เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Elton John

I believe in love
( ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)
It’s all we’ve got
(อิทซ ซอร์ หวีบ ก็อท)
Love has no boundaries, costs nothing to touch
(ลัฝ แฮ็ส โน เบาดะรี , ค็อซท นัธอิง ทู ทั๊ช)

War makes money, cancer sleeps
(วอ เมค มันอิ , แคนเซอะ ซลีพ)
Curled up in my father
(เคิล อัพ อิน มาย ฟาเฑอะ)
And that means something to me
(แอ็นด แดท มีน ซัมติง ทู มี)

Churches and dictators, politics and papers
(เชอร์เชซ แซน ดิคเทเทอะ , พอลอิทิค แซน เพเพอะ)
Everything crumbles, sooner or later
(เอ๊วี่ติง แคมเบิล , ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
But love, I believe in love
(บัท ลัฝ , ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)

I believe in love, it’s all we’ve got
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ , อิทซ ซอร์ หวีบ ก็อท)
Love has no boundaries
(ลัฝ แฮ็ส โน เบาดะรี)
No borders to cross
(โน บอเดอะ ทู คร็อซ)

Love is simple, hate breeds
(ลัฝ อีส ซิ๊มเพิ่ล , เฮท บรีด)
Those who think difference
(โฑส ฮู ธิงค ดีฟเฟอะเร็นซ)
Is the child of desease
(อีส เดอะ ไชล อ็อฝ desease)

Fathers and son, make love and guns
(ฟาเฑอะ แซน ซัน , เมค ลัฝ แอ็นด กัน)
Families together, kill someone
(แฟมลีสฺ ทุเกฑเออะ , คิล ซัมวัน)
Without love, I believe in love
(วิเฑาท ลัฝ , ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)

Without love, I wouldn’t believe
(วิเฑาท ลัฝ , ไอ วูดดึ่น บิลีฝ)
In anything
(อิน เอนอิธิง)
That lives and breathes
(แดท ไลฝ แซน บรีฑ)

Without love, I have no anger
(วิเฑาท ลัฝ , ไอ แฮ็ฝ โน แองเกอะ)
I wouldn’t believe
(ไอ วูดดึ่น บิลีฝ)
In the right to stand here
(อิน เดอะ ไรท ทู ซแท็นด เฮียร)

Without love, I wouldn’t believe
(วิเฑาท ลัฝ , ไอ วูดดึ่น บิลีฝ)
I couldn’t believe in you
(ไอ คูดซึ่น บิลีฝ อิน ยู)
And I wouldn’t believe in me
(แอ็นด ดาย วูดดึ่น บิลีฝ อิน มี)

Without love, I believe in love
(วิเฑาท ลัฝ , ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)
I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)
I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Elton John

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น