เนื้อเพลง I Tried คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony feat Akon

[Intro [Wish Bone]]
( [ อินโทร [ วิฌ บอน ] ])

You know nothing come easy, you gotta try real real hard, I tried hard…but I guess I
(ยู โน นัธอิง คัม อีสอิ , ยู กอททะ ทไร ริแอ็ล ริแอ็ล ฮาด , ไอ ทไร ฮาด บัท ไอ เก็ซ ซาย)
gotta try harder.
(กอททะ ทไร อาณ์เดอ)

[Chorus [Akon]]
([ โครัซ [ เอคอน ] ])

I try so hard can’t seem to get away from misery
(ไอ ทไร โซ ฮาด แค็นท ซีม ทู เก็ท อะเว ฟร็อม มีสริ)
man I try so hard
(แม็น นาย ทไร โซ ฮาด)
will always be a victim of these streets
(วิล ออลเว บี อะ ฝิคทิม อ็อฝ ฑิส ซทรีท)
it aint my fault cuz I…
(อิท เอน มาย ฟอลท คัซ ไอ)
tried to get away but trouble follows me
(ทไร ทู เก็ท อะเว บัท ทรั๊บเบิ้ล ฟอลโล มี)
and still I try so hard
(แอ็นด ซทิล ไอ ทไร โซ ฮาด)
hoping one day you’ll come and rescue me
(โฮพปิง วัน เด โยว คัม แอ็นด เรซคยู มี)
but until then, I’ll be posted up right here in sleet hail snow
(บัท อันทีล เด็น , แอล บี โพซท อัพ ไรท เฮียร อิน ซลีท เฮล ซโน)
but until then…
(บัท อันทีล เด็น)
I’ll be posted up right here with my heat gettin dough
(แอล บี โพซท อัพ ไรท เฮียร วิฑ มาย ฮีท เกดดิน โด)

[Verse 1 [Krayzie Bone]]
([ เฝิซ วัน [ Krayzie บอน ] ])

First let me explain that I’m just a black man
(เฟิซท เล็ท มี เอ็คซพเลน แดท แอม จัซท ดา บแล็ค แม็น)
and I come from the darkside, so I’m havin a hard time stayin on track man my mind be
(แอ็นด ดาย คัม ฟร็อม เดอะ darkside , โซ แอม เฮฝวิน อะ ฮาด ไทม สเตยิน ออน ทแรค แม็น มาย ไมนด บี)
racin, and I don’t even know what I’m chasin’ yet I been in and out of relationships, I’m
(เรซิน , แอ็นด ดาย ด้อนท์ อีเฝ็น โน ว็อท แอม เช๊ซิน เย็ท ไอ บีน อิน แอ็นด เอ้า อ็อฝ ริเลฌันฌิพ , แอม)
startin to see thats it’s me where the complications at, but I’m layin back prayin that,
(สตาร์ดิน ทู ซี แด๊ท อิทซ มี ฮแว เดอะ คอมพลิเคฌัน แอ็ท , บัท แอม เลย์อิน แบ็ค เพลย์อิน แดท ,)
you can’t have piece of mind of me, I thought I was right but really I’m wrong, in the end
(ยู แค็นท แฮ็ฝ พีซ อ็อฝ ไมนด อ็อฝ มี , ไอ ธอท ไอ วอส ไรท บัท ริแอ็ลลิ แอม ร็อง , อิน ดิ เอ็นด)
I was to blind to see, I was in the fast lane chasin’ my dream, and then it seem when the
(ไอ วอส ทู บไลนด ทู ซี , ไอ วอส ซิน เดอะ ฟัซท เลน เช๊ซิน มาย ดรีม , แอ็นด เด็น หนิด ซีม ฮเว็น เดอะ)
fame and cash came they just got me going craaazy lately, lately, lately I beed so faded
(เฟม แอ็นด แค็ฌ เคม เด จัซท ก็อท มี โกอิ้ง craaazy เลทลิ , เลทลิ , เลทลิ ไอ บี โซ แฟ็ด)
tryin to erase it but I cant cuz the drama just goes greater and I been in so many
(ทายอิน ทู อิเรซ อิท บัท ไอ แค็นท คัซ เดอะ ดรามะ จัซท โกซ กเรทเออะ แอ็นด ดาย บีน อิน โซ เมนอิ)
collisions from puttin sh*t up till later
(ค็อลลีฉอัน ฟร็อม พันดิน ฌะ *ที อัพ ทิล เลทเออะ)

