เนื้อเพลง Who’s That Girl คำอ่านไทย Eve

Uh, uh
( อา , อา)
Yo, yo, yo
(โย , โย , โย)
They wanna know
(เด วอนนา โน)

Who’s that girl?
(ฮู แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Eve’s that girl
(อี๊ฟ แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Who’s that girl?
(ฮู แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Eve’s that girl
(อี๊ฟ แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])

Can I turn you on by my word’s spell?
(แค็น นาย เทิน ยู ออน ไบ มาย เวิด ซเพ็ล)
Look into my eyes think I want you, can’t tell
(ลุค อีนทุ มาย ไอ ธิงค ไอ ว็อนท ยู , แค็นท เท็ล)
Me I keep it sexy, daddy so I can’t fail
(มี ไอ คีพ อิท เซคซิ , แดดดิ โซ ไอ แค็นท เฟล)
Keep it gangsta for the cowards so I give ’em hell
(คีพ อิท แก๊งซดา ฟอ เดอะ เคาเอิด โซ ไอ กิฝ เอ็ม เฮ็ล)
Call me misfit, lips spit a gang of trash
(คอล มี มิซฟีท , ลิพ ซพิท ดา แก็ง อ็อฝ ทแร็ฌ)
Wrist glist now cause I make a gang of cash
(ริซท กาส เนา คอส ไอ เมค เก แก็ง อ็อฝ แค็ฌ)
Light glance, still street with the do-rag
(ไลท กลานซ , ซทิล ซทรีท วิฑ เดอะ ดู แร็ก)
Slang, spit game, change speech, how they do that?
(ซแล็ง , ซพิท เกม , เชนจ ซพีช , เฮา เด ดู แดท)
Watch they mouths drop, watch the crowds pop up and act out
(ว็อช เด เมาธ ดร็อพ , ว็อช เดอะ คเราด พ็อพ อัพ แอ็นด แอ็คท เอ้า)
Broads with the screw face, smash on and knock out
(บรอด วิฑ เดอะ ซครู เฟซ , ซแม็ฌ ออน แอ็นด น็อค เอ้า)
Ain’t changed game game around me, I run the game
(เอน เชนจ เกม เกม อะเรานด มี , ไอ รัน เดอะ เกม)
If I gotta keep it gritty so be it, I’m supposed to change
(อิฟ ฟาย กอททะ คีพ อิท กรีททิ โซ บี อิท , แอม ซัพโพส ทู เชนจ)
Like simple, dizzy broads ain’t messin’ with my mental
(ไลค ซิ๊มเพิ่ล , ดีสสิ บรอด เอน เมซซิน วิฑ มาย เมนแท็ล)
Natural born hustlin’ b*tch check what I’ve been through
(แนชแร็ล บอน ฮัสลิน บี *tch เช็ค ว็อท แอฝ บีน ธรู)
Got mine took it from you, and now you slot mine
(ก็อท ไมน ทุค อิท ฟร็อม ยู , แอ็นด เนา ยู ซล็อท ไมน)
Exec to my own sh*t, dawg I ownin’ dot coms’
(Exec ทู มาย โอน ฌะ *ที , ดาว ไอ ownin ด็อท coms)

Who’s that girl?
(ฮู แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Eve’s that girl
(อี๊ฟ แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Who’s that girl?
(ฮู แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Eve’s that girl
(อี๊ฟ แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])

