดท ยู ว็อนท)
Plus I got all the skills that I need to turn you on
(พลัซ ซาย ก็อท ดอร์ เดอะ ซคิล แดท ไอ นีด ทู เทิน ยู ออน)
Vanilla, strawberries, chocolate, baby boy it’s on
(ฝะนีลละ , สตอร์แบรีสฺ , ชอคโอะลิท , เบบิ บอย อิทซ ออน)
Now tell me can you picture my body on a cone
(เนา เท็ล มี แค็น ยู พีคเชอะ มาย บอดอิ ออน อะ โคน)

Baby, come lay your body right here I wanna ride it
(เบบิ , คัม เล ยุร บอดอิ ไรท เฮียร ไอ วอนนา ไรด อิท)
Switch it up, turn it around, now come and get inside it
(ซวิช อิท อัพ , เทิน หนิด อะเรานด , เนา คัม แอ็นด เก็ท อีนไซด อิท)
Tonight you’re gonna have so much fun while tastin’ my love
(ทุไนท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ โซ มัช ฟัน ฮไวล เทสติน มาย ลัฝ)
Tell me do you have a taste for vanilla wafers
(เท็ล มี ดู ยู แฮ็ฝ อะ เทซท ฟอ ฝะนีลละ เวเฟอะ)

Come and get a scoop of my ice cream, baby
(คัม แอ็นด เก็ท ดา ซคูพ อ็อฝ มาย ไอซ ครีม , เบบิ)
[Ice cream, yeah]
([ ไอซ ครีม , เย่ ])
JS got the flavors that I know will dive you crazy [flavors yeah]
(JS ก็อท เดอะ ฟเลเฝอะ แดท ไอ โน วิล ไดฝ ยู คเรสิ [ ฟเลเฝอะ เย่ ])
Tonight it’s gon’ be like [Yeah, yeah]
(ทุไนท อิทซ ก็อน บี ไลค [ เย่ , เย่ ])
We were streamin’ baby [Won’t you]
(วี เวอ streamin เบบิ [ ว็อนท ยู ])
Won’t you taste my ice cream
(ว็อนท ยู เทซท มาย ไอซ ครีม)

Now boy, it’s getting late so don’t hesitate lets get to it
(เนา บอย , อิทซ เกดดดิ้ง เลท โซ ด้อนท์ เฮสอิเทท เล็ท เก็ท ทู อิท)
Just put the Chocolate Factory CD on and watch me lose it
(จัซท พัท เดอะ ชอคโอะลิท แฟคโทะริ ซีดี ออน แอ็นด ว็อช มี ลูส อิท)
Come in my story, like ending know what is it you want
(คัม อิน มาย ซโทริ , ไลค เอนดิง โน ว็อท อีส ซิท ยู ว็อนท)
Bananas mixed with peach
(บะแนนอะ มิคซ วิฑ พีช)
Mixed with cherries
(มิคซ วิฑ เชอร์รี่)
Mixed with lime
(มิคซ วิฑ ไลม)

Lots of all kinds, apples or lemon-lime
(ล็อท อ็อฝ ออล ไคนด , แอพ ออ เลมอัน ไลม)
Come and try my coconut, it’s gonna blow your mind
(คัม แอ็นด ทไร มาย โคโคะนัท , อิทซ กอนนะ บโล ยุร ไมนด)
[Taste my ice cream]
([ เทซท มาย ไอซ ครีม ])
This is somethin’ you wouldn’t wanna miss, baby
(ดีซ ซิส ซัมติน ยู วูดดึ่น วอนนา มิซ , เบบิ)
31 flavors ain’t got nothin’ on this
(31 ฟเลเฝอะ เอน ก็อท นอทติน ออน ดีซ)

Come and get a scoop of my ice cream, baby [Ooh]
(คัม แอ็นด เก็ท ดา ซคูพ อ็อฝ มาย ไอซ ครีม , เบบิ [ อู้ ])
JS got the flavors that I know will drive you crazy
(JS ก็อท เดอะ ฟเลเฝอะ แดท ไอ โน วิล ดไรฝ ยู คเรสิ)
[Crazy, crazy, yeah]
([ คเรสิ , คเรสิ , เย่ ])
Tonight it’s gon’ be like we were streamin’ baby [Oh]
(ทุไนท อิทซ ก็อน บี ไลค วี เวอ streamin เบบิ [ โอ ])
Won’t you taste [Taste]
(ว็อนท ยู เทซท [ เทซท ])
My [My]
(มาย [ มาย ])
Ice [Ice]
(ไอซ [ ไอซ ])
Cream [Cream]
(ครีม [ ครีม ])