[Chorus [Akon]]
([ โครัซ [ เอคอน ] ])

I try so hard
(ไอ ทไร โซ ฮาด)
can’t seem to get away from misery
(แค็นท ซีม ทู เก็ท อะเว ฟร็อม มีสริ)
man I try so hard
(แม็น นาย ทไร โซ ฮาด)
will always be a victim of these streets
(วิล ออลเว บี อะ ฝิคทิม อ็อฝ ฑิส ซทรีท)
it aint my fault cuz I…
(อิท เอน มาย ฟอลท คัซ ไอ)
tried to get away but trouble follows me
(ทไร ทู เก็ท อะเว บัท ทรั๊บเบิ้ล ฟอลโล มี)
and still I try so hard
(แอ็นด ซทิล ไอ ทไร โซ ฮาด)
hoping one day you’ll come and rescue me
(โฮพปิง วัน เด โยว คัม แอ็นด เรซคยู มี)
but until then, I’ll be posted up right here in sleet hail snow
(บัท อันทีล เด็น , แอล บี โพซท อัพ ไรท เฮียร อิน ซลีท เฮล ซโน)
but until then…
(บัท อันทีล เด็น)
I’ll be posted up right here with my heat gettin dough
(แอล บี โพซท อัพ ไรท เฮียร วิฑ มาย ฮีท เกดดิน โด)

[Verse 2 [Layzie Bone]]
([ เฝิซ ทู [ Layzie บอน ] ])

It’s like I’m taking 5 steps forward and 10 steps back, tryin to get ahead of the game,
(อิทซ ไลค แอม เทคอิง ไฟท์ ซเท็พ ฟอเวิด แอ็นด เทน ซเท็พ แบ็ค , ทายอิน ทู เก็ท อะเฮด อ็อฝ เดอะ เกม ,)
but I can’t seem to get it on track, and I keep running away from the ones that say they
(บัท ไอ แค็นท ซีม ทู เก็ท ดิธ ออน ทแรค , แอ็นด ดาย คีพ รันนิง อะเว ฟร็อม ดิ วัน แดท เซ เด)
love me the most how could I create the distance when it’s suppose to be close and uh, I
(ลัฝ มี เดอะ โมซท เฮา เคิด ดาย คริเอท เดอะ ดีซแท็นซ ฮเว็น อิทซ ซัพโพส ทู บี คโลส แอ็นด อา , ไอ)
just don’t know but I be out here fighting demons and, it’s like a curse that I can’t shake
(จัซท ด้อนท์ โน บัท ไอ บี เอ้า เฮียร ไฟท์ดิง ดีมัน แซน , อิทซ ไลค เก เคิซ แดท ไอ แค็นท เฌค)
this part of Cleveland and lord, would you help me? and stop this pain I keep inflicting on
(ดีซ พาท อ็อฝ Cleveland แอ็นด ลอด , เวิด ยู เฮ็ลพ มี แอ็นด ซท็อพ ดีซ เพน นาย คีพ อินฟิคติ้ง ออน)
my family hustlin gamblin, trickin and scammin scrambling and losing sight of what I’m
(มาย แฟมอิลิ ฮัสลิน แกมบิน , ทริคกินแอ็นด scammin scramblings แอ็นด โรซิง ไซท อ็อฝ ว็อท แอม)
suppose to be handlin, it’s hard to manage cuz everyday’s a challenge and man I’m slippin
(ซัพโพส ทู บี handlin , อิทซ ฮาด ทู แมนอิจ คัซ เอวี่เดย์ ซา แชลเล็นจ แอ็นด แม็น แอม สลิปพิน)
can’t lose my balance I’m tryin not to panic
(แค็นท ลูส มาย แบลแอ็นซ แอม ทายอิน น็อท ทู แพนอิค)

[Chorus [Akon]]
([ โครัซ [ เอคอน ] ])

