เนื้อเพลง S’il Suffisait De S’aimer คำอ่านไทย Celine Dion

[Jean-Jacques Goldman]
( [ จีน Jacques Goldman ])

Je r๊ve son visage, je d้cline son corps
(จี r๊ve ซัน ฝีสอิจ , จี d้cline ซัน โครป)
Et puis je l’imagine habitant mon d้cor
(Et พูซชฺ จี limagine habitant มอง d้cor)
J’aurais tant เ lui dire si j’avais su parler
(จอร์เล แทททฺ เ lui ไดร si จาฝวา su parler)
Comment lui faire lire au fond de mes pens้es?
(คอมเม็นท lui faire lire โอ ฟ็อนด ดี เมซ pens้es)

[I dream of her face, I decline her body
([ ไอ ดรีม อ็อฝ เฮอ เฟซ , ไอ ดิคไลน เฮอ บอดอิ)
And I imagine him living in my decor
(แอ็นด ดาย อิแมจอิน ฮิม ลีฝอิง อิน มาย เดะคอ)
I would have so much to tell him if I had known how to talk to him
(ไอ เวิด แฮ็ฝ โซ มัช ทู เท็ล ฮิม อิฟ ฟาย แฮ็ด โนน เฮา ทู ทอค ทู ฮิม)
How can I make him read my thoughts?]
(เฮา แค็น นาย เมค ฮิม เร็ด มาย ธอท ])

Mais comment font ces autres เ qui tout r้ussit?
(มาย คอมเม็นท ฟ็อนท ces autres เ คี เทาทฺ r้ussit)
Qu’on me dise mes fautes, mes chim่res aussi
(Quon มี dise เมซ fautes , เมซ chim่res aussi)
Moi j’offrirais mon โme, mon coeur et tout mon temps
(โมย joffrirais มอง โme , มอง เคอร์ et เทาทฺ มอง เทมสฺ)
Mais j’ai beau tout donner, tout n’est pas suffisant
(มาย เจ โบ เทาทฺ ดอนเนอร์ , เทาทฺ เน็ซท เพซ suffisant)

[But how do the others who succeed all the time?
([ บัท เฮา ดู ดิ อัฑเออะ ฮู ซัคซีด ออล เดอะ ไทม)
Tell me my arrors, my dreams too
(เท็ล มี มาย arrors , มาย ดรีม ทู)
I would offer my soul, my heart and all my time
(ไอ เวิด ออฟเฟอะ มาย โซล , มาย ฮาท แอ็นด ออล มาย ไทม)
But even if I give it all, all is not enough]
(บัท อีเฝ็น อิฟ ฟาย กิฝ อิท ดอร์ , ออล อีส น็อท อินัฟ ])

S’il suffisait qu’on s’aime, s’il suffisait d’aimer
(Sil suffisait quon saime , sil suffisait daimer)
Si l’on changeait les choses un peu, rien qu’en aimant donner
(Si lon changeait เลซ โชส ยูเอ็น พิว , รีอิน quen aimant ดอนเนอร์)
S’il suffisait qu’on s’aime, s’il suffisait d’aimer
(Sil suffisait quon saime , sil suffisait daimer)
Je ferais de ce monde un r๊ve, une ้ternit้
(จี ferais ดี ce มองด ยูเอ็น r๊ve , อัน ้ternit้)

[If loving each other was enough, if loving was enough
([ อิฟ ลัฝอิง อีช อัฑเออะ วอส อินัฟ , อิฟ ลัฝอิง วอส อินัฟ)
If we would change things a bit, only by loving giving away
(อิฟ วี เวิด เชนจ ธิง ซา บิท , โอ๊นลี่ ไบ ลัฝอิง กีฝวิง อะเว)
If loving each other was enough, if loving was enough
(อิฟ ลัฝอิง อีช อัฑเออะ วอส อินัฟ , อิฟ ลัฝอิง วอส อินัฟ)
I would do a dream of this world, an eternity]
(ไอ เวิด ดู อะ ดรีม อ็อฝ ดีซ เวิลด , แอน อิเทอนิทิ ])

J’ai du sang dans mes songes, un p้tale s้ch้
(เจ ดื แซ็ง แด็น เมซ songes , ยูเอ็น p้tale s้ch้)
Quand des larmes me rongent que d’autres ont vers้es
(ควอนทฺ เดะ larmes มี rongent ครีdautres ont vers้es)
La vie n’est pas ้tanche, mon ๎le est sous le vent
(ลา ไฝ เน็ซท เพซ ้tanche , มอง ๎le est ซู le เฝ็นท)
Les portes laissent entrer les cris m๊me en fermant
(เลซ โพท laissent entrer เลซ คริซ m๊me อัง fermant)

