เนื้อเพลง Love Makes The World Go Round คำอ่านไทย Ashlee Simpson

Here, here i am again
( เฮียร , เฮียร ไอ แอ็ม อะเกน)
And im starin at these same four walls
(แอ็นด แอม สตาร์ริน แอ็ท ฑิส เซม โฟ วอล)
Alone again
(อะโลน อะเกน)
And now, all the colors blend
(แอ็นด เนา , ออล เดอะ คัลเออะ บเล็นด)
And im growing old and ive become
(แอ็นด แอม กโรอิง โอลด แอ็นด แอฝ บิคัม)
This empty thing
(ดีซ เอมทิ ธิง)

Hold on, its tragic
(โฮลด ออน , อิทซ ทแรจอิค)
Stumbling through all this static
(สตัมบลิง ธรู ออล ดีซ ซแททอิค)

I just wanna talk to you
(ไอ จัซท วอนนา ทอค ทู ยู)
And my broken heart just has no use
(แอ็นด มาย บโรเค็น ฮาท จัซท แฮ็ส โน ยูซ)
And I, I guess promises are better
(แอ็นด ดาย , ไอ เก็ซ พรอมอิซ แซร์ เบทเทอะ)
left unsaid, yeah
(เล็ฟท อันเซด , เย่)
Everytime you try to tell me
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ทไร ทู เท็ล มี)
You say the words that im the only
(ยู เซ เดอะ เวิด แดท แอม ดิ โอ๊นลี่)
But I’m the one whos crying on the ground
(บัท แอม ดิ วัน ฮู คไรอิง ออน เดอะ กเรานด)
When you say love makes the world go ’round
(ฮเว็น ยู เซ ลัฝ เมค เดอะ เวิลด โก เรานด)

My love, look at what you’ve done to me
(มาย ลัฝ , ลุค แกท ว็อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)
For someone who has felt so strong
(ฟอ ซัมวัน ฮู แฮ็ส เฟ็ลท โซ ซทร็อง)
It’s amazing I’m completely gone
(อิทซ อะเมสอิง แอม ค็อมพลีทลี กอน)

Hold on, its tragic
(โฮลด ออน , อิทซ ทแรจอิค)
Stumbling through all this static
(สตัมบลิง ธรู ออล ดีซ ซแททอิค)

I just wanna talk to you
(ไอ จัซท วอนนา ทอค ทู ยู)
And my broken heart just has no use
(แอ็นด มาย บโรเค็น ฮาท จัซท แฮ็ส โน ยูซ)
And I, I guess promises are better
(แอ็นด ดาย , ไอ เก็ซ พรอมอิซ แซร์ เบทเทอะ)
left unsaid, yeah
(เล็ฟท อันเซด , เย่)
Everytime you try to tell me
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ทไร ทู เท็ล มี)
You say the words that im the only
(ยู เซ เดอะ เวิด แดท แอม ดิ โอ๊นลี่)
But I’m the one whos crying on the ground,
(บัท แอม ดิ วัน ฮู คไรอิง ออน เดอะ กเรานด ,)
When you say love makes the world go ’round
(ฮเว็น ยู เซ ลัฝ เมค เดอะ เวิลด โก เรานด)

It’s not the love you give me
(อิทซ น็อท เดอะ ลัฝ ยู กิฝ มี)
I’d rather be alone, believe me
(อาย ราฑเออะ บี อะโลน , บิลีฝ มี)
It’s not the way you’ve found to treat me
(อิทซ น็อท เดอะ เว ยู๊ฟ เฟานด ทู ทรีท มี)
I’d rather walk away
(อาย ราฑเออะ วอค อะเว)

I just wanna talk to you
(ไอ จัซท วอนนา ทอค ทู ยู)
And my broken heart just has no use
(แอ็นด มาย บโรเค็น ฮาท จัซท แฮ็ส โน ยูซ)
And I, I guess promises are better
(แอ็นด ดาย , ไอ เก็ซ พรอมอิซ แซร์ เบทเทอะ)
left unsaid, yeah
(เล็ฟท อันเซด , เย่)
Everytime you try to tell me
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ทไร ทู เท็ล มี)
You say the words that im the only
(ยู เซ เดอะ เวิด แดท แอม ดิ โอ๊นลี่)
But I’m the one whos crying on the ground,
(บัท แอม ดิ วัน ฮู คไรอิง ออน เดอะ กเรานด ,)
When you say love makes the world go ’round, yeah
(ฮเว็น ยู เซ ลัฝ เมค เดอะ เวิลด โก เรานด , เย่)
You say love makes the world go ’round
(ยู เซ ลัฝ เมค เดอะ เวิลด โก เรานด)
Everytime you try to tell me
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ทไร ทู เท็ล มี)
I dont care you’re not the only
(ไอ ด้อนท์ แค ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่)
Dont you know I’m coming back around
(ด้อนท์ ยู โน แอม คัมอิง แบ็ค อะเรานด)
Cuz I say love makes the world go ’round, yeah
(คัซ ไอ เซ ลัฝ เมค เดอะ เวิลด โก เรานด , เย่)
Cuz I say love makes the world go ’round
(คัซ ไอ เซ ลัฝ เมค เดอะ เวิลด โก เรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Makes The World Go Round คำอ่านไทย Ashlee Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น