I try so hard
(ไอ ทไร โซ ฮาด)
can’t seem to get away from misery
(แค็นท ซีม ทู เก็ท อะเว ฟร็อม มีสริ)
man I try so hard
(แม็น นาย ทไร โซ ฮาด)
will always be a victim of these streets
(วิล ออลเว บี อะ ฝิคทิม อ็อฝ ฑิส ซทรีท)
it aint my fault cuz I…
(อิท เอน มาย ฟอลท คัซ ไอ)
tried to get away but trouble follows me
(ทไร ทู เก็ท อะเว บัท ทรั๊บเบิ้ล ฟอลโล มี)
and still I try so hard
(แอ็นด ซทิล ไอ ทไร โซ ฮาด)
hoping one day you’ll come and rescue me
(โฮพปิง วัน เด โยว คัม แอ็นด เรซคยู มี)
but until then, I’ll be posted up right here in sleet hail snow
(บัท อันทีล เด็น , แอล บี โพซท อัพ ไรท เฮียร อิน ซลีท เฮล ซโน)
but until then…
(บัท อันทีล เด็น)
I’ll be posted up right here with my heat gettin dough
(แอล บี โพซท อัพ ไรท เฮียร วิฑ มาย ฮีท เกดดิน โด)

[Verse 3 [Wish Bone]]
([ เฝิซ ที [ วิฌ บอน ] ])

I see thangs won’t change I’m stuck in the game as soon as I get out it keeps pullin me
(ไอ ซี เตง ว็อนท เชนจ แอม ซทัค อิน เดอะ เกม แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย เก็ท เอ้า ดิธ คีพ พลูลิน มี)
back mayne got me doin’ dirty dirt so used to this hustlin’ money that I don’t understand
(แบ็ค เมน ก็อท มี โดย เดอทิ เดิท โซ ยูซ ทู ดีซ ฮัสลิน มันอิ แดท ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
how 9 to 5 work studied on the streets, hustlers know what I mean hustlers ballin in force
(เฮา นาย ทู ไฟท์ เวิค ซทัดอิด ออน เดอะ ซทรีท , ฮัซเลอะ โน ว็อท ไอ มีน ฮัซเลอะ บอลลิน อิน โฟซ)
I’m tryna make that major league so we never leave never, til’ the sun came up gotta get it
(แอม ทายนา เมค แดท เมเจอะ ลีก โซ วี เนฝเวอะ ลีฝ เนฝเวอะ , ทิล เดอะ ซัน เคม อัพ กอททะ เก็ท ดิธ)
nope no leavin no rush today games they play gotta go hard to get what u put in if you fall
(โนพ โน เลวิน โน รัฌ ทุเด เกม เด พเล กอททะ โก ฮาด ทู เก็ท ว็อท ยู พัท อิน อิฟ ยู ฟอล)
off then it’s all on you gotta watch what you sign to try so hard but I won’t play the fool
(ออฟฟ เด็น อิทซ ซอร์ ออน ยู กอททะ ว็อช ว็อท ยู ไซน ทู ทไร โซ ฮาด บัท ไอ ว็อนท พเล เดอะ ฟูล)

[Chorus [Akon]]
([ โครัซ [ เอคอน ] ])

I try so hard
(ไอ ทไร โซ ฮาด)
can’t seem to get away from misery
(แค็นท ซีม ทู เก็ท อะเว ฟร็อม มีสริ)
man I try so hard
(แม็น นาย ทไร โซ ฮาด)
will always be a victim of these streets
(วิล ออลเว บี อะ ฝิคทิม อ็อฝ ฑิส ซทรีท)
it aint my fault cuz I…
(อิท เอน มาย ฟอลท คัซ ไอ)
tried to get away but trouble follows me
(ทไร ทู เก็ท อะเว บัท ทรั๊บเบิ้ล ฟอลโล มี)
and still I try so hard
(แอ็นด ซทิล ไอ ทไร โซ ฮาด)
hoping one day you’ll come and rescue me
(โฮพปิง วัน เด โยว คัม แอ็นด เรซคยู มี)
but until then, I’ll be posted up right here in sleet hail snow
(บัท อันทีล เด็น , แอล บี โพซท อัพ ไรท เฮียร อิน ซลีท เฮล ซโน)
but until then…
(บัท อันทีล เด็น)
I’ll be posted up right here with my heat gettin dough
(แอล บี โพซท อัพ ไรท เฮียร วิฑ มาย ฮีท เกดดิน โด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Tried คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony feat Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น