[I have blood in my dreams, a dried petal
([ ไอ แฮ็ฝ บลัด อิน มาย ดรีม , อะ ดไรด เพเดว)
When tears are gnawing at me that others shed
(ฮเว็น เทีย แซร์ gnawings แอ็ท มี แดท อัฑเออะ ชี)
Life isn’t waterproof, my island is under the wind
(ไลฟ อีสซึ่น waterproof , มาย ไอแล็นด อีส อันเดอะ เดอะ วินด)
Doors let shouts come in even when shutting them off]
(โด เล็ท เฌาท คัม อิน อีเฝ็น ฮเว็น ชัทดิง เฑ็ม ออฟฟ ])

Dans un jardin l’enfant, sur un balcon des fleurs
(แด็น ยูเอ็น jardin lenfant , เซอ ยูเอ็น balcon เดะ เฟลอร์)
Ma vie paisible o๙ j’entends battre tous les coeurs
(มา ไฝ paisible o๙ jentends battre ธู เลซ เคอร์)
Quand les nuages foncent, pr้sages des malheurs
(ควอนทฺ เลซ nuages foncent , pr้sages เดะ malheurs)
Quelles armes r้pondent aux pays de nos peurs?
(เควเออ armes r้pondent aux เพ ดี nos peurs)

[In a garden the child, on a balcony flowers
([ อิน อะ ก๊าร์เด้น เดอะ ไชล , ออน อะ แบลโคะนิ ฟเลาเออะ)
My peaceful life where I can ear every heart beating
(มาย พีซฟุล ไลฟ ฮแว ไอ แค็น เอีย เอฝริ ฮาท บืดิงสฺ)
When the clouds are getting darker, sign of bad times
(ฮเว็น เดอะ คเลาด แซร์ เกดดดิ้ง ดาร์คเกอร์ , ไซน อ็อฝ แบ็ด ไทม)
Which weapons reply to the countries of our fears?]
(ฮวิช เวพอัน ริพไล ทู เดอะ คันทีสฺ อ็อฝ เอ๊า เฟีย ])

S’il suffisait qu’on s’aime, s’il suffisait d’aimer
(Sil suffisait quon saime , sil suffisait daimer)
Si l’on changeait les choses un peu, rien qu’en aimant donner
(Si lon changeait เลซ โชส ยูเอ็น พิว , รีอิน quen aimant ดอนเนอร์)
S’il suffisait qu’on s’aime, s’il suffisait d’aimer
(Sil suffisait quon saime , sil suffisait daimer)
Je ferais de ce monde un r๊ve, une ้ternit้
(จี ferais ดี ce มองด ยูเอ็น r๊ve , อัน ้ternit้)

[If loving each other was enough, if loving was enough
([ อิฟ ลัฝอิง อีช อัฑเออะ วอส อินัฟ , อิฟ ลัฝอิง วอส อินัฟ)
If we would change things a bit, only by loving giving away
(อิฟ วี เวิด เชนจ ธิง ซา บิท , โอ๊นลี่ ไบ ลัฝอิง กีฝวิง อะเว)
If loving each other was enough, if loving was enough
(อิฟ ลัฝอิง อีช อัฑเออะ วอส อินัฟ , อิฟ ลัฝอิง วอส อินัฟ)

I would do a dream of this world, an eternity]
(ไอ เวิด ดู อะ ดรีม อ็อฝ ดีซ เวิลด , แอน อิเทอนิทิ ])

S’il suffisait qu’on s’aime, s’il suffisait d’aimer
(Sil suffisait quon saime , sil suffisait daimer)
Si l’on pouvait changer les choses et tout recommencer
(Si lon pouvait เชนเจอะ เลซ โชส et เทาทฺ recommencer)
S’il suffisait qu’on s’aime, s’il suffisait d’aimer
(Sil suffisait quon saime , sil suffisait daimer)
Nous ferions de ce r๊ve un monde
(นู๊ด ferions ดี ce r๊ve ยูเอ็น มองด)
S’il suffisait d’aimer
(Sil suffisait daimer)

[If loving each other was enough, if loving was enough
([ อิฟ ลัฝอิง อีช อัฑเออะ วอส อินัฟ , อิฟ ลัฝอิง วอส อินัฟ)
If we could change things and start all over
(อิฟ วี เคิด เชนจ ธิง แซน ซทาท ดอร์ โอเฝอะ)
If loving each other was enough, if loving was enough
(อิฟ ลัฝอิง อีช อัฑเออะ วอส อินัฟ , อิฟ ลัฝอิง วอส อินัฟ)
We would make a world of this drean
(วี เวิด เมค เก เวิลด อ็อฝ ดีซ drean)
If loving was enough]
(อิฟ ลัฝอิง วอส อินัฟ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S’il Suffisait De S’aimer คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น