You ain’t never seen [You ain’t never seen milky water falls]
(ยู เอน เนฝเวอะ ซีน [ ยู เอน เนฝเวอะ ซีน มีลคิ วอเทอะ ฟอล ])
[No, no]
([ โน , โน ])
You ain’t never seen [You ain’t never seen gumdrop walls]
(ยู เอน เนฝเวอะ ซีน [ ยู เอน เนฝเวอะ ซีน gumdrop วอล ])
[No]
([ โน ])
You ain’t never seen [You ain’t never seen a vanilla Tootsies Roll till you]
(ยู เอน เนฝเวอะ ซีน [ ยู เอน เนฝเวอะ ซีน อะ ฝะนีลละ Tootsies โรล ทิล ยู ])
Taste [Taste]
(เทซท [ เทซท ])
My [My]
(มาย [ มาย ])
Ice [Ice]
(ไอซ [ ไอซ ])
Cream [Cream, yeah]
(ครีม [ ครีม , เย่ ])

Come and get a scoop of my ice cream, baby
(คัม แอ็นด เก็ท ดา ซคูพ อ็อฝ มาย ไอซ ครีม , เบบิ)
[Come and get a scoop of my ice cream]
([ คัม แอ็นด เก็ท ดา ซคูพ อ็อฝ มาย ไอซ ครีม ])
[Bring me a scoop, boy]
([ บริง มี อะ ซคูพ , บอย ])
JS got the flavors that I know will drive you crazy
(JS ก็อท เดอะ ฟเลเฝอะ แดท ไอ โน วิล ดไรฝ ยู คเรสิ)
[Come on and taste it, boy]
([ คัมมอน แอ็นด เทซท อิท , บอย ])
Tonight it’s gon’ be like we were streamin’, baby
(ทุไนท อิทซ ก็อน บี ไลค วี เวอ streamin , เบบิ)
[Woo, won’t you]
([ วู , ว็อนท ยู ])
Won’t you taste my ice cream
(ว็อนท ยู เทซท มาย ไอซ ครีม)
[Taste my ice cream, yeah]
([ เทซท มาย ไอซ ครีม , เย่ ])

Come and get a scoop of my ice cream, baby
(คัม แอ็นด เก็ท ดา ซคูพ อ็อฝ มาย ไอซ ครีม , เบบิ)
Oh, I know you’re gonna like it, boy [Like it]
(โอ , ไอ โน ยัวร์ กอนนะ ไลค อิท , บอย [ ไลค อิท ])
JS got the flavors that I know will drive you crazy
(JS ก็อท เดอะ ฟเลเฝอะ แดท ไอ โน วิล ดไรฝ ยู คเรสิ)
[Once I give it to you, baby boy]
([ วันซ ไอ กิฝ อิท ทู ยู , เบบิ บอย ])
Tonight it’s gon’ be like we were streamin’, baby
(ทุไนท อิทซ ก็อน บี ไลค วี เวอ streamin , เบบิ)
It’s like Lifesavers [Yeah]
(อิทซ ไลค ไลฟ์เซเวอ [ เย่ ])
All these flavors [Yeah]
(ออล ฑิส ฟเลเฝอะ [ เย่ ])
Won’t you taste my ice cream [Whoa, whoa, whoa ice cream]
(ว็อนท ยู เทซท มาย ไอซ ครีม [ โว้ว , โว้ว , โว้ว ไอซ ครีม ])

Come and get a scoop of my ice cream, baby
(คัม แอ็นด เก็ท ดา ซคูพ อ็อฝ มาย ไอซ ครีม , เบบิ)
JS got the flavors that I know will drive you crazy
(JS ก็อท เดอะ ฟเลเฝอะ แดท ไอ โน วิล ดไรฝ ยู คเรสิ)
Strawberries [Strawberries]
(สตอร์แบรีสฺ [ สตอร์แบรีสฺ ])
Raspberries [Raspberries]
(Raspberries [ Raspberries ])
Tonight it’s gon’ be like we were streamin’, baby [All those good things, yeah]
(ทุไนท อิทซ ก็อน บี ไลค วี เวอ streamin , เบบิ [ ออล โฑส เกิด ธิง , เย่ ])
Won’t you taste my ice cream
(ว็อนท ยู เทซท มาย ไอซ ครีม)

Uh, Piped Piper, y’all
(อา , พิพ พายเพอร์ , ยอล)
JS
(JS)
Ron I. A.K.A Mr. Big
(รอน นาย อะ เค กา มีซเทอะ บิก)
We now throw back one ice cream
(วี เนา ธโร แบ็ค วัน ไอซ ครีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ice Cream คำอ่านไทย JS

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น