เนื้อเพลง Narcissus คำอ่านไทย Alanis Morissette

Dear momma’s boy I know you’ve had your b*tt licked by your mother
( เดีย มอมมาบอย ไอ โน ยู๊ฟ แฮ็ด ยุร บี *tt ลิค ไบ ยุร ม๊าเธ่อร์)
I know you’ve enjoyed all that attention from her
(ไอ โน ยู๊ฟ เอ็นจอย ออล แดท แอ็ทเทนฌัน ฟร็อม เฮอ)
And every woman graced with your presence after
(แอ็นด เอฝริ วูมเอิน กเรซ วิฑ ยุร พเรสเอ็นซ อาฟเทอะ)
Dear narcissus boy I know you’ve never really apologized for anything
(เดีย นาซีซซัซ บอย ไอ โน ยู๊ฟ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ อะพอลโอะไจส ฟอ เอนอิธิง)
I know you’ve never really taken responsibility
(ไอ โน ยู๊ฟ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ เทคเอ็น ริซพอนซิบีลอิทิ)
I know you’ve never really listened to a woman
(ไอ โน ยู๊ฟ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ลิ๊สซึ่น ทู อะ วูมเอิน)

Dear me-show boy I know you’re not really into conflict resolution
(เดีย มี โฌ บอย ไอ โน ยัวร์ น็อท ริแอ็ลลิ อีนทุ คอนฟลิคท เรโสะลยูฌัน)
Or seeing both sides of every equation
(ออ ซีอิง โบธ ไซด อ็อฝ เอฝริ อิคเวฌัน)
Or having an uninterrupted conversation
(ออ แฮฝวิ่ง แอน อะนินเทะรัพทิด คอนเฝอะเซฌัน)

And any talk of healthiness
(แอ็นด เอนอิ ทอค อ็อฝ เฮลธิเน็ซ)
And any talk of connectedness
(แอ็นด เอนอิ ทอค อ็อฝ connectedness)
And any talk of resolving this
(แอ็นด เอนอิ ทอค อ็อฝ resolvings ดีซ)
Leaves you running for the door
(ลีฝ ยู รันนิง ฟอ เดอะ โด)

[why why do I try to love you
([ ฮไว ฮไว ดู ไอ ทไร ทู ลัฝ ยู)
Try to love you when you really don’t want me
(ทไร ทู ลัฝ ยู ฮเว็น ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ว็อนท มี)
To]
(ทู ])

Dear egotist boy you’ve never really had to suffer any consequence
(เดีย อีโกะทิซท บอย ยู๊ฟ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ แฮ็ด ทู ซัฟเฟอะ เอนอิ คอนซิคเว็นซ)
You’ve never stayed with anyone longer than ten minutes
(ยู๊ฟ เนฝเวอะ ซเท วิฑ เอนอิวัน ลองเงอ แฑ็น เท็น มินยูท)
You’d never understand anyone showing resistance
(ยูต เนฝเวอะ อันเดิซแทนด เอนอิวัน โชว์วิง ริสีซแท็นซ)
Dear popular boy I know you’re used to getting everything so easily
(เดีย พอพอิวเลอะ บอย ไอ โน ยัวร์ ยูซ ทู เกดดดิ้ง เอ๊วี่ติง โซ อีสอิลิ)
A stranger to the concept of reciprocity
(อะ ซทเรนเจอะ ทู เดอะ คอนเซ็พท อ็อฝ เรซิพรอซอิทิ)
People honor boys like you in this society
(พี๊เพิ่ล ออนเออะ บอย ไลค ยู อิน ดีซ โซะไซเอะทิ)

And any talk of selflessness
(แอ็นด เอนอิ ทอค อ็อฝ เซลฟเล็ซเน็ซ)
And any talk of working at this
(แอ็นด เอนอิ ทอค อ็อฝ เวิคกิง แอ็ท ดีซ)
And any talk of being of service
(แอ็นด เอนอิ ทอค อ็อฝ บีอิง อ็อฝ เซอฝิซ)
Leaves you running for the door
(ลีฝ ยู รันนิง ฟอ เดอะ โด)

[why why do I try to help you try to help you
([ ฮไว ฮไว ดู ไอ ทไร ทู เฮ็ลพ ยู ทไร ทู เฮ็ลพ ยู)
When you really don’t want me to]
(ฮเว็น ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ว็อนท มี ทู ])

You go back to the women who will dance the dance
(ยู โก แบ็ค ทู เดอะ วีมเอิน ฮู วิล ดานซ เดอะ ดานซ)
You go back to your friends who will lick your ass
(ยู โก แบ็ค ทู ยุร ฟเร็นด ฮู วิล ลิค ยุร อาซ)
You go back to ignoring all the rest of us
(ยู โก แบ็ค ทู เอ๊กนอลิงค์ออล เดอะ เร็ซท อ็อฝ อัซ)
You go back to the center of your universe
(ยู โก แบ็ค ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ ยุร ยูนิเฝิซ)

Dear self centered boy I don’t know why I still feel affected by you
(เดีย เซ็ลฟ เซนเทอะ บอย ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ไอ ซทิล ฟีล แอ็ฟเฟคท ไบ ยู)
I’ve never lasted very long with someone like you
(แอฝ เนฝเวอะ ลาซท เฝริ ล็อง วิฑ ซัมวัน ไลค ยู)
I never did although I have to admit I wanted to
(ไอ เนฝเวอะ ดิด ออลโฑ ไอ แฮ็ฝ ทู แอ็ดมีท ไอ ว็อนท ทู)
Dear magnetic boy you’ve never been with anyone who doesn’t take your sh*t
(เดีย แมกเนทอิค บอย ยู๊ฟ เนฝเวอะ บีน วิฑ เอนอิวัน ฮู ดัสอินท เทค ยุร ฌะ *ที)
You’ve never been with anyone who’s dared to call you on it
(ยู๊ฟ เนฝเวอะ บีน วิฑ เอนอิวัน ฮู แด ทู คอล ยู ออน หนิด)
I wonder how you’d be if someone were to call you on it
(ไอ วันเดอะ เฮา ยูต บี อิฟ ซัมวัน เวอ ทู คอล ยู ออน หนิด)

And any talk of willingness
(แอ็นด เอนอิ ทอค อ็อฝ วีลลิงเน็ซ)
And any talk of both feet in
(แอ็นด เอนอิ ทอค อ็อฝ โบธ ฟีท อิน)
And any talk of commitment
(แอ็นด เอนอิ ทอค อ็อฝ ค็อมมีทเม็นท)
Leaves you running for the door
(ลีฝ ยู รันนิง ฟอ เดอะ โด)

[why why do I try to change you try to
([ ฮไว ฮไว ดู ไอ ทไร ทู เชนจ ยู ทไร ทู)
Try to change you when you really don’t
(ทไร ทู เชนจ ยู ฮเว็น ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์)
Want me to]
(ว็อนท มี ทู ])

You go back to the women who will dance the dance
(ยู โก แบ็ค ทู เดอะ วีมเอิน ฮู วิล ดานซ เดอะ ดานซ)
You go back to your friends who will lick your ass
(ยู โก แบ็ค ทู ยุร ฟเร็นด ฮู วิล ลิค ยุร อาซ)
You go back to being so oblivious
(ยู โก แบ็ค ทู บีอิง โซ อ็อบลีฝเอียซ)
You go back to the center of the universe
(ยู โก แบ็ค ทู เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ ดิ ยูนิเฝิซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Narcissus คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น