เนื้อเพลง Santa Monica คำอ่านไทย Savage Garden

In santa monica in the winter time
( อิน แซนดา มอนหนิก้า อิน เดอะ วีนเทอะ ไทม)
The lazy streets so undemanding
(เดอะ เลสิ ซทรีท โซ undemandings)
I walk into the crowd
(ไอ วอค อีนทุ เดอะ คเราด)
In santa monica you get your
(อิน แซนดา มอนหนิก้า ยู เก็ท ยุร)
Coffee from
(คอฟฟิ ฟร็อม)
The coolest places on the
(เดอะ คลูเอส พเลซ ออน เดอะ)
Promenade
(พรอมิเนด)
Where people dress just so
(ฮแว พี๊เพิ่ล ดเรซ จัซท โซ)
Beauty so unavoidable everywhere
(บยูทิ โซ อันนาวอยดาเบิลเอวี่แวร์)
You turn
(ยู เทิน)
It’s there I sit and wonder what am i
(อิทซ แดร์ ไอ ซิท แอ็นด วันเดอะ ว็อท แอ็ม ไอ)
Doing here
(ดูอิง เฮียร)

But on the telephone line i
(บัท ออน เดอะ เทลอิโฟน ไลน ไอ)
Am anyone
(แอ็ม เอนอิวัน)
I am anything I want to be
(ไอ แอ็ม เอนอิธิง ไอ ว็อนท ทู บี)
I could be a super model or
(ไอ เคิด บี อะ ซยูเพอะ โม๊เด็ล ออ)
Norman mailer
(นอแม็น mailer)
And you wouldn’t know the
(แอ็นด ยู วูดดึ่น โน เดอะ)
Difference
(ดีฟเฟอะเร็นซ)
Or would you
(ออ เวิด ยู)

In santa monica all the people got
(อิน แซนดา มอนหนิก้า ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ก็อท)
Modern names
(มอดเอิน เนม)
Like jake or mandy
(ไลค เจก ออ แมนดี้)
And modern bodies too
(แอ็นด มอดเอิน บอดีสฺทู)
In santa monica on the boulevard
(อิน แซนดา มอนหนิก้า ออน เดอะ บูลิฝาด)
You’ll have to dodge those
(โยว แฮ็ฝ ทู ด็อจ โฑส)
In line skaters
(อิน ไลน สเคเดอ)
Or they’ll knock you down
(ออ เด๊ว น็อค ยู เดาน)
I never felt so lonely
(ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท โซ โลนลิ)
Never felt so out of place
(เนฝเวอะ เฟ็ลท โซ เอ้า อ็อฝ พเลซ)
I never wanted something more
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ซัมติง โม)
Than this
(แฑ็น ดีซ)

But on the telephone line i
(บัท ออน เดอะ เทลอิโฟน ไลน ไอ)
Am anyone
(แอ็ม เอนอิวัน)
I am anything I want to be
(ไอ แอ็ม เอนอิธิง ไอ ว็อนท ทู บี)
I could be a super model or
(ไอ เคิด บี อะ ซยูเพอะ โม๊เด็ล ออ)
Norman mailer
(นอแม็น mailer)
And you wouldn’t know the
(แอ็นด ยู วูดดึ่น โน เดอะ)
Difference
(ดีฟเฟอะเร็นซ)
On the telephone line I am
(ออน เดอะ เทลอิโฟน ไลน ไอ แอ็ม)
Any height
(เอนอิ ไฮท)
I am any age I want to be
(ไอ แอ็ม เอนอิ เอจ ไอ ว็อนท ทู บี)
I could be a caped crusader or
(ไอ เคิด บี อะ แค็พ ครูเซดเออะ ออ)
Space invader
(ซเพซ invader)
And you wouldn’t know
(แอ็นด ยู วูดดึ่น โน)
The difference
(เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Or would you
(ออ เวิด ยู)

Repeat
(ริพีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Santa Monica คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น