เนื้อเพลง Life In A Glasshouse คำอ่านไทย Radiohead

Once Again I’m In Trouble With My Only Friend
( วันซ อะเกน แอม อิน ทรั๊บเบิ้ล วิฑ มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด)
She Is Papering The Window Panes
(ชี อีส Paperings เดอะ วีนโด เพน)
She Is Putting On A Smile
(ชี อีส พูทดิง ออน อะ ซไมล)
Living In A Glass House
(ลีฝอิง อิน อะ กลัซ เฮาซ)

Once Again Packed Like Frozen Food And Battery Hens
(วันซ อะเกน แพ็ค ไลค โฟ๊เซน ฟูด แอ็นด แบทเทอะริ เฮ็น)
Think Of All The Starving Millions
(ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ สตาฝวิง มีลยัน)
Don’t Talk Politics And Don’t Throw Stones
(ด้อนท์ ทอค พอลอิทิค แซน ด้อนท์ ธโร ซโทน)
Your Royal Highnesses
(ยุร รอยแอ็ล Highnesses)

Well Of Course I’d Like To Sit Around And Chat
(เว็ล อ็อฝ โคซ อาย ไลค ทู ซิท อะเรานด แอ็นด แช็ท)
Well Of Course I’d Like To Stay And Chew The Fat
(เว็ล อ็อฝ โคซ อาย ไลค ทู ซเท แอ็นด ชู เดอะ แฟ็ท)
Well Of Course I’d Like To Sit Around And Chat
(เว็ล อ็อฝ โคซ อาย ไลค ทู ซิท อะเรานด แอ็นด แช็ท)
But Someone’s Listening In
(บัท ซัมวัน ลิเซินนิง อิน)

Once Again We Are Hungry For A Lynching
(วันซ อะเกน วี อาร์ ฮังกริ ฟอ รา Lynchings)
That’s A Strange Mistake To Make
(แด๊ท ซา ซทเรนจ มิซเทค ทู เมค)
You Should Turn The Other Cheek
(ยู เชิด เทิน ดิ อัฑเออะ ชีค)
Living In A Glass House
(ลีฝอิง อิน อะ กลัซ เฮาซ)

Well Of Course I’d Like To Sit Around And Chat
(เว็ล อ็อฝ โคซ อาย ไลค ทู ซิท อะเรานด แอ็นด แช็ท)
Well Of Course I’d Like To Stay And Chew The Fat
(เว็ล อ็อฝ โคซ อาย ไลค ทู ซเท แอ็นด ชู เดอะ แฟ็ท)
Well Of Course I’d Like To Sit Around And Chat
(เว็ล อ็อฝ โคซ อาย ไลค ทู ซิท อะเรานด แอ็นด แช็ท)
Only Only Only Only Only Only Only Only Only Only
(โอ๊นลี่ โอ๊นลี่ โอ๊นลี่ โอ๊นลี่ โอ๊นลี่ โอ๊นลี่ โอ๊นลี่ โอ๊นลี่ โอ๊นลี่ โอ๊นลี่)
There’s Someone Listening In
(แดร์ ซัมวัน ลิเซินนิง อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life In A Glasshouse คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น