เนื้อเพลง Folk Song คำอ่านไทย David Gray

I have waited the night over
( ไอ แฮ็ฝ เวท เดอะ ไนท โอเฝอะ)
For some word to come
(ฟอ ซัม เวิด ทู คัม)
I asked the moon o’er the clover
(ไอ อาซค เดอะ มูน oer เดอะ คโลเฝอะ)
But the moon she is dumb
(บัท เดอะ มูน ชี อีส ดัม)

You have made me a promise
(ยู แฮ็ฝ เมด มี อะ พรอมอิซ)
At midnight we’d go
(แอ็ท มิดไนท์ เว็ด โก)
And that we should be married
(แอ็นด แดท วี เชิด บี แมริด)
Sailing westward ho
(เซลลิง เวซทเวิด โฮ)

Such words you have spoken
(ซัช เวิด ยู แฮ็ฝ ซโพเค็น)
You have told me a lie
(ยู แฮ็ฝ โทลด มี อะ ไล)
That it could not be broken
(แดท ดิธ เคิด น็อท บี บโรเค็น)
When you knew it must die
(ฮเว็น ยู นยู อิท มัซท ได)

There’s no light in heaven
(แดร์ โน ไลท อิน เฮฝเอ็น)
My eye can see
(มาย ไอ แค็น ซี)
That my heart be imprisoned
(แดท มาย ฮาท บี อิมพริ๊ซั่น)
While the devil go free
(ฮไวล เดอะ เด๊ฝิ้ล โก ฟรี)
Go free
(โก ฟรี)

Like honey the ocean
(ไลค ฮันอิ ดิ โอแฌ็น)
In the morning breeze
(อิน เดอะ มอนิง บรีส)
I’ll take my tears to the water
(แอล เทค มาย เทีย ทู เดอะ วอเทอะ)
That the rivers may freeze
(แดท เดอะ รีฝเออะ เม ฟรีส)

There’s no light in heaven
(แดร์ โน ไลท อิน เฮฝเอ็น)
Can shine for me
(แค็น ไฌน ฟอ มี)
That my heart be imprisoned
(แดท มาย ฮาท บี อิมพริ๊ซั่น)
While the devil go free
(ฮไวล เดอะ เด๊ฝิ้ล โก ฟรี)
Go free
(โก ฟรี)

What folly is beauty
(ว็อท ฟอลลิ อีส บยูทิ)
What trick of the skin
(ว็อท ทริค อ็อฝ เดอะ ซคิน)
Desire its fancy
(ดิไสร อิทซ แฟนซิ)
And ruin it’s whim
(แอ็นด รูอิน อิทซ ฮวิม)
Your child within me
(ยุร ไชล วิฑีน มี)
And what should I do
(แอ็นด ว็อท เชิด ดาย ดู)
My blood fill with needles
(มาย บลัด ฟิล วิฑ นี๊ดเดิ้ล)
That he look like you
(แดท ฮี ลุค ไลค ยู)

There’s no light in heaven
(แดร์ โน ไลท อิน เฮฝเอ็น)
My eye can see
(มาย ไอ แค็น ซี)
That my heart be imprisoned
(แดท มาย ฮาท บี อิมพริ๊ซั่น)
While the devil go free
(ฮไวล เดอะ เด๊ฝิ้ล โก ฟรี)
My heart imprisoned
(มาย ฮาท อิมพริ๊ซั่น)
While the devil go free
(ฮไวล เดอะ เด๊ฝิ้ล โก ฟรี)
No light in heaven
(โน ไลท อิน เฮฝเอ็น)
No light for me
(โน ไลท ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Folk Song คำอ่านไทย David Gray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น