Yo, yo I can understand why you’re scared of Eve
(โย , โย ไอ แค็น อันเดิซแทนด ฮไว ยัวร์ ซคา อ็อฝ อี๊ฟ)
Thought I did it one way, ain’t prepared for me
(ธอท ไอ ดิด ดิท วัน เว , เอน พริแพ ฟอ มี)
Huh, mad cause an image I don’t care to be
(ฮู , แม็ด คอส แอน อีมอิจ ไอ ด้อนท์ แค ทู บี)
Realness, real sh*t, spit reality
(เรียลเนต, ริแอ็ล ฌะ *ที , ซพิท ริแอลอิทิ)
Attitude rude, that’s the Philly in I
(แอททิทยูด รูด , แด๊ท เดอะ ฟิวลี่ อิน นาย)
Need me in the game, I’m the thrill in your life
(นีด มี อิน เดอะ เกม , แอม เดอะ ธริล อิน ยุร ไลฟ)
Breath of fresh air
(บเร็ธ อ็อฝ ฟเร็ฌ แอ)
Little boys hang me on their wall, I grow ’em chest hair
(ลิ๊ทเทิ่ล บอย แฮ็ง มี ออน แด วอล , ไอ กโร เอ็ม เช็ซท แฮ)
Why you listenin to other sh*t?
(ฮไว ยู ลิเซินนิน ทู อัฑเออะ ฌะ *ที)
You go the best here
(ยู โก เดอะ เบ็ซท เฮียร)
Come on try your luck shorty, I got the rest scared
(คัมมอน ทไร ยุร ลัค ชอร์ทดิง , ไอ ก็อท เดอะ เร็ซท ซคา)
Bet you anything you aint ready and you get left there
(เบ็ท ยู เอนอิธิง ยู เอน เรดอิ แอ็นด ยู เก็ท เล็ฟท แดร์)
Ain’t known for frontin’ vouch for my behavior,
(เอน โนน ฟอ ฟ้อนดิน เฝาช ฟอ มาย บิเฮฟเยอะ ,)
Same way they get down I get down for this paper
(เซม เว เด เก็ท เดาน นาย เก็ท เดาน ฟอ ดีซ เพเพอะ)
Sixteen lean from my pence so you can test her
(ซิคซทีน ลีน ฟร็อม มาย เพ็นซ โซ ยู แค็น เท็ซท เฮอ)
Still need to know who I am then cop the record
(ซทิล นีด ทู โน ฮู ไอ แอ็ม เด็น ค็อพ เดอะ เรคออด)
Take it like a class on me and learn the lesson
(เทค อิท ไลค เก คลาซ ออน มี แอ็นด เลิน เดอะ เล๊ซซั่น)
Bottom line my world, my way any questions
(บอตตัม ไลน มาย เวิลด , มาย เว เอนอิ คเวซชัน)

Who’s that girl?
(ฮู แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Eve’s that girl
(อี๊ฟ แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Who’s that girl?
(ฮู แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Eve’s that girl
(อี๊ฟ แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])

Uh, yo power moves is made everyday by this thorough b*tch
(อา , โย เพาเออะ มูฝ ซิส เมด เอวี่เดย์ ไบ ดีซ เธอโระ บี *tch)
I’mma get this bank anyway that I do this sh*t
(แอมมา เก็ท ดีซ แบ็งค เอนอิเว แดท ไอ ดู ดีซ ฌะ *ที)
I was born to shine while most of y’all was borderline bullsh*t
(ไอ วอส บอน ทู ไฌน ฮไวล โมซท อ็อฝ ยอล วอส บอร์เดอร์ไลน์ bullsh*ที)
Know exactly what I want from me, you cats is clueless,
(โน เอ็กแสคทลิ ว็อท ไอ ว็อนท ฟร็อม มี , ยู แค็ท ซิส คลูเลส ,)
Dispose the flow through my hands like water
(ดิซโพส เดอะ ฟโล ธรู มาย แฮ็นด ไลค วอเทอะ)
Heat starts growing from my son or my daughter
(ฮีท ซทาท กโรอิง ฟร็อม มาย ซัน ออ มาย ดอเทอะ)
Eve want her own cash, f*ck what you bought her
(อี๊ฟ ว็อนท เฮอ โอน แค็ฌ , เอฟ *ck ว็อท ยู บอท เฮอ)
He spend, you owe, that’s what mommy taught her
(ฮี ซเพ็นด , ยู โอ , แด๊ท ว็อท มอมมิ ทอท เฮอ)
All ball is played, won’t starve today
(ออล บอล อีส พเล , ว็อนท ซทาฝ ทุเด)
Song after song I write so I get paid
(ซ็อง อาฟเทอะ ซ็อง ไอ ไรท โซ ไอ เก็ท เพลด)
Thought I wasn’t followin’ up with the second round
(ธอท ไอ วอสซึ้น followin อัพ วิฑ เดอะ เซคอันด เรานด)
Now b*tch swallow it up while I shut it down
(เนา บี *tch ซวอลโล อิท อัพ ฮไวล ไอ ฌัท ดิธ เดาน)
Make em love me over again and over your name
(เมค เอ็ม ลัฝ มี โอเฝอะ อะเกน แอ็นด โอเฝอะ ยุร เนม)
Betcha they get over your style and over your fame
(เบทชา เด เก็ท โอเฝอะ ยุร ซไทล แอ็นด โอเฝอะ ยุร เฟม)
Why you lookin sad at me, I ain’t the blame
(ฮไว ยู ลุคกิน แซ็ด แอ็ท มี , ไอ เอน เดอะ บเลม)
Back to plan B baby I can feel your pain
(แบ็ค ทู แพล็น บี เบบิ ไอ แค็น ฟีล ยุร เพน)

Who’s that girl?
(ฮู แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Eve’s that girl
(อี๊ฟ แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Who’s that girl?
(ฮู แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
Eve’s that girl
(อี๊ฟ แดท เกิล)
[La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who’s That Girl คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น