เนื้อเพลง Where It’s At คำอ่านไทย Beck

There’s a destination a little up the road
( แดร์ ซา เดซทิเนฌัน อะ ลิ๊ทเทิ่ล อัพ เดอะ โรด)
From the habitations and the towns we know
(ฟร็อม เดอะ แฮบิเทฌัน แซน เดอะ ทาวน์ วี โน)
A place we saw the lights turn low
(อะ พเลซ วี ซอ เดอะ ไลท เทิน โล)
The jig-saw jazz and the get-fresh flow
(เดอะ จิก ซอ แจ็ส แอ็นด เดอะ เก็ท ฟเร็ฌ ฟโล)

Pulling out jives and jamboree handouts
(พลูลิง เอ้า ไจฝ แซน แจมโบะรี handouts)
Two turntables and a microphone
(ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Bottles and cans just clap your hands just clap your hands
(บ๊อทเทิ่ล แซน แค็น จัซท คแล็พ ยุร แฮ็นด จัซท คแล็พ ยุร แฮ็นด)

Where it’s at!
(ฮแว อิทซ แอ็ท !)
I got two turntables and a microphone
(ไอ ก็อท ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Where it’s at!
(ฮแว อิทซ แอ็ท !)
I got two turntables and a microphone
(ไอ ก็อท ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Where it’s at!
(ฮแว อิทซ แอ็ท !)
I got two turntables and a microphone
(ไอ ก็อท ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Where it’s at!
(ฮแว อิทซ แอ็ท !)
[with robot vocal effect]I got two turntables and a microphone
([ วิฑ โรบ็อท โฝแค็ล เอ็ฟเฟคท ] ไอ ก็อท ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)

[Take me home with my elevator bones!]
([ เทค มี โฮม วิฑ มาย เอลอิเฝเทอะ บอน ! ])
[That was a good drum break]
([ แดท วอส ซา เกิด ดรัม บเรค ])

Pick yourself up off the side of the road
(พิค ยุรเซลฟ อัพ ออฟฟ เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
With your elevator bones and your whip-flash tones
(วิฑ ยุร เอลอิเฝเทอะ บอน แซน ยุร ฮวิพ ฟแล็ฌ โทน)
Members only hypnotizers
(เมมเบอะ โอ๊นลี่ hypnotizers)
Move through the room like ambulance drivers
(มูฝ ธรู เดอะ รุม ไลค แอมบิวแล็นซ ดไรฝเออะ)
Shine your shoes with your microphone blues
(ไฌน ยุร ฌู วิฑ ยุร ไมคโระโฟน บลู)
Hirsutes with parachuits fruits
(เฮอซยูท วิฑ parachuits ฟรูท)
Passing the dutchie from coast to coast
(พาซซิง เดอะ dutchie ฟร็อม โคซท ทู โคซท)
Let the man get Wilson; wanna rock the most now
(เล็ท เดอะ แม็น เก็ท วิลสัน ; วอนนา ร็อค เดอะ โมซท เนา)

Where it’s at!
(ฮแว อิทซ แอ็ท !)
I got two turntables and a microphone
(ไอ ก็อท ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Where it’s at!
(ฮแว อิทซ แอ็ท !)
I got two turntables and a microphone
(ไอ ก็อท ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)

[Man spoken ” What about those who swing both ways? AC/DC’s]
([ แม็น ซโพเค็น ” ว็อท อะเบาท โฑส ฮู ซวิง โบธ เว AC/DCs ])

Two turntables and a microphone
(ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Two turntables and a microphone
(ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Two turntables and a microphone
(ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Two turntables and a microphone
(ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Two turntables and a microphone
(ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Two turntables and a microphone
(ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)

Where it’s at!
(ฮแว อิทซ แอ็ท !)
I got two turntables and a microphone
(ไอ ก็อท ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Where it’s at!
(ฮแว อิทซ แอ็ท !)
I got two turntables and a microphone
(ไอ ก็อท ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)

[Oh, dear me. Make-out City’s a two-horse town]
([ โอ , เดีย มี เมค เอ้า ซีทอิ ซา ทู ฮอซ ทาวน์ ])
[girl spoken: ” That’s beautiful, Dad! ” ]
([ เกิล ซโพเค็น : ” แด๊ท บยูทิฟุล , แด็ด ! ” ])

[Got my microphone…]
([ ก็อท มาย ไมคโระโฟน ])

There’s a destination a little up the road
(แดร์ ซา เดซทิเนฌัน อะ ลิ๊ทเทิ่ล อัพ เดอะ โรด)
From the habitations and the towns we know
(ฟร็อม เดอะ แฮบิเทฌัน แซน เดอะ ทาวน์ วี โน)
A place we saw the lights turn low
(อะ พเลซ วี ซอ เดอะ ไลท เทิน โล)
The jig-saw jazz and the get-fresh flow
(เดอะ จิก ซอ แจ็ส แอ็นด เดอะ เก็ท ฟเร็ฌ ฟโล)

Pulling out jives and jamboree handouts
(พลูลิง เอ้า ไจฝ แซน แจมโบะรี handouts)
Two turntables and a microphone
(ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Bottles and cans just clap your hands just clap your hands
(บ๊อทเทิ่ล แซน แค็น จัซท คแล็พ ยุร แฮ็นด จัซท คแล็พ ยุร แฮ็นด)

Where it’s at!
(ฮแว อิทซ แอ็ท !)
I got two turntables and a microphone
(ไอ ก็อท ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Where it’s at!
(ฮแว อิทซ แอ็ท !)
I got two turntables and a microphone
(ไอ ก็อท ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)

I got plastic on my mind
(ไอ ก็อท พแลซทิค ออน มาย ไมนด)
[make it out, baby]
([ เมค อิท เอ้า , เบบิ ])
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Let’s make it out, baby
(เล็ท เมค อิท เอ้า , เบบิ)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
[scream]
([ ซครีม ])
Telephone plastic baby
(เทลอิโฟน พแลซทิค เบบิ)
Ahh, so good
(อา , โซ เกิด)
Oh, yeah
(โอ , เย่)
Let’s play good
(เล็ท พเล เกิด)
Ow, ow, ow, ow
(เอ้า , เอ้า , เอ้า , เอ้า)

from Marie-H. Haeck
(ฟร็อม เมอรรี่ เฮส Haeck)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where It’s At คำอ่านไทย Beck

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น