เนื้อเพลง How คำอ่านไทย Maroon 5

Ohhh
( โอ้)

I have been searching for your touch
(ไอ แฮ็ฝ บีน เซิชอิง ฟอ ยุร ทั๊ช)
Unlike any touch I’ve ever known
(อันไลค เอนอิ ทั๊ช แอฝ เอฝเออะ โนน)
And I never thought about you much
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ ธอท อะเบาท ยู มัช)
Til I’m broken down and all alone, ohhh
(ทิล แอม บโรเค็น เดาน แอ็นด ออล อะโลน , โอ้)

Though I don’t understand the meaning of love
(โธ ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด เดอะ มีนนิง อ็อฝ ลัฝ)
I do not mind if I die trying, ohhh
(ไอ ดู น็อท ไมนด อิฟ ฟาย ได ทไรอิง , โอ้)
Took it for granted when you lifted me up
(ทุค อิท ฟอ กรานท ฮเว็น ยู ลิฟท มี อัพ)

I’m asking for your help
(แอม อาคกิ้ง ฟอ ยุร เฮ็ลพ)
I am going through hell
(ไอ แอ็ม โกอิ้ง ธรู เฮ็ล)
Afraid nothing can save me but the sound of your voice
(อัฟเรด นัธอิง แค็น เซฝ มี บัท เดอะ เซานด อ็อฝ ยุร ฝอยซ)
You cut out all the noise
(ยู คัท เอ้า ดอร์ เดอะ นอยส)
And now that I can see mistakes so clearly now
(แอ็นด เนา แดท ไอ แค็น ซี มิซเทค โซ คเลียลิ เนา)
I’d kill if I could take you back
(อาย คิล อิฟ ฟาย เคิด เทค ยู แบ็ค)

But how?
(บัท เฮา)
But how?
(บัท เฮา)

I can feel it in my guts
(ไอ แค็น ฟีล อิท อิน มาย กัท)
What’s going on with him now
(ว็อท โกอิ้ง ออน วิฑ ฮิม เนา)
And don’t patronise me with lies
(แอ็นด ด้อนท์ patronise มี วิฑ ไล)
I’m a man, be a woman now, ohhh
(แอม มา แม็น , บี อะ วูมเอิน เนา , โอ้)

I have been bind by the shackles of love
(ไอ แฮ็ฝ บีน ไบนด ไบ เดอะ ชาคโคอ็อฝ ลัฝ)
And I don’t mind if I die tied up, ohhh
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ไมนด อิฟ ฟาย ได ไท อัพ , โอ้)
Took it for granted when you lifted me up
(ทุค อิท ฟอ กรานท ฮเว็น ยู ลิฟท มี อัพ)

I’m asking for your help
(แอม อาคกิ้ง ฟอ ยุร เฮ็ลพ)
I am going through hell
(ไอ แอ็ม โกอิ้ง ธรู เฮ็ล)
Afraid nothing can save me but the sound of your voice
(อัฟเรด นัธอิง แค็น เซฝ มี บัท เดอะ เซานด อ็อฝ ยุร ฝอยซ)
You cut out all the noise
(ยู คัท เอ้า ดอร์ เดอะ นอยส)
And now that I can see mistakes so clearly now
(แอ็นด เนา แดท ไอ แค็น ซี มิซเทค โซ คเลียลิ เนา)
I’d kill if I could take you back
(อาย คิล อิฟ ฟาย เคิด เทค ยู แบ็ค)

But how?
(บัท เฮา)
But how?
(บัท เฮา)
But how?
(บัท เฮา)
But how?
(บัท เฮา)

Ohh yeh
(โอ้ เย้)
Why must we be so ugly
(ฮไว มัซท วี บี โซ อักลิ)
And please do not think hell of me
(แอ็นด พลีส ดู น็อท ธิงค เฮ็ล อ็อฝ มี)
Why does the one you love
(ฮไว โด ดิ วัน ยู ลัฝ)
Become the one who makes you want to cry
(บิคัม ดิ วัน ฮู เมค ยู ว็อนท ทู คไร)
Why?
(ฮไว)
Why?
(ฮไว)
Why?
(ฮไว)

[And how?
([ แอ็นด เฮา)
How?]
(เฮา ])

But I don’t understand the meaning of love
(บัท ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด เดอะ มีนนิง อ็อฝ ลัฝ)
I do not mind if I die trying
(ไอ ดู น็อท ไมนด อิฟ ฟาย ได ทไรอิง)
I do not mind if I die trying
(ไอ ดู น็อท ไมนด อิฟ ฟาย ได ทไรอิง)
I do not mind if I die trying
(ไอ ดู น็อท ไมนด อิฟ ฟาย ได ทไรอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น